"Pangaltı Ermeni Mezarlığı" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
1872 yılında belediye, yakınındaki [[Askerî Müze|Harbiye]] arazisine katmak üzere mezarlığa el koymak istedi. Aynı yılın 22 Aralık gününde Trakya bölgesi dinî lideri Tatyos Episkopos önderliğindeki Ermeni ruhanilerin Padişah [[Abdülaziz]]'e yazdığı bir dilekçeyle bu durumu bildirmesinin ardından Abdülaziz, ilgili arazinin padişah fermanıyla Ermeni cemaatine verildiğini ve mezarlığın Ermenilere ait olduğunu onayladı.<ref name="Bianet"/><ref name="Hye-Tert"/>
 
1926 yılında [[Beyoğlu]] Belediyesi tarafından ilçedeki mezarlıklara gömme işlemleri yasaklandı ve Pangaltı Ermeni Mezarlığı'nın uygun bir yere nakledilmesine karar verildi.<ref name="Hye-Tert"/> 1931'de Tapu İdaresine müracaat eden [[İstanbul Büyükşehir Belediyesi|İstanbul Belediyesi]], Pangaltı Ermeni Mezarlığı'nın yer aldığı arsanın Sultan Beyazıt Veli adlı bir vakfa ait olduğunu ve artık kullanılmayan bir mezarlık olduğundan 1580 sayılı Mezarlıklar kanununun 167. maddesine göre kendisine devredilmesi talebinde bulundu.<ref name="Hye-Tert"/> Tapu İdaresinin bu doğrultuda [[Ankara]]'daki Tapu Genel Merkezine yaptığı istek olumlu sonuçlandı ve mezarlık ile mezarlığa ait dükkân ve garajların gelirleri belediyeye geçti.<ref name="Hye-Tert"/> Bir müddet sonra Patrik Mesrop Naroyan ve K. Torkomyan, mezarlığın terk edilmiş olmadığı ve mülkiyet hakkı olduğu gerekçesiyle [[İstanbul Ermeni Patrikhanesi]] adına belediyeye karşı dava açtı. İstanbul Hukuk Mahkemesinde görülen dava, Mezarlıklar Kanununa göre mezarlığın kullanılmadığınakullanılmadığı ve belediyenin eline geçmesinegeçmesi kararkararlarıyla verdi26 Kasım 1934'te sonuçlandı.<ref name="Hye-Tert"/>
 
Belediye ile Ermeni cemaati arasında süren birtakım davalar sonucunda İstanbul Valisi [[Muhittin Üstündağ]] ile Beyoğlu Üç Horan Vakfının yönetim kurulundan Arşak Sürenyan arasında imzalanan ve yaklaşık 6.000 m<sup>2</sup>'lik binalar cemaate bırakılırken, kalan yaklaşık 850.000 m<sup>2</sup>'lik arazi belediyeye geçti. Arazi ile kilise arasında kalan 1287,5 m<sup>2</sup>'lik arsa ise bazı kişiler arasında paylaştırıldı.<ref name="Hye-Tert"/>
 
1938 yılı başlarında belediye, mezarlığın kaldırılacağını ve ilgilenenlere on beş gün içerisinde mezarlıklarını kaldırmalarını bildirdi.<ref name="Hye-Tert"/> 1939 yılında mezarlık tamamen ortadan kaldırılırken, Surp Krikor Lusavoriç'e ithaf edilen Khor Virap Kilisesi yıkıldı.<ref name="Hye-Tert"/> Mezarlıktan kaldırılan mezar taşlarının bir kısmı ise [[Eminönü, Fatih|Eminönü]] Meydanı'nın onarımı ile [[Taksim Gezi Parkı]]'nın merdivenlerinde kullanıldı.<ref name="Bianet"/><ref name="Hye-Tert"/>
 
== Kaynakça ==