"Din bilimleri" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Etiket: Süzgeç: bölüm boşaltma
'''Din bilimleri''', [[din]]le [[teoloji]]k bakış açısıyla ve normatif yöntemlerle ve apolejetik (dini savunma) amaçla ilgilenen [[Teoloji]] veya [[ilâhiyat]]'ın aksine dinleri sosyal bilimler perspektifinden ve herhangi bir dini veya dinleri apolejetik (savunmacı) gaye gütmeden ve [[ideoloji]]k muhalefet tavrı içine girmeden olgusal temelde araştıran ve analiz eden çeşitli sosyal bilim disiplinlerinin ortak adı. Araştırma Yöntemleri ve metodolojileri farklı olduğundan din bilimleri (''science of religion'' veya Almanca'daki tabirle ''Religionswissenschaft'') ile teoloji (ilahiyat)birbirinden tümüyle olmasa da önemli ölçüde ayrılmaktadır. Bir teolog ile din bilimci arasındaki fark, birinin dini vahiy eksenli anlamaya diğerinin ise bilim perspektifi içinden bir dini veya tüm dinleri anlama ve açıklamaya çalışmasıdır. Hristiyanlıkta üniversitelerin teoloji bölümlerindeki Kutsal Kitap çalışmaları, misyonoloji (misyon bilimi) İslamiyette ilahiyat fakültelerindeki fıkıh, hadis, tefsir, kelam gibi alanlarla, dinleri sosyoloji, psikoloji, antropoloji, tarih gibi sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden ele alan [[Din Sosyolojisi]], [[Din Psikolojisi]], [[Din Antropolojisi]] [[Din Fenomenolojisi]] gibi çeşitli alanlar birbirlerinden önemli ölçüde ayrılmaktadır.
 
== Din Bilimlerinin Tarihçesi ==
özel bir dosya olarak anal sexe basvurulmuştur ve sona herkeze yaygınlarşmıştır
[[Dosya:Max Muller.jpg|thumb|right|[[Max Müller]]]]
Din araştırmalarına duyulan ilginin tarihi Miletli Hecataeus'a (M.Ö. 550-476) ve Herodotus (M.Ö. 484-425) kadar geri götürülebilir. Daha sonra Ortaçağ'da İslam bilginleri İran, Yahudi, Hristiyan ve Hint inanç ve pratiklerini araştırmışlardır. Dinler tarihi alanında ilk eser müslüman araştırmacı [[Muhammed Şehristani]]'nin kısaca [[El-Milel ve Nihal]] (Dini Felsefi Gruplar üzerine Risale) olarak bilinen eseridir. [[12. yüzyıl]]da Peter the Venerable [[İslamiyet]]'i araştırmış ve [[Kur'an]]'ı [[Latince]]'ye çevirmiştir.
 
Farklı dinlere olan bu ilginin tarihi eski de olsa akademik bir disiplin olarak Dini araştırmaların tarihi yenidir. Bir bilim olarak dini araştırmaların ondokuzuncu yüzyılda başladığı söylenebilir. [[Oxford Üniversitesi]]nde [[Karşılaştırmalı dinler]] alanındaki ilk profesör [[Max Müller]] olmuştur. Müller'in bu alanın ilk önemli eserlerinden biri olan kitabının adı "Introduction to the Science of Religion" (Din Bilimine Giriş)tir.
 
18. ve 19. asırlardaki bilim, biyoloji, kültür ve tarih şeklinde ayrımlaşan bilgi dallarından kültür ve tarih daha sonra yine [[19. yüzyıl]]da "beşeri bilimler" adını almıştır. [[18. yüzyıl]]da [[Almanya]]'da irrasyonel'i yani duygu, arzu ve hayalin rolünü ön plana çıkaran Sturmund Drang hareketi ve [[J.G.Herder]] ile mitolojinin bir dünya görüşü olduğu ifade edilmeye başlanmıştı. [[Fransız ihtilali]] sonrasında geçmişe uygarlıklara yönelik (Hindistan, Mısır, İran medeniyetleri) araştırmalar ile [[arkeoloji]], [[filoloji]], [[etnografi]] gibi tarihi bilimler doğmuş böylelikle mukayeseli dinler ve filoloji çalışmalarına yol açılmış oldu. Bu gelişmeler sonucunda [[Hollanda]]'da [[C.P.Tiele]] (1830-1902) tarafından yönetilen düşünürler grubu, teoloji yerine dinler bilimini başlatmışlardır. İlk din bilimleri çalışmaları dini femonenin araştırmacının teolojik ve bilimsel yargılarını parantez içine almasını gerektirdiği fenomenoloji ile başladı.
 
Dini fenomen üzerine yoğunlaşan araştırmalar Fransa'ya da sıçradı ve orada College de France'da tesis edilen Dinler Tarihi kürsüsü Albert Reville'e (1826-1906) teslim edildi. [[Ernest Renan]] (1823-1892) bu harekete katıldı. Tiele ekolü çizgisinde bu hareket, dinin tarihi formlarından çok özü üzerine durdu.
 
18.yüzyıl sonu ve 19.yüzyıl başında Hollanda, Paris, Brüksel, Louvain'de dinler tarihi kürsüleri kurulmuş; Paris'te, Revue de l'Histoire des religions ve Revue des religions dergilerinin, Louvain'de de Meseon'un çıkmaya başlaması, 11-23 Eylül 1893'de Chicago'da [[World's Parliament of Religions]]'un toplanması gibi din bilimleri açısından önemli olaylar gerçekleştirilmiştir.
 
Doğmakta olan dinler bilimi, beşeri bilimlerin tarihi-kültürel ekseninde dokümanter bilgi ve teorik açılımlarla bugüne kadar gelişmiştir.
 
== Din Bilimlerinde Din Tanımları ==
Anonim kullanıcı