"Aziz Malaki kehaneti" sayfasının sürümleri arasındaki fark

 
===Son===
'''Son: Şimdiki ortamın sonu.''' Buradaki son Dünya'nın sonu anlamında değildir. Dünya iyilerin sağ bırakılarak yaşamaya devam edeceği bir yer olarak kalacaktır. "Büyük Sıkıntı" olarak adlandırılan dönem Armagedon savaşıyla zirveye ulaşarak, yalnızca ''eski dünya ortamına ve düzenine son verecektir''. İsa'nın başında olduğu göksel ordular bütün kötüleri bu savaşla yok ederek ''kötülerin ve onların oluşturduğu ortamın sonunu getireceklerdir''. Canavar, sahte peygamber şeklindeki simgelerle anlatılan siyasi kuruluşların tümü yok edilmiş olacaklardır. Ayrıca gökteki ruh hükümdarlar olan Şeytan ve cinlerinin faaliyetlerine de son verilecektir.
 
Matta 24:14 Göksel egemenliğin bu Müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman '''son''' gelecektir.
 
Matta 25:31 “İnsanoğlu (Mikail-İsa) kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak. 32 Ulusların hepsi O'nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, insanları birbirinden ayıracak. ... 46 “Bunlar sonsuz ölüme, doğrular ise sonsuz yaşama gidecekler.”
 
Vahiy 19:11 Bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Binicisinin adı Sadık ve Gerçek'tir (Mikael-İsa). Adaletle yargılar, savaşır. 12 Gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Başında çok sayıda taç var. Üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir ad yazılıdır. 13 Kana batırılmış bir kaftan giymişti. Tanrı'nın Sözü adıyla anılır. 14 Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular, beyaz atlara binmiş O'nu izliyorlardı. 15 Ağzından ulusları vuracak keskin bir kılıç uzanıyor. Onları demir çomakla güdecek. Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'nın ateşli gazabının şarabını üreten masarayı kendisi çiğneyecek. 16 Kaftanının ve kalçasının üzerinde şu ad yazılıydı:
 
KRALLARIN KRALI VE EFENDİLERİN EFENDİSİ
 
17-18 Bundan sonra güneşte duran bir melek gördüm. Göğün ortasında uçan bütün kuşları yüksek sesle çağırdı: “Kralların, komutanların, güçlü adamların, atlarla binicilerinin, özgür köle, küçük büyük, hepsinin etini yemek için toplanın, Tanrı'nın büyük şölenine gelin!”
 
19 '''Sonra canavarı, dünya krallarını ve onların ordularını, ata binmiş Olan'la O'nun ordusuna karşı savaşmak üzere toplanmış gördüm'''. 20 Canavarla onun önünde doğaüstü belirtiler gerçekleştiren sahte peygamber yakalandı. Sahte peygamber, canavarın işaretini alıp heykeline tapanları bu belirtilerle saptırmıştı. Her ikisi de kükürtle yanan ateş gölüne diri diri atıldı. 21 Geriye kalanlar, ata binmiş Olan'ın ağzından uzanan kılıçla öldürüldü. Bütün kuşlar bunların etiyle doydu.
 
Yeşaya 24:21 O gün RAB yukarıda, '''gökteki güçleri''' (Şeytan ve cinleri) ve aşağıda, yeryüzündeki kralları '''cezalandıracak'''. 22 '''Zindana tıkılan tutsaklar gibi cezaevine kapatılacak ve uzun süre sonra cezalandırılacaklar'''.
 
==Dış Bağlantılar==
187

düzenleme