"Şablon:Sahabe" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
({{·}} Zübeyr bin Avvam}})
|başlık = [[Sahabe]]ler
|listesınıfı = hlist
|liste1 =
|liste1 = [[Abbad bin Bişr]] {{·}} [[Abbas bin Abdülmuttalib]] {{·}} [[Abdullah bin Abbas]] {{·}} [[Ebû Seleme bin Abdülesed]] {{·}} [[Abdullah bin Mesud]] {·}} [[Abdullah bin Ebu Bekir]] {{·}} [[Abdullah bin Ömer]] {{·}} [[Abdullah bin Revaha]] {{·}} [[Abdullah bin Selam]] {{·}} [[Abdullah bin Übey]] {{·}} [[Abdullah bin Ümmi Mektum]] {{·}} [[Abdullah bin Zübeyr]] {{·}} [[Abdullah bin Hüzeyfe]] {{·}} [[Abdullah bin Cafer]] {{·}} [[Abdurrahman bin Avf]] {{·}} [[Abdurrahman bin Ebu Bekir]] {{·}} [[Ebu Eyyûb el-Ensarî]] {{·}} [[Ebu Bekir]] {{·}} [[Ebû Zerr el-Gifârî]] {{·}} [[Ebû Dücâne]] {{·}} [[Ebu Fukeyhe]] {{·}} [[Ebu Hüzeyfe bin Mugire]] {{·}} [[Ebu Hureyre]] {{·}} [[Ebu Lübabe]] {{·}} [[Ebu Süfyan bin Harb]] {{·}} [[Ebu Süfyan bin Haris]] {{·}} [[Ebu Talib bin Abdülmuttalib]] {{·}} [[Ebu Ubeyde bin Cerrah]] {{·}} [[Ebu el-As bin Rabi]]{{·}} [[Ebu Derda]] {{·}} [[Ebu Hüdeyfe bin Utbe]] {{·}} [[Ebu Musa el Eş'ari]] {{·}} [[Ebu Said el Hudri]] {{·}} [[Akib bin Useyd]] {{·}} [[Câbir bin Abdullah]] {{·}} [[El Ala bin El Hadramî]] {{·}} [[Bera bin Malik]] {{·}} [[Hasan bin Ali]] {{·}} [[Hüseyin bin Ali]] {{·}} [[El Nadiya]] {{·}} [[Ali bin Ebu Talib]] {{·}} [[Amine bint Vehb]] {{·}} [[Ammar bin Yasir]] {{·}} [[Amr bin Cemuh]] {{·}} [[Amr bin el-Âs]] {{·}} [[Numan bin Mukarrin]] {{·}} [[Enes bin Malik]] {{·}} [[Akil bin Ebu Talib]] {{·}} [[Bashir ibn Sa'ad]] {{·}} [[Bilal-i Habeşi|Bilal bin Rabah]] {{·}} [[Bilal bin Haris]] {{·}} [[Fadıl bin Abbas]] {{·}} [[Fatıma bint Esed]] {{·}} [[Umm ul-Banin|Fatima bint Hizam]] {{·}} [[Fayruz al-Daylami]] {{·}} [[Habîbe binti Ubeydullah]] {{·}} [[Halime bint Ebi Zueyb]] {{·}} [[Hamza bin Abdülmüttalib]] {{·}} [[Harise bint el-Muammil]] {{·}} [[Hatîb bin Ebî Beltea]] {{·}} [[Hişam bin el-As]] {{·}} [[Hudeyfe bin el-Yaman]] {{·}} [[Hucr bin Adiy]] {{·}} [[İkrime bin Ebu Cehil]] {{·}} [[Cafer bin Ebu Talib]] {{·}} [[Cüleybib]] {{·}} [[Habbab bin Eret]] {{·}} [[Halid bin Said]] {{·}} [[Halid bin Velid]] {{·}} [[Huney bin Huzeyfe]] {{·}} [[Ka'b bin Züheyr]] {{·}} [[Katade bin el-Nu'man|Katade]] {{·}} [[Kumeyl bin Ziyad]] {{·}} [[Huzeyme bin Sabit]] {{·}} [[Leyla bint el-Minhal]] {{·}} [[Lübabe bint el-Haris]] {{·}} [[Lübeyne]] {{·}} [[Malik bin Dinar]] {{·}} [[Malik el-Dar]] {{·}} [[Malik bin Eşter]] {{·}} [[Malik bin Nüveyre]] {{·}} [[Mus'ab bin Umeyr]] {{·}} [[Mikdad ibn Amr]] {{·}} [[Muaz bin Cebel]] {{·}} [[Muaviye|Muaviye bin Ebu Süfyan]] {{·}} [[Mugire bin Şu'be]] {{·}} [[Muhammed bin Ebu Bekir]] {{·}} [[Muhammed bin Mesleme]] {{·}} [[Hatice bint Hüveylid]] {{·}} [[Nuseybe bint Ka'b]] {{·}} [[Rebia bin Ümeyye]] {{·}} [[Rebia bin el-Haris]] {{·}} [[Sa'd bin el-Rabi]] {{·}} [[Sa'd bin Ebi Vakkas]] {{·}} [[Safiyye]] {{·}} [[Said bin Amir]] {{·}} [[Said bin Zeyd]] {{·}} [[Salim Mevla Ebu Huzeyfe]] {{·}} [[Selman-ı Farısi]] {{·}} [[Süheyb-i Rumi]] {{·}} [[Sümeyye bint Hayat]] {{·}} [[Talha bin Ubeydullah]] {{·}} [[Tamim el-Dari]] {{·}} [[Ubeyde bin Haris]] {{·}} [[Ümame binti Zeynep]] {{·}} [[Ömer bin Hattab]] {{·}} [[Ümmü Gülsüm bin Ali]] {{·}} [[Ümmi Şerik]] {{·}} [[Ümmü Ubays]] {{·}} [[Ukbe bin Amir]] {{·}} [[Urve bin Mesud]] {{·}} [[Usame bin Zeyd]] {{·}} [[Utbe bin Gazvan]] {{·}} [[Osman bin Affan]] {{·}} [[Osman bin Huneyf]] {{·}} [[Osman bin Ma'zun]] {{·}} [[Vehb bin Abdimenaf]] {{·}} [[Zeyd bin Arkam]] {{·}} [[Zeyd bin Harise]] {{·}} [[Zeyd bin Suhan]] {{·}} [[Zeyd bin Sabit]] {{·}} [[Zeynep bint Ali]] {{·}} [[Zübeyr bin Avvam]]
* [[Abbad bin Bişr]]
</noinclude><noinclude>
* [[Abbas bin Abdülmuttalib]]
* [[Abdullah bin Abbas]]
* [[Ebû Seleme bin Abdülesed]]
* [[Abdullah bin Mesud]]
* [[Abdullah bin Ebu Bekir]]
* [[Abdullah bin Ömer]]
* [[Abdullah bin Revaha]]
* [[Abdullah bin Selam]]
* [[Abdullah bin Übey]]
* [[Abdullah bin Ümmi Mektum]]
* [[Abdullah bin Zübeyr]]
* [[Abdullah bin Hüzeyfe]]
* [[Abdullah bin Cafer]]
* [[Abdurrahman bin Avf]]
* [[Abdurrahman bin Ebu Bekir]]
* [[Ebu Eyyûb el-Ensarî]]
* [[Ebu Bekir]]
* [[Ebû Zerr el-Gifârî]]
* [[Ebû Dücâne]]
* [[Ebu Fukeyhe]]
* [[Ebu Hüzeyfe bin Mugire]]
* [[Ebu Hureyre]]
* [[Ebu Lübabe]]
* [[Ebu Süfyan bin Harb]]
* [[Ebu Süfyan bin Haris]]
* [[Ebu Talib bin Abdülmuttalib]]
* [[Ebu Ubeyde bin Cerrah]]
* [[Ebu el-As bin Rabi]]
* [[Ebu Derda]]
* [[Ebu Hüdeyfe bin Utbe]]
* [[Ebu Musa el Eş'ari]]
* [[Ebu Said el Hudri]]
* [[Akib bin Useyd]]
* [[Câbir bin Abdullah]]
* [[El Ala bin El Hadramî]]
* [[Bera bin Malik]]
* [[Hasan bin Ali]]
* [[Hüseyin bin Ali]]
* [[El Nadiya]]
* [[Ali bin Ebu Talib]]
* [[Amine bint Vehb]]
* [[Ammar bin Yasir]]
* [[Amr bin Cemuh]]
* [[Amr bin el-Âs]]
* [[Numan bin Mukarrin]]
* [[Enes bin Malik]]
* [[Akil bin Ebu Talib]]
* [[Bashir ibn Sa'ad]]
* [[Bilal-i Habeşi|Bilal bin Rabah]]
* [[Bilal bin Haris]]
* [[Fadıl bin Abbas]]
* [[Fatıma bint Esed]]
* [[Umm ul-Banin|Fatima bint Hizam]]
* [[Fayruz al-Daylami]]
* [[Habîbe binti Ubeydullah]]
* [[Halime bint Ebi Zueyb]]
* [[Hamza bin Abdülmüttalib]]
* [[Harise bint el-Muammil]]
* [[Hatîb bin Ebî Beltea]]
* [[Hişam bin el-As]]
* [[Hudeyfe bin el-Yaman]]
* [[Hucr bin Adiy]]
* [[İkrime bin Ebu Cehil]]
* [[Cafer bin Ebu Talib]]
* [[Cüleybib]]
* [[Habbab bin Eret]]
* [[Halid bin Said]]
* [[Halid bin Velid]]
* [[Huney bin Huzeyfe]]
* [[Ka'b bin Züheyr]]
* [[Katade bin el-Nu'man|Katade]]
* [[Kumeyl bin Ziyad]]
* [[Huzeyme bin Sabit]]
* [[Leyla bint el-Minhal]]
* [[Lübabe bint el-Haris]]
* [[Lübeyne]]
* [[Malik bin Dinar]]
* [[Malik el-Dar]]
* [[Malik bin Eşter]]
* [[Malik bin Nüveyre]]
* [[Mus'ab bin Umeyr]]
* [[Mikdad ibn Amr]]
* [[Muaz bin Cebel]]
* [[Muaviye|Muaviye bin Ebu Süfyan]]
* [[Mugire bin Şu'be]]
* [[Muhammed bin Ebu Bekir]]
* [[Muhammed bin Mesleme]]
* [[Hatice bint Hüveylid]]
* [[Nuseybe bint Ka'b]]
* [[Rebia bin Ümeyye]]
* [[Rebia bin el-Haris]]
* [[Sa'd bin el-Rabi]]
* [[Sa'd bin Ebi Vakkas]]
* [[Safiyye]]
* [[Said bin Amir]]
* [[Said bin Zeyd]]
* [[Salim Mevla Ebu Huzeyfe]]
* [[Selman-ı Farısi]]
* [[Süheyb-i Rumi]]
* [[Sümeyye bint Hayat]]
* [[Talha bin Ubeydullah]]
* [[Tamim el-Dari]]
* [[Ubeyde bin Haris]]
* [[Ümame binti Zeynep]]
* [[Ömer bin Hattab]]
* [[Ümmü Gülsüm bin Ali]]
* [[Ümmi Şerik]]
* [[Ümmü Ubays]]
* [[Ukbe bin Amir]]
* [[Urve bin Mesud]]
* [[Usame bin Zeyd]]
* [[Utbe bin Gazvan]]
* [[Osman bin Affan]]
* [[Osman bin Huneyf]]
* [[Osman bin Ma'zun]]
* [[Vehb bin Abdimenaf]]
* [[Zeyd bin Arkam]]
* [[Zeyd bin Harise]]
* [[Zeyd bin Suhan]]
* [[Zeyd bin Sabit]]
* [[Zeynep bint Ali]]
* [[Zübeyr bin Avvam]]}}
<noinclude>
[[Kategori:İslam şablonları|{{PAGENAME}}]]
[[Kategori:Sahabe| ]]
Anonim kullanıcı