"Üç nokta" sayfasının sürümleri arasındaki fark

 
# Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur:'Ne çare ki çirkinliği hemen ve herkes tarafından görülüveriyordu da, bu yanı…''
# Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur: ''Kılavuzu karga olanın burnu ... çıkmaz.'' (üç noktanın yerine 'b*ktanbu' sözcüğü gelecek) ''Hızlı koşan atın ... sekrek düşer'' (üç nokta yerine b*kubu kelimesi gelecektir)
# Alıntılarda; başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur:'' … derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı…''
# Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur: ''Bismillah, biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir AllahtanAllah'tan istifade ederiz.
# Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır:
:— Yabancı yok!Söyle kimsin?
:—ben ali
:— Kimsin?
:— Ali
:— Hangi Ali?
:— Ali ben ALİİ
:— Sen misin, Ali usta?
:— EVET ben ali tanıdın mı?
 
 
 
Anonim kullanıcı