"Akalar" sayfasının sürümleri arasındaki fark

4.934 bayt kaldırıldı ,  7 yıl önce
Gerekçe: + telif hakkı ihlali
(Gerekçe: + telif hakkı ihlali)
'''Akalar''' ('''Akhalar''') ([[Yunanca]]: {{polytonic|Ἀχαιοί}}, ''Akhaioi'') [[Homeros]]'un [[İlyada]]'da (598 kez) ve [[Odysseia]]'de eski Yunan halkları için kullandığı müşterek isimdir. Diğerleri İllyada'da 138 kez kullanılan '''Danao'lar''' ({{polytonic|Δαναοί}}), İlyada'da 29 kez geçen '''Argos'lar''' ({{polytonic|Ἀργεῖοι}}) isimleridir.
Bir tarafta Akdenizin her tarafına dağılmış Troia'nın müttefikleri olan eski dünyanın anaerkil Kafkasyalı halkları; diğer tarafta ise Akhalar ve onların Hint-Avrupalı müttefiklerine ve tabiî ki Mısır Firavunları'na değindik. Troia Savaşı bu gruplar arasında yaşanmış bir savaştı. Sonuç Akdeniz havzasındaki medeniyetlerin çöküşüydü.
 
Tarihte Akalar, [[Mora]]'nın kuzey merkezinde bulunan Akhea denilen bölgenin yerleşikleridir. Bu bölgenin şehir devletleri, MÖ 3ncü ve 2nci yüzyıllarda etkili olan [[Aka Birliği]] denilen bir konfederasyon kurdular. MÖ 1600 yıllarında Mora'ya Aka istilası başladı. MÖ 1200 yıllarına gelindiğinde [[Girit]], [[Çanakkale]] ve [[Rodos]]u istila ettiler [[Ege Denizi]]nde söz sahibi oldular. Homeros'a göre Danoalar ve Argoslarla birlikte [[Troya|Truva]] savaşında 1000 gemilik bir donanma ile kuşatmayı yapanlardır. Savaş Tanrıçası [[Athena]]'dan yardım istedikleri, onun yardımıyla savaşı kazandıkları İlyada efsanesinde anlatılmıştır. Ayrıca bu savaşta [[Achilles|Aşil]] adıyla bilinen yenilmez olduğuna inanılan bir savaşçıdan bahsedilmektedir. Aşil'in [[Truvalılar]] tarafından topuğundan ok ile vurularak durdurulabildiği anlatılır. Bu yükselme devresi sonunda Akalar, daha sonra Anadolu ve Suriye ile ticari ilişkilere girdiler. Sonraları daha modern, demirden yapılmış silahlar kullanan [[Dorlar]] Mora Yarımadasına gelince Akalar direnemediler ve Mora'nın kuzeyine göç edip orada askeri iddiası olmayan, tarım yapan bir topluluk olarak varlıklarını sürdürdüler.
Sonuç Akdeniz havzasındaki medeniyetlerin çöküşüydü. Bu uzun savaşlar sonunda birçok halk yerinden oynamış, Balkanlardan inen Therakeslerin saldırılarıyla Hititler ve Hurriler yıkılmış, Mısır büyük bir darbe yemiş, henüz yıkılmamış ancak bir daha da eski gücüne de ulaşamamıştır. Üstelik Kafkasyalı onlarca kabile Mısır'a sınırdaş olmuş ve büyük bir kısmı da Libya'lı şeflerin önderliğinde Firavunluğa kadar yükselmiştir.
 
Arkeolojik bulgular Akaların yaşadığı bölgede MÖ 13. yüzyıla kadar [[Mikenler]]'in yaşadığını ortaya koymaktadır. Homeros'a göre, Kuzeyden gelen Aka kabileleri, Miken kralları ile hanedan evlilikleri yoluyla ilişki kurmuş, daha sonra Mikenlerin yerini almış, daha sonra ise Akaların yakın akrabaları sayılan [[Dorlar]] tarafından yıkılmışlardır.
Troia'ya saldıran ve yağmalayan Akhalar içerisinde bazıları vardı ki, bize Kafkasyalı olduklarını ve savaşın sonrasında tekrar anavatanları Kafkasya'ya dönüp yerleştiklerini söylemektedirler. Çünatıko, Homer’in eserindeki birçok bölümün tahrif edildiğini söyler ve bu tahrif edilen kısımlardan birisinin de kahramanların hep onları sürükleyen rüzgarlar nedeniyle istemedikleri ülkelerde mahsur kalmaları, hatta o ülkelere yerleşmeleri teması olduğunu söyler. Ona göre rüzgarların zorlamasıyla Kafkas sahillerine gelip sığınan Akhalar (en önemlisi Homer’in Odisse adlı eserinin baş kahramanı olan Ulisse’dir) gerçekte amansız rüzgalara kapıldıkları için değil ama zaten Kafkasyalı oldukları için Troia savaşından sonra çıkıp Kafkasya’ya yerleşmişlerdir.
 
== Ayrıca bakınız ==
Akha kelimesinin Anlamı ve Ahin
* [[Kara Athena]]
 
{{Antik Yunanistan-taslak}}
Umar’a göre Akha ismi “su” anlamına gelmektedir. Hatta Umar, Akha adının deniz anlamına da geldiğini ve bu kelimenin Luvice olduğunu belirtmektedir.1Bu kelime Luvi, Çerkes ve Abhaz dillerinde ortak bir kelime olmalıdır. Çünkü Çerkes ve Abhaz dilinde ilk deniz olarak bilinen Karadenizin adı “A-hin-Ahin”dir. “Hı” Çerkes dilinde deniz anlamına gelmektedir.
 
[[Kategori:Yunan mitolojisi]]
Thomson, Tarih Öncesi Ege'sinde bu Akhalar için şunları yazmıştır:
[[Kategori:Miken Uygarlığı]]
http://www.kafkasevi.com/uploads/akha-ubih/akhaubihkadini.jpg (Bir) Attika geleneğinde, Troia Savaşı'ndan önce, Troia’ya karşı düzenlenen ve Telemon'un da katıldığı bir sefere değiniliyor. Telemon kenti ele geçirdikten sonra Priamos'un kız kardeşlerinden birisiyle evleniyor. Yoldaşlarından bazıları Yunanistan'a dönecekleri yerde, doğuya doğru gitmişler ve Kafkasya'ya yerleşmişler. İşte Heniokh'lar ve Zygi'ler, yani tüm eski çağlar boyunca varlıklarını koruyan ve Akha kökenli olduklarını hiç unutayan gerçek Kafkasya halkları bunların soyundan gelmiştir.2
[[Kategori:Antik Girit]]
Akha isminin anlamına dair Umar, Troia adlı çalışmasında bu eklimenin “Su” anlamında bir Pelasgca/Luvice kelime olduğunu yazmıştır. Ona göre Troia kenti bir Pelasg/Luvi kenti olduğu gibi Akha’lar arasında da Pelasg adı taşıyan kişiler vardır. Aslında Umar’ın bu tesbiti doğrudur. Çünkü Pelasglar'ın bir kısmı Akha ordusunda Troia’ya karşı savaşmışlardır. Umar, Akhalar'ın Pelasg olan Torialılar'la her zaman Pelasg dilinde konuştuklarını da iddia etmektedir.3 Ne var ki, Umar’a göre Pelasg/Luvi halkı dili ve kültürü çok başattır ve Akha isminde bu net bir şekilde ortaya çıkmaktadır:
[[Kategori:Antik Yunanistan'daki etnik gruplar]]
 
[[Kategori:Truva savaşı]]
(Akhilleus ve Peleus İsimlerine Dair. B.S. )…her ikisi de, Luvi/Pelasg dilinin Su Geçidi anlamında olan ve besbelli ki o Boğazın adı olarak da kullanılan adının iki çeşitlemesinden esinlenilerek uydurulmuş bulunuyor. Babanın adı, P(a)-ela, oğlun adı Akh(a)-ila köküne Helen dilinin –lı,-sal anlamındaki takılarından –eus eklemekle türetilmiştir. Apa/Pa ile Akha, “Pelasgos” dilinin “Su” (buradan, keza, deniz, göl, akarsu) alamında iki ayrı sözcüğüdür.4
[[Kategori:Deniz Kavimleri]]
 
(Akhilleion ve İllion Kent isimlerine Dair. B.S.) Akhilleion, aslında yerin adı idi: Akh(a)-il(a)-eion, “Su Geçidi Yeri” orasının boğaz girişinde olduğuna işaret ediyordu; İllion adından farkı, sadece İll(a)-ion, Geçit –yeri öğelerinden türetilmeyip başa bir de Akha (Su) anlamında bir diğer sözcük de Apa/Pa olduğundan, ayrıca “Boğaz, Geçit” anlamındaki İla/İlla’nın bir de Ela/Ella biçiminde çeşitlemesi bulunduğundan, “Su Geçidi” demeye gelen Akh(a)-ila yerine P(a)-ela adına da eski Luvi/Pelasg kültürü yurtlarında çok rastlarız.5
http://www.kafkasevi.com/uploads/akha-ubih/akha-ubih-ygoiler.jpg
Bazı kaynaklara göre Akhalar, Kafkasyalı Deniz kabilelerinin Mısır'a karşı düzenlediği seferlere de katılmışlardır. Homeros ise Akhalar'ı hep Giritli olarak anmaktadır. Klikya, Girit ve Kafkasya'daki Akhaların birbirinin akrabası olduğu ve Teucer'in soyundan geldikleri söylenmektedir.6Namitok Teucer ve Teuceroğulları'nın hem Pelasg hem de Therakes kabilesi sayıldıklarını söylemiştir. Bu Teucerler'den birisi de Mısır'ı kuşatan Kafkas Armadası'nı Kıbrıs'tan yöneten Teucer'dir.
http://www.kafkasevi.com/uploads/akha-ubih/akha-ubihl.jpg
Sind ülkesindeki Eniocchiler'in Çerkes Heniokhlar'la özdeş olduğu ve kelimenin Çerkes dilinde Hen kökü ve “kh” çoğul ekiyle oluştuğu açıktır. Henetler, Enetler, Venetler bu kelimenin diğer telaffuzlarıdır. Bunlar Küçük Asya'da Henetler ve Enetler olarak göze çarpmaktadırlar. Heniokhlar'a Makedonya ve Thrakia'da ve Karia'nın Milet bölgesinde Enetler denilmektedir. “Makedonya halkları” Enetler, Dardanlar ve Sintler ile savaştı, denilmektedir.8 Sindler ise Kafkasya'da Taman yakınlarında görülmekteydiler. Zaten Sind'ler çeşitli ülkelerde geniş bir alana yayılmışlardı. Karia ve Lykia'da Sindos, Pisidia'da Sindaen, Lykia'da Sindia, Karia'da Sindessos kentleri vardı. Öte yandan Therakes Sintler Kuzey Hindistan'daki Sintler ile aynı halklardı. Son olarak Sintler'e Eski Kürdistan’ın Botan-Zaho bölgesinde rastanmaktadır. Bu bölgede halen Sinti adlı bir boğaz-geçit yer almaktadır.9
 
Akhaların alt soyları kabul edilen Heniokhlar ve Zygi'ler her zaman Çerkeslerle birlikte anılmışlardır. Heniokhlar Trabzon'dan Daryal Geçidi'ne kadar ki bölgede yaşamışlardı. Ülkeleri Zikh ülkesinin güneyindedir. Diğer Ön Çerkes halkları gibi Küçük Asya'da da yaşamışlardır. Bazı kaynaklarda Taman Yarımadası'nda ve Sind ülkesinde de Heniokh'lara rastlanmaktadır. Heniokh'lar, kamşuları ve soydaşları olan Akhalarla birlikte korsanlıkla geçinmişler ve Karadeniz'in her yerinde görülmüşlerdir. Sanigler ve Abasklar Heniokh'ların alt soyları olarak kabul edilmişlerdir.7
 
KAYNAKÇA:
 
1 Umar, İlkçağda Türkiye Halkı, s. 96. Ayrıca hem Abhazca hemde Luvice de su “pa” olarak da bilinir ki, Çerkescesi “psı”dır.
 
2Strabon ve Apollodoros'tan aktaran Thomson, Tarih Öncesi Ege, s.379.
 
3Umar, Troia, s.193-194-195.
 
4Umar, Troia, s.189.
 
5Umar, Troia, s.282-283.
 
6Thomson, Tarih Öncesi Ege, s. 379.
 
7Namitok, Çerkeslerin Kökeni I.s. 45–47.
 
8Namitok, Çerkeslerin Kökeni II. s.124.
 
9Namitok, Çerkeslerin Kökeni II. s. 92–93.