"Eş'arilik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k (83.66.222.88 tarafından yapılan değişiklikler geri alınarak, Kibele tarafından değiştirilmiş önceki sürüm geri getirildi.)
'''11.''' '''Kelâm-ı Nefsi''': Allah'ın kendi kendine konuşması demek olan kelâm-ı nefsî'nin işitilmesi [[caiz]]dir.
 
'''12.''' [[Kur'an]]: Kur'anın mahluk olup olmadığı problemi; Kelâm-ı nefsî durumundaki Kur'an mahluk değildir. O Allah'ın kelâmıdır. Ses ve harflerden oluşmaz. Elimizde bulunan mushaf ise, ses ve harflere muhtaç olan kelâm-ı lâfzîdir ve mahluktur. Eş'arilere göre "Bir şeyi dilediğimiz zaman sözümüz ancak ona "ol" dememizden ibarettir. O da derhal oluverir." (En-Nahl: 40)ayeti [[ayet]]i bunun delilidir. Kur'an yaratılmış olsa idi, Allah kendi sözü olan Kur'an'a ol demiş olacaktı. Halbuki "ol" sözü de Kur'ân'dadır. Ayrıca Eş’arilere göre Kur’ân’ın bazı âyetleri, bazılarından daha büyük değerdedir. Matüridîlere göre ise, böyle bir şey söylemek doğru olmaz.
 
'''13.''' '''Ezelde Ma'dûma Hitab''': [[Allah]]'ın hitâbının ezelde ma'duma (yokluk) taalluk etmesi [[caiz]]dir. Buna göre Allah ezelde mütekellimdir. Eş'ariler bu şekilde yaratılmışlara ait bir özellik olarak gördükleri değişim olayını Tanrı'nın üzerinden nefyederler. (bkn. [[Antropomorfizm]])
Anonim kullanıcı