"Baba İlyas" sayfasının sürümleri arasındaki fark

=== Anadolu Alevîliği üzerinde yarattığı tesirler ==={{Ayrıca bakınız|Kızılbaşlık|Râfızîlik|Hurûfîlik|Bektâşîlik|Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Alevîler}}
(=== İ'dam edilmesi ===.<ref>İbn-i Bîbî, ''El-Evâmir’ûl-‘alâ’iyye,'' sahife 498-499.</ref>)
(=== Anadolu Alevîliği üzerinde yarattığı tesirler ==={{Ayrıca bakınız|Kızılbaşlık|Râfızîlik|Hurûfîlik|Bektâşîlik|Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Alevîler}})
Mürîdi [[Baba İshâk Kefersudî]]'nin topladığı göçebe [[Türkmenler]]'den oluşan ordusu ile [[Malatya]]'da ''"Selçuklu Valisi Muzaffer’ûd-Dîn Ali Şîr"'' kuvvetlerini bozguna uğratmasının ve ordusu ile [[Amasya]] üzerine yürümesinin ardından Selçuklular aleyhine vuku bulan tüm bu olumsuz gelişmelerin yegâne müsebbibi olarak algılanan "Baba İlyâs" ''"[[Amasya]]'daki Selçuklu Ordusu Komutanı Mübâriz’ûd-Dîn-i Armağanşâh"'' tarafından i'dam edildi.<ref>İbn-i Bîbî, ''El-Evâmir’ûl-‘alâ’iyye,'' sahife 498-499.</ref>
{{Ayrıca bakınız|Anadolu Selçuklu Devleti|Gıyas’ed-Dîn Key-Hüsrev-i Sânî|Babâîler|Baba İshâk Kefersudî|Baba İshâk İsyânı|Anadolu Selçukluları devrinde Alevîler}}
=== Anadolu Alevîliği üzerinde yarattığı tesirler ===
Baba İlyâs'ın bu hareketle başlatmış olduğu tasavvufî-dinî hareket , asıl onun ölümünden sonra oğlu ''"Muhlis Paşa"'' ve diğer hâlifeleri aracılığıyla Anadolu'nun dört bir yanına yayılmış, [[Osmanlı Devleti]]'nin kuruluşu döneminde ''"Abdalân-ı Rûm Hareketi"'' ve nihâyetinde de Bektâşîliği ortaya çıkarmış, XVI. yüzyılda da kendilerine [[Kızılbaş]] ve [[Râfızî]] adı verilen toplulukların doğmasına vesile olmuştur.
{{Ayrıca bakınız|Anadolu Alevîliği|Râfızîlik|Kızılbaşlık|Hurûfîlik|Bektâşîlik|Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Alevîler}}
== Kaynakça ==
{{Kaynakça}}
Anonim kullanıcı