"Postmodernizm" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
Kafa karıştırıcı, kaynaksız ve hatta pek çok bakımdan yanlış denilebilecek bir tablo. Örneğin Eagleton'ın postmodernizm ile neoliberalizm üzerine ifadeleri tabloyu doğrulamaz. Farklı yorum veya algıların bulunduğu söylenebilir.
(Gerekçe:: Önce kişinin sayfasının açılması daha doğru olur)
k (Kafa karıştırıcı, kaynaksız ve hatta pek çok bakımdan yanlış denilebilecek bir tablo. Örneğin Eagleton'ın postmodernizm ile neoliberalizm üzerine ifadeleri tabloyu doğrulamaz. Farklı yorum veya algıların bulunduğu söylenebilir.)
 
Postmodern felsefe, genel olarak belirgin bir şekilde Platon'dan günümüze uzanan felsefe geleneğinin ("[[metafiziksel felsefe]]" olarak adlandırılan) yadsınması girişimidir. "Özcülük", "temelcilik", "gerçekçilik", "nesnellik", "özne" ya da "ben" gibi modern felsefeye içkin kavramların genel geçerlilikleri sorgulanmakta ve büyük ölcüde yadsınmaktadır. ''Postyapısalcı felsefe'' ise, farklı düşünürlerce farklı şekillerde ortaya konulmuş ''yapısalcılık-sonrası'' belli bir felsefe eğiliminin genel adıdır ve postmodern düşüncenin en önemli kuramsal ayağını oluşturmaktadır.
 
== Postmodernizm - Modernizm karşılaştırması ==
{| class="wikitable"
|-
! Modernizm/Modernlik
! Postmodernizm/Postmodernlik
|-
|Hiyerarşi, düzen, merkezileştirilmiş kontrol
|Anarşi, düzenin yıkılması, merkezi kontrolun kalkması
|-
|Büyük politik yatırımlar (millet-devlet, parti)
|Mikropolitik yatırımlar, kurumsal güç çatışmaları, kimlikçi politikalar
|-
|Milli kimliğin ve kültürün söylemi; kültürel ve etnik orijinler miti
|Lokal söylemler, büyük söylemlerin ironik yıkımı: orijine ait mitoslarının aksi
|-
|Bilim ve teknoloji vasıtasıyla büyük ilerleme söylemi
|İlerlemeye şüpheyle bakmak, teknoloji karşıtlığı reaksiyonlar, yeni çağ dinleri
|-
|Temsilcilerin ve medyanın önündeki “gerçeğe” inanç, “orijinalin” içtenliği
|Aşırı realite, imaj doygunluğu, taklidîn gerçek olandan daha güçlü olması, gerçekte var olmayan şeylerin sunulması ve bunların var olanlardan daha güçlü olması
|-
|Bilgide uzmanlaşma, her şeyi kapsama: ansiklopediler
|Kılavuzluk, bilgi yönetimi, sadece ihtiyaç halinde bilgi, Web, İnternet
|-
|Kitle kültürü, kitle tüketimi
|Kültürün kitlesel olmaması (demassified culture), küçük pazarlar, az üretim
|-
|Medya yayını
|Birbirini etkileyen, müşteriye hizmet eden medyanın dağıtımı, çok miktarda küçük medya’ların ortaya çıkması (Network ve Web)
|-
|Merkezileşmiş bilgi
|Dağıtılmış, yayılmış bilgi
|-
|Yüksek ve aşağı kültür ayrımı; yüksek veya resmi kültürün normatif ve otoriter olmasında konsensüs
|Aşağı popüler kültür tarafından yüksek kültür hakimiyetinin bölünmesi; popüler ve yüksek kültürün karışımı; pop kültürünün yeni değerler kazanması
|-
|Tam çalışmaların ve amacın sanat olması
|Proses, performans, üretim olarak sanat
|-
|Sanat: sanatçı tarafından meydana getirilen orijinal bir objedir
|Sanat: dinleyiciler ve alt kültürler tarafından meydana getirilen kültürün yeniden işlenmesi
|-
|Genel sınırlar ve bütünlük hissi (sanat, müzik ve edebiyatta)
|Melezlik, kültürlerin yeniden birbirlerine bağlanması
|-
|New York mimarisi ve dizaynı
|Los Angeles ve Las Vegas mimarisi ve dizaynı
|-
|Derinlere uzanan kökler/derinlik
|Kök gövdeler/yüzeysellik
|-
|Niyet ve gayede ciddiyet
|Oyun, ironi, resmi ciddiyete tepki
|-
|Birleşmişlik duygusu, benliğin merkez olması; “ferdiyetçilik”, birleşmiş kimlik
|Bölünmüşlük duygusu ve benliğin merkez olmaması, çoklu ve çatışmacı kimlikler
|-
|Organik ve inorganik arasındaki açık farklılık, insan ve makine.
|Organik ve inorganik Siborg karışımı; insan-makine-elektronik
|-
|Cinsel farklılığa göre şekillenmiş güç düzeni, tek cinsiyetler, pornografinin dışlanması
|Çift cinsiyetlilik, pornografi
|-
|Determinizm
|Indeterminizm
|-
|Dünyanın anlatıcısı olarak kitap, yazılı bilgi sistemi olarak kütüphane
|Yazılı medyanın fiziki sınırlarının aşılması olarak yüksek-medya,
|-
|Makine
|Bilgi
|-
|İlkel
|İleri
|-
|Nesne (object)
|Özne (subject)
|-
|Gerçeklik; Gerçek (realite)
|Fiilen olmasa da isim olarak var olma (virtual); Hayal (imaj)
|-
|Maddi olan
|Manevi olan
|-
|Çekicilik
|İticilik
|-
|Kural
|Anarşi
|-
|Mekân
|Mekânsızlık; Zaman
|-
|Ev
|Anakent (metropol)
|}
 
== Postmodernizmin siyasal yönelimleri ==
11.797

değişiklik