"Narnia" sayfasının sürümleri arasındaki fark

(Gerekçe: + vandalizm amaçlı değişiklik)
 
== Narnia'nın coğrafyası ==
Narnia, (güneyindeki [[Archenland]]'dan ayıran) sıradağlar ile çorak arazi ve fundalıklar (kuzey sınırı) arasında uzanan bir ülkedir. Narnia'nın doğusunda deniz, batısında ise sarp dağlar ve kayalıklar vardır. Ülkenin bir ucunan bir ucuna akan Büyük Nehir bu kayalıklardan, çalkalanan ve köpüren suyla dolu derin bir çukur olan [[Kazan Kuyusu]]'na dökülür ve yolunun büyük bir bölümü boyunca dik ve genellikle kayalık kıyılar arasında akar. Nehrin [[Fener Çorağı]]'ndan doğan bir kolu, kilometreler boyunca derin bir koyaktan aştıktan sonra, [[Kunduzbarajı]]'nda nehre karışır. Büyük Nehir çayırlardan, kayalardan, fundalık ve ormanlık gibi farklı arazilerden geçer, sonunda da geniş bir vadiye girer ve hayli sığlaşır. En sığ olduğu kısımda, aynı adı taşıyan sığ geçitlerin yanında sularla çevrili, kırmızı çatılı [[Beruna]] şehri yer alır. [[Büyük Nehir]], Beruna'nın aşağısında [[Azgın Nehir]] ile birleşir ve Narnia'nın başşehri [[Cair Paravel]]'de denize ulaşmadan önce geniş ormanlarda menderesler çizer. Ülkenin kıyı hattının büyük bölümü ormanlıktır, ancak kuzeydoğu taraflarında kıyı ormanları çok geçmeden yerlerini, sayısız küçük adaları ve su kanalları olan geniş, ağaçsız bataklık araziye bırakır. Buzdan dağların fonu önündeki yüksek tepelerle yer yer kesilmiş sıradağlardan oluşan ve uzakta her zaman görülebilen [[Batı Yabanı]]'nın üzerinde, batıdaki büyük dağlar heybetle yükselir. celal
 
== Narnia'nın oluşturuluşu ==
Anonim kullanıcı