"Muhammed bin Abdullah el-Mehdî" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Halife Mansûr’un yeğeni ʿİsâ bin Mûsâ<ref>ʿİsâ ibn Mûsâ ibn Muhammed "el-İmâm" ibn ʿAli ibn ʿAbd Allâh ibn’ûl-‘Abbâs (Ölümü: M. 783/4)</ref> Yeğen olduğu anlaşılıyor.
(ʿİsâ bin Mûsâ<ref>ʿİsâ ibn Mûsâ ibn Muhammed "el-İmâm" ibn ʿAli ibn ʿAbd Allâh ibn’ûl-‘Abbâs (Ölümü: M. 783/4)</ref>)
(Halife Mansûr’un yeğeni ʿİsâ bin Mûsâ<ref>ʿİsâ ibn Mûsâ ibn Muhammed "el-İmâm" ibn ʿAli ibn ʿAbd Allâh ibn’ûl-‘Abbâs (Ölümü: M. 783/4)</ref> Yeğen olduğu anlaşılıyor.)
 
== Muhammed bin ʿAbd Allâh isyânı ==
“İmâm Dâr ül-Hicre” adıyla da tanınan [[İmam Malik|İmâm Mâlik]]’in bir fetvâsıyla, hilâfetin vaktiyle Alevîler arasında “[[Nefs’üz-Zekiyye]]” nâmıyla tanınan [[Hasan el-Mûctebâ]]’nin oğlu Hasan el-Mu’tennâ’nın torunlarından Muhammed bin ʿAbd Allâh’a ait olduğu tüm Abbâsî aleyhtarı fırkalara duyurulmuştu.<ref name="The Shi pg.62">Firaq al-Shi’ah (The Shi'ah Groups), by Abu Muhammad al-Hasan bin Musa al-Nubakhti, pg.62, and Al-Maqalat wa al-Firaq, by Sa'ad Ibn Abdillah al-Ash'ari al-Qummi ''(ölümü: 301),'' sahife 76</ref> Hattâ, Muhammed bin bin ʿAbd Allâh’ın lehine [[Ebu Hanife|İmâm-ı Â’zam Ebû Hanîfe Nu’man İbn-i Sâbit]] <ref name="Nu’man İbn-i Sâbit">[[Yaşar Nuri Öztürk|Öztürk, Yaşar Nuri]], ''[[Ebu Hanife|İmâm-ı Â’zam]] Savunması, <small>Şehid bir önder için Apolocya,</small> – Ortak kaderli iki deha: [[Sokrat]] ve [[Ebu Hanife|İmâm-ı Â’zam]],'' Sahife 246, İnkılâp, İstanbul, 2010.</ref> te fetvâ vermişti. Bu hâdise üzerine, [[Abbâsîler]] tüm şiddetleriyle Alevîler aleyhine harekete geçtiler. H. 145 / M. 763 yılında “Hasan el-Mu’tennâ’nın torunu Muhammed bin ʿAbd Allâh” Medine’de [[Mansur (Abbasi)|Halife Mansûr]]’un amcasıyeğeni ʿİsâ bin Mûsâ<ref>ʿİsâ ibn Mûsâ ibn Muhammed "el-İmâm" ibn ʿAli ibn [[ʿAbd Allâh ibn’ûl-‘Abbâs]] (Ölümü: M. 783/4)</ref> tarafından öldürüldü.<ref>İbn-i Esir, Cilt 5, Sayfa 251.</ref>
{{Ayrıca bakınız|Mansur (Abbasi)}}
 
== Kaynakça ==
{{Kaynakça}}
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Isa_ibn_Musa İsâ bin Mûsâ] {{Eng}}
Anonim kullanıcı