"Baba İlyas" sayfasının sürümleri arasındaki fark

=== Kişiliği ve fikirleri ===. Kendi adına bir tarikât kurmamış, Vefâîyye şeyhî olarak olarak Çat köyündeki zâviyesinde, İslâmiyet'e yeni girmiş olan, eski inançlarını koruyan ve okuma yazma bilmeyen yarı göçebe Türkmenler'
({{Ayrıca bakınız|İsmâilîlik|Nizârîlik|Hasan Sabbah|Sabbah’îyye|El-Môhtadî bin el-Hâdî|Bâtınîler|Elemût – Belde’t-ûl’İkbâl|Hasan Alâ|Bâtın’îyye ve Namaz|Alâ Muhammed|Babâîler|Baba İshâk Kefersudî|Baba İshak ayaklanm)
(=== Kişiliği ve fikirleri ===. Kendi adına bir tarikât kurmamış, Vefâîyye şeyhî olarak olarak Çat köyündeki zâviyesinde, İslâmiyet'e yeni girmiş olan, eski inançlarını koruyan ve okuma yazma bilmeyen yarı göçebe Türkmenler')
=== Dede Karkğın’ın müridi olarak üstlendiği görev ===
''"Baba İlyâs"'', [[Ebu'l Vefâ el-Bağdâdî|Vefâ’îyye]]<ref>Dursun Gümüşoğlu: Tâcü'l Arifîn es-Seyyid Ebu'l Vefâ Menakıbnamesi - Yaşamı ve Tasavvufi Görüşleri, Can Yayınları, 2006, s. 48</ref> tarikâtının ruhanî önderi ve Horasan azizlerinden olan ve çok sayıda mürid ve halifeleri bulunan ''"[[Dede Karkğın]]"'' ''(Dede Garkın, Dede Kargın, Dede Karğın ya da Dede Karkın)'' <ref>Tarihçi Hamza Aksüt'e göre, günümüzde Mardin il sınırları içerisinde yer alan Dedeköy'de yaşamıştı.</ref><ref>Elvan Çelebi'nin ''"Menâkıbu'l Kudsiyye-Fi Menâsıbi'l-Ünsiyye"'' adlı eserinin ilk bölümü ''[[Dede Karkğın]]'' hakında günümüzde elde kalan en önemli kaynağı teşkil etmektedir.</ref> tarafından bu tarikâtın inançlarını [[Anadolu]]'daki Türkmenler arasında yaymak amacıyla ''Şeyh Osman, Aynu'd-Devlet Dede, Hacı Bağdın, ve Hacı Mihman'' ile birlikte görevlendirilmiş beş halifenin en genci ve meşhur olanı idi. ''Baba İlyas'', 1231 yılında Amasya yakınlarındaki Çat ''(İlyasköy)''<ref>Amasya'nın Çat ''(günümüzdeki İlyasköy)'' köyünde Baba İlyas'ın türbesi bulunmaktadır.</ref> köyüne yerleşti
 
=== Kişiliği ve fikirleri ===
Kendi adına bir tarikât kurmamış, Vefâîyye şeyhî olarak olarak Çat köyündeki zâviyesinde, [[İslâmiyet]]'e yeni girmiş olan, eski inançlarını koruyan ve okuma yazma bilmeyen yarı göçebe [[Türkmenler]]'e kendi anlayışlarına uygun bir [[tasavvuf]] anlayışı sunmuştur. Ayrıca, [[Türkmenler]]'i Selçuklu Hükümeti'nin baskısından kurtaracak bir [[Mehdî]] olarak ortaya çıkmıştır. Onun tâlimatlarını canla başla benimseyen [[Türkmenler]] kendisine ''"Baba Resûl’Allâh"'' adını vermişlerdi.
 
=== Kayseri Kadılığı’na tâyini ===
Anonim kullanıcı