"Çarpanlara ayırma" sayfasının sürümleri arasındaki fark

== Polinomlar ==
 
ujeöeütmljizıükuckhıöodvtmjeöavktzçjiıö
=== Karesel polinomlar ===
ığetçugirkitg trt54i5d5ğ45r
 
<math>ax^2+bx+c</math> şeklindeki her karesel polinom,
 
iğrırDĞ%eiıtietıo
: <math>a(x - \frac{-b + \sqrt{b^2-4ac}}{2a})(x - \frac{-b -\sqrt{b^2-4ac}}{2a})</math> şeklinde çarpanlarına ayrılabilir.
ktıdüaeıodüted
 
ıotrodd67 c miğaütugğ o ığ oieı5 ü ıeiğ4 oa u ogğ4aa4
==== Karesel özdeşlikler ====
 
[[Dosya:A plus b au carre.svg|thumb|200px|right|(''a''&nbsp;+&nbsp;''b'')<sup>2</sup>&nbsp;=&nbsp;''a''<sup>2</sup>&nbsp;+&nbsp;2''ab''&nbsp;+&nbsp;''b''<sup>2</sup>]]
 
Aşağıdaki özdeşlikler kullanılarak bazı polinomlar kolayca çarpanlarına ayrılabilir.
 
: <math> a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2,\,\!</math>
 
and
 
: <math> a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2.\,\!</math>
 
Örneğin,
 
: <math>x^2+6x+9=(x+3)^2</math>
 
==== İki kare toplamı/farkı ====
 
İki kare farkı,
 
: <math> a^2 - b^2 = (a+b)(a-b),\,\!</math>
 
Eğer iki kare toplam halindeyse karmaşık sayı cinsinden çarpanlarına ayrılır,
 
: <math> a^2 + b^2 = (a+bi)(a-bi). \,\!</math>
 
==== Gruplandırarak çarpanlara ayırma ====
 
Birden çok değişkenin olduğu bir ifadede önce benzer terimler bir araya getirilip ortak çarpan parantezine alınır, ardından oluşan diğer ortak terim de paranteze alınır. Örneğin,
 
<math>4x^2+20x+3yx+15y \,</math>
 
Benzer terimler bir araya getirlir, <math>(4x^2+20x)+(3yx+15y)\,</math>
 
Ortak çarpan parantezine alınır,<math>4x(x+5)+3y(x+5)\,</math>
 
Oluşan yeni ortak terim de paranteze alınır <math>(x+5)(4x+3y)\,</math>
 
== Dış bağlantılar ==
Anonim kullanıcı