Ana menüyü aç

Değişiklikler

k
İlk başta Alevî tarihinin 3.000 yıllık olduğunu savunan Işık hareketi, bu rakamı 12.000 yıla yükseltmiştir. Bunu Ocak 2009'da Berlin şehrinde bir konferansta beyan etmişlerdir.<ref>{{Web kaynağı| url = http://www.renkhaber.com/haberler/Bizim_Gundem.15/Konferans__Alevilerin_12_Bin_Yillik_Tarihi/6877.html | başlık = Konferans: Alevilerin 12 Bin Yıllık Tarihi | erişimtarihi = 2010-04-06 | yazar = renkhaber.com }}</ref>
 
== Işıkçılık nazâriyesincenazariyesince savunulan fikir ve görüşler ==
{{ana|Nizarî İsmailîlik|Pamir Alevîliği|Bektâşîlik|Arap Aleviliği|Dürzîler}}
Geleneksel [[Alevîlik]] ile kıyaslandığı zaman Işık hareketinin en çarpıcı farklılıkları, hareketin tarih algılayışında görülmektedir. BunlarınIşıkçıların i'tikadlarınaitikadlarına göre:
 
* Işık [[AlevîAlevi]]leri, [[AlevîAlevi]]ler'in yaşamlarını idâmedevam ettirebilmek için tarihte defalarca gerçek kimliklerini gizlemek zorunda kaldıklarını öne sürmektedirler. Işık-[[AlevîAlevi]] inancına göre, [[Paulusçuluk|Pavliken]] ve [[Bogomilizm|Bogomil]] gibi heretik [[Hıristiyan]] mezheplerinin de aslında [[Bizans]] baskısından kurtulabilmek için kendilerini [[Hıristiyan]] göstermeye uğraşan en eski [[AlevîlerAleviler]]'den oldukları varsayımı temel inanç âkidesiniakidesini oluşturmaktadır.
 
* Işık-AlevîAlevi düşüncesi, çoğu [[heterodoks]] grupların da baskının birer ürünü olarak ortaya çıktıklarını savunmaktadır. Aynı şekilde günümüz [[Anadolu]] [[AlevîlerAleviler]]'in tümünün de [[Osmanlı]] baskısından kurtulabilmek için [[İslâmİslam]]îi bir kılıfa bürünmeye mecbur kalan takiyyeci gruplar olduklarını iddia etmektedir.
 
* Böylece, [[Ehl-i Hak]] ve [[YezîdîlikYezidilik]] gibi kökleri [[YezdânizmYezdanizm]]'den beslenen ve [[İslâmiyetİslamiyet]] ile [[SûfilikSufilik]]'ten başka hiçbir ortak tarafı bulunmayan farklı gayri-[[İslâmİslam]]îi dinîdini grupların içerisine, [[İslâmİslam]] [[ŞiîŞii]]liğinin [[İsmâilîlikİsmaililik]] [[mezheb]]i ve [[İmamiye-i İsnaaşeriye]] [[mezheb]]inden olan [[Bektaşilik Tarikatı]] ile Ghulat-i [[Şia]]'dan olan [[NusayrîNusayri inancı]] gibi i'tikatlarıitikatları da dahil etmek suretiyle, bunların tümünün aslında [[İslâmiyetİslamiyet]] ile hiç bir alâkası bulunmayan bozulmuş dinîdini inanışlar olduğunu iddia ederler ve bu tezlerini ispatlamak için de olanca güçleriyle mücadelelerini sürdürürler.<ref name="Izady">{{Citation
| last =Izady
| first =Mehrdad R.
}}</ref>
 
* [[YezîdîYezidi]]-[[Yaresan]]îi i'tikadlarıitikatları için tamamen geçerli olan yukarıdaki bu olguyu [[İslâmiyetİslamiyet]]'in [[İsmâilîyyeİsmailiyye]], [[NusayriyyeNusayrilik]] ve [[Bektaşilik Tarikatı]] için de sanki geçerliymiş gibi yaymağa özel bir çaba sarfederek, bu sözde nazârîyyelerininazariyyelerini desteklemek amacıyla da İslâmîİslami kökeni hâizhaiz olan [[AlevîlikAlevilik]] kelimesi ve inancını kullanma yolunu benimserler.<ref>Xemgin, E. (2012), ''[[Mazdaizm|Mazda İnancı]] ve Alevîlik'', Berfin Yayıncılık.</ref>
 
* [[Anadolu AlevîliğiAleviliği]] ile uzaktan yakından hiçbir alâkasınınalakasının bulunmadığı artık aşîkâraşikar olan ''"[[Yarsanilik]]"'' ile ''"[[Hazreti Ali]] kindârlığıkindarlığı-[[Yezid]] sevgi ve saygısı"'' üzerine tesis edilmiş olan [[Ezidilik]]-[[Sûfi]]liğini ''"Kürt AlevîliğiAleviliği"'' <ref name="kreyen">{{Kitap kaynağı|son=Kreyenbroek|ilk= Philip G.| bölüm=Religion and Religions in Kurdistan| başlık=Kurdish Culture and Identity|yayımcı= Zed Books Ltd.|yıl=1996|isbn= 1856493296}}</ref> ana başlığı altında birleştirmek ve böylece yeni bir ''"AlevîAlevi i'tikaditikat tanımlaması"'' üretmek suretiyle, [[Alevîlik]] ile [[İslâmiyetİslamiyet]] arasındaki bağlantıyı tamamıyla kopartarak kökenini [[Hititler]] ile [[Luviler]]'e dayandırdıkları "Alisiz-AlevîlikAlev,lik" <ref>Bulut, Faik. (2011), ''[[Ali]]’siz Alevîlik'', Berfin Yayıncılık.</ref> olarak ta tanımlanan yeni bir i'tikaditikat üretmektedirler.
 
* Bu kuramın en ileri mertebedeki savunucuları ise "[[AlevîAlevi]]" kelimesi ile "[[Hazreti Ali]]" arasında hiç bir bağın geçmişte de mevcûtmevcut olmadığını, aslında "[[AlevîAlevi]]" kelimesinin kökeninin "[[Luvice]]" içinde saklı olduğu ve [[Luviler]]'e delâletdelalet ettiği iddiasının isbatı için yoğun çaba sarfetmektedirler.<ref>[http://www.milliyet.com.tr/2005/07/05/guncel/gun01.html Not:] <small>Günümüzde bazı Alevîler inançlarının sadece [[insan]]îyet ve sevgi temelli bir [[felsefe]] olduğunu ve doğrudan bir din ile alâkası bulunmadığını ifade etmektedirler.</small></ref>
{{Ayrıca bakınız|Yezdânizm|Ezidilik|Kürt Alevîleri|Yarsanilik|Yezdânizm’in Ghulat-i Şîʿa ve Kürt Alevîliği ile etkileşimi}}
 
3.594

değişiklik