"Muhammed bin Abdullah el-Mehdî" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
'''Muhammed bin ʿAbd Allâh ''(Nefs’üz-Zekiyye)'' '''( d. ? - ö. H.[[Hicrî]] 145 / 6 Aralık M. 763762 ) Tam Adı: '''Muhammed ibn Abdullah ibn el-Hasan ibn el-Hasan ibn 'Ali ibn Abi Talib''' <ref>[http://www.imamreza.net/eng/services/search/index.php]</ref> or "Muhammed el-Nefs el-Zekiyye" ({{lang-ar|'''محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي الملقَّب النفس الزك}}, ''"Muhammed ibn Abdullah ibn el-Hasan ibn el-Hasan ibn 'Ali ibn Abi Talib"'') [[Hasan bin Ali]]’nin oğlu olan Hasan el-Mu’tenâ’nın torunudur. [[Emevîler]]’in son günlerinde [[Medine]] toplantısında hazır bulunan bütün [[Ehl-i Beyt]]’in ve hattâ [[Abbâsîler]]’in dahi biâtleriyle [[hilâfet]] makâmına seçilmiş olan bir şahsiyettir.<ref>Balcıoğlu, Tahir Harimi, ''Mezhep Cereyanları.'' Hilmi Ziyâ Neşriyâtı, Ahmet Sait Tab’ı, 1940.</ref>
 
== Muhammed bin ʿAbd Allâh isyânı ==
“İmâm Dâr ül-Hicre” adıyla da tanınan [[İmam Malik|İmâm Mâlik]]’in bir fetvâsıyla, hilâfetin vaktiyle Alevîler arasında “[[Nefs’üz-Zekiyye]]” nâmıyla tanınan [[Hasan el-Mûctebâ]]’nin oğlu Hasan el-Mu’tenâ’nın torunlarından Muhammed bin ʿAbd Allâh’a ait olduğu tüm Abbâsî aleyhtarı fırkalara duyurulmuştu. Hattâ, Muhammed bin bin ʿAbd Allâh’ın lehine [[Ebu Hanife|İmâm-ı Â’zam Ebû Hanîfe Nu’man İbn-i Sâbit]]<ref name="Nu’man İbn-i Sâbit">[[Yaşar Nuri Öztürk|Öztürk, Yaşar Nuri]], ''[[Ebu Hanife|İmâm-ı Â’zam]] Savunması, <small>Şehid bir önder için Apolocya,</small> – Ortak kaderli iki deha: Sokrat ve [[Ebu Hanife|İmâm-ı Â’zam]],'' Sahife 246, İnkılâp, İstanbul, 2010.</ref> te fetvâ vermişti. Bu hâdise üzerine, [[Abbâsîler]] tüm şiddetleriyle Alevîler aleyhine harekete geçtiler. H. 145 / M. 763 yılında “Hasan el-Mu’tenâ’nın torunu Muhammed bin ʿAbd Allâh” Medine’de [[Mansur (Abbasi)|Halife Mansûr]]’un amcası İsa tarafından öldürüldü.<ref>İbn-i Esir, Cilt 5, Sayfa 251.</ref>
Anonim kullanıcı