"Yusuf Hemedanî" sayfasının sürümleri arasındaki fark

|ilgilendikleri = [[Horasan Melametîliği]], [[Kur'an]]
|mezhep = [[Şafii mezhebi|Şâfiî]], [[Ehl-i Sünnet]] ve [[Ehl-i Beyt]] inancı
|fikir = [[Melamilik|MelâmetîlikMelâmet’îyye]], [[KalenderîlikKalender’îyye]]
|katkıları =
| etkilendikleri = [[Muhammad]], [[Ebu Bekr-i Sıddık]], [[Salmân-ı Fârisî]], [[Kâsım bin Muhammed]], [[İmam Cafer-i Sadık]], [[BayezidEbâ Yezîd-i Bistami|Beyâzîd Bistâmî]], [[Ebû’l HassanHasan Kharakânî]], Şeyh İbrahim bin Ali ibn Yûsuf el-Fairuz-Âbâdî, Ebû İshâk eş-Şirâzî, Şeyh Ebû 'Ali el-Fermâdî, Şeyh Abdullâh-ı Cûveynî, Hasan Simnânî
| etkiledikleri = Abdullâh-î Berkî, Hasan-î Endâkî, [[Abdülkâdir Geylânî]], [[Kadiri|Kadirîlik]], [[Hoca Ahmed Yesevî]], [[Yesevîlik]], [[Abdulhalik-ıl Güjdevani]], [[Nakşibendi|Nakşibendîlik]], [[Muhyiddin İbn Arabi|Muhy’id-Dîn İbn Arabî]], [[Ekberilik|Ekberîlik]], [[Baba Haydar|Kutb'ûd-dîn Haydar]], [[Baba_Haydar#Haydar.C3.AElik_Tarik.C3.A2t.C4.B1|Haydârîlik]], [[Mevlânâ]] [[Celâleddîn Rûmî]], [[Hacı Bektaş Veli]], [[Taptuk Emre]], [[Sultan Veled]], [[Yunus Emre]], [[Ali Râmitenî]], [[Şah-ı Nakşibend]], [[İmam-ı Rabbani]], [[Şeyh Galib]]
|imza =
Anonim kullanıcı