"Ahmed bin el-Keyyâl bin el-Khasibî" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(Yeni sayfa: "{{Şiilik}} '''Ahmed bin el-Keyyâl bin el-Khasibî''' İsmâil’îyye mensuplarınca İsmâilîlik hudutları dışına taşmakla ve İsmâilîyye mezhebinin ana y...")
 
'''Ahmed bin el-Keyyâl bin el-Khasibî''' [[İsmâil’îyye]] mensuplarınca [[İsmâilîlik]] hudutları dışına taşmakla ve [[İsmâilîyye]] [[mezheb]]inin ana yolundan ayrılmakla suçlanan, [[Hindistan]] [[Bâtınî]]liği'nin yaratıcısı.
 
== Yaşamı ve fikirleri ==
[[Fâtımîler]] tarafından [[Hindistan]]'a [[İsmâil’îyye]] [[mezheb]]ini yaymak maksadıyla [[Dâ’î]] olarak atandı. [[İsmâilîyye]] öğretilerini İmâm [[Vâfî ʿAhmed (ʿAbd Allâh bin Muhammed)|Vâfî ʿAhmed ''(ʿAbd Allâh bin Muhammed)'']]'den öğrendi. ''"Kelimât-ı İsmîyye"'' adı da verilen [[Bâtıni]] [[ilim]]lerde bir hâyli zirveye tırmandı. Ama daha sonraları [[İmâmet (İsmâ‘ilî i'tikadı)]]'nın nazârîyyesi hûdutlarının dışına çıkmağa ve kendikendisine uydurduğuhâs şeyleri[[Bâtıni]] öğretmeğete'villerde bulunmağa başladı.
 
=== Keyyâl’îyye fırkası ===
[[Vâfî ʿAhmed (ʿAbd Allâh bin Muhammed)|Vâfî ʿAhmed]] onun [[İsmâil’îyye]] [[i'tikad]]ına aykırı yürüttüğü propagandayı öğrendiğinde kendi tâkipçilerine ondan uzak durmalarını sağlık verdi. Buna mukâbil de ''"Ahmed bin el-Keyyâl"'' [[Vâfî ʿAhmed (ʿAbd Allâh bin Muhammed)|Vâfî ʿAhmed]]'in hakkında uyguladığı tedbirleri öğrenince, önce kendi bağlarını tamamıyla [[Vâfî ʿAhmed (ʿAbd Allâh bin Muhammed)|Vâfî ʿAhmed]]'ten kopardı, daha sonra da kendisini imâm ve yeryüzünde barışı tesis edecek olan beklenen [[Mehdî]] ''( Kâ'im )'' olarak ilân etti.<ref>Şehristânî, ''"Kitab al-milal wa'l-nihal"'' Sahife 17.</ref>
 
=== Ölümü ve sonrası ===
Keyyâl’îyye adıyla anılan hizbî oluşturan, İbn aeel-Keyyâl bir süre sonra [[Hicrî]] 207 / M. 822 yılında kendi taraftarları tarafından öldürüldü. Ölümünden sonra kurduğu mezhebin taraftarları tekrar [[İsmâil’îyye]] saflarına geri döndüler.
 
== Kaynakça ==
Anonim kullanıcı