"Galip Hasan Kuşçuoğlu" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gerekçe: + telif hakkı ihlali + ansiklopedik olmayan bilgi eklentisi
(İnsanlar Galip Hasan Kuşçuoğlu diye girip baktıkları zaman insanlara ne gibi tavsiylerde bulunduğunu merak edenler hakkında bilgilendirmek istedim.~~~~)
(Gerekçe: + telif hakkı ihlali + ansiklopedik olmayan bilgi eklentisi)
 
[[Tasavvuf]]a bağlı olan Galip Hasan Kuşçuoğlu [[1950]] yılında Ali Sezâî Kurtaran'ın [[Halife]]si [[Kadiri]] ve [[Rufai]] [[Mürşit|Şeyhi]] Mustafa Yardımedici'ye intisab(''[[Mürşit|Şeyh]] i vesile bilerek Allaha verilen söz'') etmiş, [[1956]] yılında halifeliği (icazet) verilmiştir.[[1993]] senesinde ''[[Galibi tarikat]]ı''nı tesis etmiş ve sistemleştirmiştir. Çağdaşlığın gerekliliğine dair çeşitli vurgular yapmış olan Kuşçuoğlu ayrıca "[[Allah]] vardır diyen herkes [[Müslüman]]dır. "Peygamberler [[din]] getirmemiş [[İslam]]iyet üzere gelmişler, şeriat getirmişlerdir. Hepsinin şeriatı haktır. Kişi hangi [[peygamber]]in şeriatına bağlıysa o isimle anılır ([[Muhammedi]], [[İsevi]], [[Yahudi|Musevi]] gibi)" bu düşüncelerin hayat sistemi olduğunu söyler. <ref>http://www.galibi.com/tr/indextr.asp</ref> [[Şeriatlar arası diyalog|Şeriatlar arası diyaloğu]] da savunmaktadır. <ref>http://www.galibi.com/tr/sayfa.asp?id=19</ref>
 
== Bütün insanlık alemine tavsiyeleri ==
* Bu abdi aciz intisabım 2013 senesinde 63 seneyi buldu yarım asırı geçen tasavvufi tecrübem ve yol büyüklerimden edindiğim bilgilerimle derim ki Hz. Allah’a kul habibine layık ümmet olmak kasdin olsun.
* Nefsinde varlık, gurur, kibir ve bencilliğe giden yolları hiç açılmayacak gibi zorda olsa iradenle tıka.
* Rızkını temin etmen için daima kazancın helalini seç, kimsenin hakkına ve hukukuna irtikap etme. Hele maddi kazancında müşterini kendine ram etmek için dinini imanını kullanma yolunu seçmeyesin.
* Sebep ne olursa olsun yalan söyleme. Kimseyi koğ, gıybet etme zararına mucip olsada doğruluktan uzaklaşma.
* Yol büyüklerine karşı sevgi muhabbetle hürmet ve hizmette kusur etme, yaşça büyüklere de hürmet göster.
Hazreti Resulullah s.a.v.buyurdular ki ! İki masumun ahından kaçının. Masum kimdir Ya Resullullah?
1- Yetim 2- Sana emaneti ilahi olan ailendir ve yine buyurdular ki "Allah de dosdoğru yürü".
* Sırati müstakim üzere ol.
* Yol büyüklerimizin bildirdiği yokluk kapusu rahmeti ilahiye ye nail olmak ise muradın iste, en kısa rahmet yolu !...
* Manaya dönük gönlünü bu yolda sebatkâr eyle bu kapuda sebatı tasdik olanlardan olasın. Amin !
* Gücün nispetinde ebedi hayat ki ahret nimetini elde etmeye çalış. Dünya niğmetlerinide meşru yoldan sakın ihmal etme. Dünya ve ahiret nimetleri sadık, mü'min ve muttaki kullar için halk edildi. Bu gerçeği gör sakın gafillerden olma.
* Madde de bulunan güzellikler de mana yıpıltıları görülse de cüzidir, feri'dir yalnız bu kadarcık yıpıltı için nefsi ihtiyaç ve duygularının tamamını maddeye yani dünya hayatına hasretme.
* Ebedi iskanına ayrılan sonsuzluk alemini ihmal eden zavallılardan olmayasın !...
* Sizin en hayırlınız dünya için ahretini ahreti için dünyasını terk etmeyendir. Hitabı Peygamberiyi iyi anla ben batanları sevemem. Diyecek kabiliyetin ezelde verildi. Gönül bahçende seni bekliyor. Son nefesine kadar müddetin var. Lütfedilen bu imkanı iyi kullanmayı bil zaman geçiyor nazlanma !
* Hz. Allah`a söz verdiğin evradını ve eskarını ihmal etme muhabbetle devam eyle.
* Ömrünün sonuna kadar sadakatini göster.
* Allah`ı zikretmek cemiğ kullara bahşedilmiş rahmeti ilahiyedir. Farzı ayindir.
* Evradın ve eskarin ise Allah elçileri vasıtası ile cemi kullarına lütfedilen istisnai rahmeti ilahiyyeden manevi rızıktır.
* Sadık kullarına ihsan edilen tanzimi ve tertibi ilahiyedir bu rahmeti ilahiyyeye hissedar olman ezeli ervahtaki beliğ tasdikinin tekrarı ile zuhur ettiğine hamd eyle.
* Rahmeti ilahiyeye dünya hayatında da ihsan edildi sadik ol !
* Siz Hz.Allah'ın rızkından yiyiniz hitabını başka başka yerlerde mi arıyorsunuz. Bağa bak ki üzüm olsun, üzüm yemeye yüzün olsun !
* Şunu iyi anla mana körü manaya nasıl bakar ise Hz.Allah'a bakış ölçüsü'dür. Hz. Allah'ta o mana körüne öyle bakar...
* Bakmayı ehlinden öğren şaşılıktan kurtul !
* Allah`a şaşı bakmak tevhidi bozar şirktir.
* Biz Allah`tan geldik Allah'a gidiyoruz. Biz onun bir parçasıyız gibi söylenen kelamların ilmi tevhit ve ameli tevhide uygun olmadığını bilmelisin zati sıfatlarına da uygun değil...
* Hazreti Kuran'da itikadın özü ikidir, ilmi tevhit, ameli tevhittir. Şöyle izah edilir. Nafi ilim, dünyada ve ahirette ise yarar ilim, ameli salih erkeği salih kadını saliha kılan amellerdir!..
* Şeriatı ile yükümlü olduğun peygamberine daha çok hürmet ediyorum zannı ile yanlış edindiği çarpıtılmış bilgisi ile diğer Peygamber efendilerimizi aşağılayıcı düşünce ve tutumlarda olmayasın. Bu düşünce ve tutumunla emri ilahiyeye tertibi ve tanzimi ilahiyeye ters düşüyorsun.
* Allah elçilerini biri birinden ayrı görmek emri ilahiyeye ve tertibi ilahiyeye aykırıdır ve imanın şartlarına da muhalefettir.
 
== Eserleri ==
[[Kategori:Galibilik]]
[[Kategori:Yaşayan insanlar]]
[[Kategori:Evliyalar]]