"Şablon:Alevîyye" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
{{soyağacı| |:| AHM |~| IBN |'| AYF |`| CND |.| HBV |!| RUF |:| |AHM=[[Baba Haydar|'''Kutb’ûd-Dîn Haydar''']] '''[[Kalenderîlik]]'''/''[[Yesevîlik]]''|IBN='''[[İbn Arabi|Muhy’id-Dîn İbn-î Arabî]]''' '''[[Ekberilik|Ekber’îyye]]'''/''[[Malikîlik]]''|AYF=[[Nimetullahi Tarikatı#.C5.9Eah Ni.E2.80.99metullah-i Vel.C3.AE .28N.C3.BBr.E2.80.99ed-D.C3.AEn Kirman.C3.AE.29|ʿAbd Allâh Yefâ’î]] ''([[Kadiriye|Kadir’îyye]])''|CND=[[Safeviye Tarikatı#.C5.9Eeyh .C4.B0brahim|Şeyh İbrahim]] '''[[Şeyh Cüneyd|Cûneyd]]''' / '''[[Şeyh Haydar|Haydar]]'''|HBV=''[[Bayramiyye|Bayram’îyye]]/[[Halvetiye|Celvet’îyye]]'' [[Aziz Mahmud Hüdayi|Azîz Mahmûd Hüdâyî]]|RUF=[[Sarı Saltuk|'''Sarı Saltuk Dede''' ''(Saltuk’îyye)'']]<ref>Bedr’ed-Dîn Mahmud Aynî, ''İkd’ûl-Cûmman''. <small>([[Sarı Saltuk|Sarı Saltık Baba]]’nın [[Baba İlyas|Baba İylâs Horasanî]]’nin “Çehariyâr” adı verilen dört halifesinden biri olduğunu belirtmektedir. Çehariyâr’ın diğer üçü Lokman Baba, Aybek Baba ve Behlül Baba’dır.) </small></ref>}}
{{soyağacı| |:| |!| | | |!| | | |!| | | |!| |D|~|~|~|#|J|:| |:| | |}}
{{soyağacı| |:| YES |.| EKB | | ŞNV | | ŞİH |C| SAR |'| GHK |:| | |YES='''[[Hacı Bektaş-ı Veli]]''' [[Baba Haydar#Haydar.C3.AElik Tarik.C3.A2t.C4.B1|'''Haydarîlik''']]/''[[Ekberilik|Ekberîlik]]''|EKB=[[Sadreddin Konevi|Sadr’ed-Dîn Kunevî]] ''([[Ekberilik|Ekber’îyye]])''|ŞNV= [[NimetullahiŞah TarikatıNi'metullah-i Velî ''(Nûr'ed-Dîn Kirmanî)''|Şâh Ni’metullâh-î Velî<br />''(Nûr’ed-Dîn Kirmanî)'']]|ŞİH=[[Safeviye Tarikatı#Sult.C3.A2n Ali Mirza Safev.C3.AE|Sultân Ali Mirza]] ''' ''[[Safevîler]]'' '''/ '''[[Hatai]]'''|SAR='''Aybek Baba'''<ref>Bedr’ed-Dîn Mahmud Aynî, ''İkd’ûl-Cûmman''. <small>(Aybek Baba’nın [[Baba İlyas|Baba İylâs Horasanî]]’nin “Çehariyâr” adı verilen dört halifesinden biri olduğunu belirtmektedir. Çehariyâr’ın diğer üçü, Saltık Baba, Lokman Baba ve Behlül Baba’dır.) </small></ref>|GHK=[[Galip Hasan Kuşçuoğlu]]}}
{{soyağacı| |:| |:| |!| |,|-|~|~|#|~|~|-|(| |)|'|!|L|7| |!| |:| |}}
{{soyağacı| |:| KLD |!| KIZ | | NMT | | İSN |!| BRK |:| GAL |:| | | | |KLD=''[[Âhiler]]'' / '''[[Ahi Evran]]'''|KIZ='''[[Kızılbaşlık]]'''|NMT=[[Nimetullahi Tarikatı#Ni.E2.80.99metullah.E2.80.99.C3.AEyye|'''Ni‘metullâh’îyye''']]|İSN='''[[İsnaaşeriyye|İsnâ‘aşer’îyye]]'''|BRK=[[Barak Baba#Barak.E2.80.99.C3.AEyy.C3.BBn Tarik.C3.A2t.C4.B1|'''Burak’îyyûn''']]<ref>Bedr’ed-Dîn Mahmud Aynî, ''İkd’ûl-Cûmman''. <small>([[Barak Baba|Burak Baba]]’nın [[Baba İlyas|Baba İylâs Horasanî]]’nin “Çehariyâr” adı verilen dört halifesinden biri olan Aybek Baba’nın müridi olduğunu belirtmektedir.) </small></ref>|GAL='''[[Galibilik]]'''}}
Anonim kullanıcı