"Aziz Malaki kehaneti" sayfasının sürümleri arasındaki fark

düzenleme özeti yok
112. papa ve Roma Kilisesi hakkında söylenenler Roma Katolik Kilisesi'nin uğrayacağı büyük bir sıkıntı ve zulüm hakkındadır. Ayrıca bu büyük sıkıntılar sona erdikten sonra "Yedi Tepeli Şehir"in yok edileceği söylenmiştir. Bunun ardından "Korkunç Yargıç" insanları yargılayacaktır. Kehanette verilen bilgilerin diğer papalar hakkında gerçekleştiği şeklinde genel bir düşünce bulunmaktadır. Bu nedenle son papa hakkında söylenen cümleler üzerinde çok çeşitli yorumlar yapılmaktadır. Yanıtı aranan başlıca sorular şu şekildedir:
 
:*Romalı Peter hangi anlama gelir?
:*Roma Katolik Kilisesi neden ve hangi sıkıntılara uğrayacaktır?
:*Yok edilecek olan Yedi Tepeli Şehir nedir?
:*Korkunç Yargıç kimdir?
:*Korkunç Yargıç'ın yargılayacağı insanlar kimlerdir?
:*Son hangi anlamdadır?
 
 
Yukardaki sorulara ilişkin yapılan yorumların önemli bir kısmı Vahiy 17. bölüme dayanmaktadır. Ayrıca Matta, Markos, Luka ve Malaki kitapları da "büyük sıkıntı" ve "son"la ilgili bildirileri içermektedir. Malaki kitabını kaleme alan Malaki peygamber Tanrı'nın getireceği bir sonla ilgili bildirilerde bulunmuştur. Bu nedenle Aziz Malaki'ye Malaki Peygamberin adının verildiği düşünülebilir. Peygamber Malaki'nin sözlerinden bazıları ''Tanrı'nın insanları yargılaması'' hakkındadır. <ref>Malaki 3:
 
===Romalı Peter===
Peter: Papa. Katolik Kilisesi bütün papaları Petrus'un (Peter) halefi olarak görür. Kehanette adlar doğrudan değil, dolaylı olarak verildiğinden 112. papanın adının Peter olması beklenemez. Peter adının ''dolaylı bir anlatımı'' içerdiği düşünülmelidir.
 
===Büyük sıkıntılar===
'''Zulüm-Büyük Sıkıntı:''' Büyük Babil'in başına gelecek sıkıntıdır. Katolik Kilisesi de dahil olmak üzere bütün Babil'de ortaya çıkan ve kollara ayrılan dinler Büyük Babil olarak adlandırılır. Fatima'nın üçüncü sırrı aynı konuyu Katolik Kilisesi açısından ele alır ve bu kilisenin başına gelecekleri bildirir. Kitabı Mukaddes'teki "Büyük sıkıntı" ifadesi yanlızca sahte dinlerin yok edilişini içermez. Ancak bu sıkıntıların başlangıcını "Canavar"ın "Fahişe"yi (Büyük Babil'i) yok etmek üzere harekete geçmesi oluşturacaktır. Sahte dinler olarak ilk başta Hıristiyan aleminin mezhepleri büyük bir sıkıntıya girecektir. Katolik kilisesi ise yüzlerce yıldır yaptığı kötülüklerin hesabını vermek üzere, bunların arasında ilk başta gelen bir mezhep olarak başı çekecektir. Diğer bütün Babil (Sümer Babil'in güneyidir. Sümer deki din de Babil'dekiyle aynıdır.) dinleri de binlerce yıldır ve halen günümüzde dahi devam ettirdikleri kan dökme eylemlerinden dolayı aynı akıbete uğrayacaklardır. Dinler kendi aralarında dahi mezhep ayrılıklarından dolayı milyonlarca insanın kanının dökülmesinden sorumludurlar. Tanrı'nın yapacağı bir yönlendirmeyle beklenmedik bir anda, bütün devletlerin askeri güçleri teşkilatlanmış dinlere saldırarak yok edecektir. Bu yapılırken ortaya bu dinlerin takipçileri açısından büyük bir sıkıntı çıkacaktır. Ancak Büyük Sıkıntı dinler yok edildikten sonra da devam ederek Armagedon'la sona erecektir.
'''Zulüm-Büyük Sıkıntı:''' Büyük Babil'in başına gelecek sıkıntı. Katolik Kilisesi de dahil olmak üzere bütün Babil dinleri Büyük Babil olarak adlandırılır. Fatima'nın üçüncü sırrı aynı konuyu ele alır.
 
Matta 24:21 Çünkü o günlerde '''öyle korkunç bir sıkıntı olacak''' ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. 22 O günler kısaltılmamış olsaydı, hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak.
Vahiy 18
Babil'in Yıkılışı
 
Vahiy 18 1 Bundan sonra büyük yetkiye sahip başka bir meleğin gökten indiğini gördüm. Yeryüzü onun görkemiyle aydınlandı. 2 Melek gür bir sesle bağırdı:
 
“Yıkıldı! '''Büyük Babil''' yıkıldı!
Her kötü ruhun uğrağı,
Her murdar ve iğrenç kuşun sığınağı oldu.
3 Çünkü bütün uluslar
Azgın fuhşunun şarabından içtiler.
Dünya kralları da
Dünya tüccarları
Onun aşırı sefahatiyle zenginleştiler.”
4 Gökten başka bir ses işittim:
“Ey halkım!” diyordu.
“Onun günahlarına ortak olmamak,
Uğradığı belalara uğramamak için çık oradan!
5 Çünkü üst üste yığılan günahları göğe erişti,
Ve Tanrı onun suçlarını anımsadı.
6 Babil nasıl davrandıysa, karşılığını ona aynen verin,
Yaptıklarının iki katını ödeyin.
Hazırladığı kâsedeki içkinin
İki katını hazırlayıp ona içirin.
7 Kendini yücelttiği, sefahate verdiği oranda
'''Istırap ve keder verin ona'''.
Çünkü içinden diyor ki,
‘Tahtında oturan bir kraliçeyim, dul değilim.
Asla yas tutmayacağım!’
8 '''Bu nedenle başına gelecek belalar'''
'''–Ölüm, yas ve kıtlık–'''
'''Bir gün içinde gelecek.'''
'''Ateş onu yiyip bitirecek.'''
'''Çünkü onu yargılayan Rab Tanrı güçlüdür.'''
9 “Kendisiyle fuhuş yapan ve sefahatte yaşayan dünya kralları onu yakan ateşin dumanını görünce onun için ağlayıp dövünecekler. 10 '''Çektiği ıstıraptan dehşete düşecek''', uzakta durup,
‘Vay başına koca kent,
 
===Yargılanacak insanlar===
'''Yargılanacak insanlar: Herkes.''' Bütün insanlık dünyası yargılanacak ve kötüler yok edilecek.
 
Elçilerin İşleri 17:31 Çünkü '''dünyayı''', atadığı Kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. Bu Kişi'yi ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir."
187

düzenleme