"Hisar (dergi)" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
düzen
k (Bağlantı eklendi)
k (düzen)
| issn =
}}
'''''Hisar''''', [[1950]]-1980 [[1980]]yılları arasında [[Ankara]]’da'da yayınlanmış olan aylık fikir, edebiyat ve sanat dergisi.
 
Türk süreli yayın tarihinin en uzun ömürlü dergilerinden birisidir.<ref name=emiroglu>[http://www.turkishstudies.net/Makaleler/251565459_5.%20%c3%96zt%c3%bcrk%20Emiro%c4%9flu.pdf Öztürk Emiroğlu, '''Kaynağını Gelenekten Alan Hisarcılar''', ''Turkish Studies Cilt 4, Sayı 1-II, Kış 2009'']</ref>. Bu dergi etrafında toplanan şairler Türk edebiyatında “[[Hisarcılar]]” olarak anılır.
Özellikle [[Garip akımı]] ‘na tepki duyan bir grup şair tarafından "''eski şiirimizden, millî kültür ve edebiyatımızdan kopmadan yeni ve güzel bir şiir sergilemek, o yıllarda şiirimizi çıkmaza sokanlara ve yozlaştıranlara karşı çıkmak ve tavır almak''" parolasıyla 1950 yılından itibaren çıkarılan dergi 7 yıl boyunca aralıksız 75 sayı yayınlandıktan sonra 1957’de yayımına ara verdi. 1 Ocak 1964’te yeniden çıkarıldı. 1980’de 227. sayıdan sonra yayın hayatı sona erdi.
 
Dergiyi fiilen çıkaran kişi, [[Mehmet Çınarlı]]’dır.<ref name=lise>[http://www.liseedebiyat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1376:hsar&catid=33:9-sinif-tuerk-edebyati&Itemid=3 Liseedebiyat.com sitesi, '''Hisar''', ''Erişim tarihi:29.03.2012'']</ref>.Hisar’ın ''Hisar''{{'}}ın yayınlanmasında ve ''Hisar'' topluluğunun oluşmasında [[Munis Faik Ozansoy]] yol gösterici rol üstlenmiş; 1975’e kadar ‘Yazı Kurulu Başkanı’ ve başyazar olarak görünmüş ancak resmi olarak dergi yönetiminde yer almamıştır.<ref name=emiroglu/>
 
== Kurucular ==
Dördüncü sayıdan itibaren [[Nevzat Yalçın]]'ın katılmasıyla derginin dokuz kişilik çekirdek kadrosu on kişiye çıkmıştır. Kısa bir süre sonra Yahya Benekay, Fikret Sezgin, İzzet Arolat hem topluluktan hem de edebiyat ortamından uzaklaşmıştır.<ref name=emiroglu/> Derginin yayına ara verdiği dönemde Osman Fehmi Özçelik’in edebiyat ortamından kopması ve ikinci yayın döneminde Ozansoy’un ölümü ile çekirdek kadro 5 kişiye düşmüş; bu beş kişi derginin yayın hayatının sonuna kadar yollarına devam etmiştir.
 
== Derginin Adıadı ==
Derginin adı, dergiyi çıkaranların koruma ve savunma eğilimine işaret eder.<ref name=ucar/>. Mehmet Çınarlı 1987 tarihli bir yazıda “''"Bu dergiyi çıkaranlar Hisar’ın''Hisar''{{'}}ın yabancı taklitçiliğine karşı milli sanatı, ideoloji baskısına karşı hür düşünceyi, dilde tasfiyeciliğe karşı yaşayan Türkçe’yiTürkçeyi savunmasını istemişlerdir [...]Edebiyat kitaplarında Hisarcılar diye adımız geçiyor. Eğer Kale deseydik Kaleciler diyeceklerdi. Bunu düşündük, Kale demekten sarfı nazar ettik, Hisar dedik.''”" sözleriyle ''Hisar'' isminin seçilme sebebinin anlatmıştır.<ref name=ucar/>
 
== Poetika ==
Hisarcılar, derginin ilk sayısında bir poetika/beyanname yayınlamamışlardı. Bunun nedeni, “okuyucuyu"okuyucuyu kararında serbest bırakmak”bırakmak" düşüncesi idi. Ancak bu durumun derginin yazınsal duruşu hakkında bazı yanlış anlaşılmalara neden olduğu ileri sürülerek derginin 18 sayısında “''"Açıklamak Gerekirse''”" başlıklı yazı ile derginin şiir görüşü açıklanmıştır. Mehmet Çınar tarafından kaleme alınmış olan 1 Ekim 1951 tarihli “Açıklamak Gerekirse” başlıklı yazı, kimilerine göre derginin manifestosu niteliğindedir.<ref name=ucar>[http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0003306.pdf Aslı Uçar, '''1950’ler Türkiyesinde Edebiyat Dergiciliği Poetikalar ve Politikalar''', ''Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2007'']</ref> Bu yazı ile Hisar’ın''Hisar''{{'}}ın aruzcu olduğu, muhafazakar olduğu iddiaları reddedilmiştir.
 
''Hisar'' yazı kurulu üyeleri, derginin çıkışından 17 yıl sonra, bir radyo programında (Ankara Radyosu’ncaRadyosu tarafından hazırlanan 26 Aralık 1966 tarihli ''Radyoda Hisar Saati'' programında) dört madde olarak ilkelerini açıklamışlardır. Bu ilkelerden üçü edebiyat, biri dil ile ilgilidir. İlkeler, daha sonra ''Hisar'' dergisinin 113. ve 114. (Şubat, Mart 1967) sayılarında da yayımlanmıştır.
 
İdeoloji karşıtlığı derginin poetikasında önemli rol oynar.<ref name=ucar/>. Dergi, yayın hayatı boyunca kendini ideoloji karşıtı ve salt sanat taraftarı olarak sunmuştur.
Hisar yazı kurulu üyeleri, derginin çıkışından 17 yıl sonra, bir radyo programında (Ankara Radyosu’nca hazırlanan 26 Aralık 1966 tarihli “''Radyoda Hisar Saati''” programında) dört madde olarak ilkelerini açıklamışlardır. Bu ilkelerden üçü edebiyat, biri dil ile ilgilidir. İlkeler, daha sonra Hisar dergisinin 113. ve 114. (Şubat, Mart 1967) sayılarında da yayımlanmıştır.
 
 
İdeoloji karşıtlığı derginin poetikasında önemli rol oynar<ref name=ucar/>. Dergi, yayın hayatı boyunca kendini ideoloji karşıtı ve salt sanat taraftarı olarak sunmuştur.
 
== İçeriği ==
Şiir ağırlıklı bir dergi<ref name=dayanc>Muharrem Dayanç, '''Hisar Dergisinin, Kurucusunun(Mehmet Çınarlı) Ağzından Serüveni''', ''TDK Türk Dili Dergisi, Ekim 2002'']</ref> olan Hisar’da plastik sanatlar, müzik, sahne sanatlarına dair yazı ve eleştiriler de yer almıştır. Mehmet Kaplan dergide “''Ruhi Çınar''” takma adıyla felsefî, “''Osman Okatan''” takma adıyla da siyasî denemeler yazdı.<ref name=lise/> [[Cemil Meriç]] yazı hayatına ilk defa 1967’de bu dergide "''Hint ve Batı''" adlı dizi yazılarla başlamış daha sonra "''Fildişi Kule’den''" başlıklı yazılar kaleme aldı. Hemen her sayı­da Mehmet Çınarlı, Mehmet Kaplan ve Gültekin Sâmanoğlu'nun sanat ve edebi­yatla toplum, devlet ve siyaset ilişkilerini ele alan yazıları yayımlanmıştır.<ref name=lise/>.
 
== ''Hisar'' Dergisi Yayınları ==
''Hisar'' dergisinin çoğu şiir kitabı olmak üzere hi­kâye, roman, tiyatro ve incelemelerden meydana gelen yirmi dokuz kitaplık bir yayını da olmuştur.<ref name=lise/>
 
== Kapanması ==
Kuruluşunun 30. yılını 14 Nisan 1980 tarihinde Ankara'da Kültür Bakanlığı, Aydınlar Ocağı ve [[Türkiye Yazarlar Birliği]]'nin ortaklaşa düzenlediği bir toplantıda kutlayan dergi, aynı yılın aralık ayında 277. veda sayısını çıkararak yayın hayatına son verdi.<ref name=milliyet>Milliyet Gazetesi Arşivi, '''Hisar Dergisi'nin 30. Yıldönümü Bugün Kutlanıyor''', ''Milliyet Gazetesi 14.04.1980''</ref>
 
== Kaynakça ==