"Yahudilikte Seçilmiş Halk inancı" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
düzen
k (Bot: Kaldırılıyor: fa:قوم برگزیده (deleted))
k (düzen)
{{MusevilikYahudilik}}
Yahudiler, [[İbrahim]] peygamberin dürüstlüğünden olayı İbrahim’in kavminin Tanrı tarafından seçildiğine, onlarla ahid yapıldığına ve kendilerinin de bu kavmin devamı olduklarına inanırlar.
 
Musevilikteki seçilmişlik kavramı '''Musevi Irkını''' değil '''Musevi Halkı'''’nı kapsar (İbranice : Am Yisrael עם ישׂראל) yani burada bahsedilen bir ırk değil Tanrı’nın emirlerini benimsemiş olan halktır. Bir başka deyişle sonradan Museviliği kabul etmiş bir kişi de hangi ırktan ve dinden olursa olsun artık İsrail Halkı’ndan sayılmaktadır.
[[Talmud]], Yahudi olmasalar bile tüm insanların [[Nuh’un Evrensel Yasaları]]’na uyması gerektiğini belirtir. Bu kurallara uyanları ise '''dürüst''' (İbranice: hasid) olarak adlandırır. [[Talmud]]’a göre bu Yedi Evrensel Yasa’ya uyanlar, '''Dünya'nın Dürüst İnsanları''' (İbranice: Hasid Umot Ha’olam) olarak görülürler. Bu kişiler [[Yahudi]] şeriatının uygulandığı her yerde, Yahudiler’in sahip olduğu tüm haklardan yararlanabilirler. Bu kişilere İbranice’de '''"ger toşav"''' adı da verilir. [[Nuh’un Evrensel Yasaları]]’nı yürekten benimsemiş ve uygulayan insanlar her iki dünyada da kurtuluşa ulaşacaklardır. [[Musevilik|Musevi]] inancında kurtuluş sadece Yahudiler ya da sonradan Yahudilik dinine geçenler için değildir.
 
Eliyau Raba'da şöyle denilmektedir: '''Yer ve gök şahit olsun ki; ister Yahudi, ister gayr-ı Musevi (goy), kadın ya da erkek, köle ya da cariye her kişi kendi ameline göre (yaptığı işlere) değerlendirilecektir'''.
 
Musevilere göre, Musevi olmayan ama dürüst olanların kurtuluşuyla ilgili bu anlayış, Yahudiliğin sadece Yahudi ırkına ait olmasından kaynaklanmaz. Zira ırk olarak Yahudi olmayıp sonradan Yahudiliğe geçenler ile ırk olarak Yahudi olanlar arasında hiçbir fark yoktur.
 
Haham Yeremya '''"Tevrat hükümlerini uygulayan bir yabancının bir hahambaşına eşit düzeyde olduğunu bize bildiren nedir? Tevrat 'Bu, Kohenler’in, Levililer’in ve İsrail’in Tevratıdır' demez, 'Bu, tüm insanın [[Tevrat]]’ıdır' der. Ayrıca Tevrat 'Kapıları, sadece [[Levi]]liler’e, [[Kohen]]ler’e ve İsrailliler’e aç' değil 'İnançlı milletlerin girebilmesi için kapıları aç' buyurur''' demiştir.
 
Bu yüzden Yahudilikte [[Nuh’un Evrensel Yasaları|Nuh’un Yedi Evrensel Yasası]]’nı benimsemek kurtuluşun en kolay yolu kabul edilir. Çünkü Yahudi olmayanlar, Nuh'un Yedi Evrensel Yasası’nı yerine getirerek, kolaylıkla kurtuluşa erebilir ve cennet nimetlerinden faydalanabilirler. Oysa Museviler için cennete gitmek sadece bu 7 maddeye uymakla gerçekleşecek kadar kolay değildir. Tanrı Tevrat’ta Musevi’nin yapması ve yapmaması gereken toplam [[613 Mitsvot]] ([[mitsva|emir]]) sıralar ve Yahudilerin bunlara uymasını zorunlu kılar.
 
Bu sebeple Musevilik’te seçilmişlik bir üstünlükten değil, daha çok bir yükümlülük ve sorumluluk anlamına gelmektedir.
 
{{Portal|Yahudilik}}
461.643

değişiklik