Kazan: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
Tıpkı arabalardaki yakıt pompası mantığıyla tesisata yaklaşmak lazım.Fueloil ısısı üretici firmanın belirlediği sıcaklığa getirildikten sonra
pot depodan çekilir.Fueloil tankına inceltme mantığıyla benzin -tiner-mazot-solvent karıştırılırsa tank havalığından(baston) dış ortama buhar fazında tutuşma-parlama değeri yüksek yakıt buharı elde edilmiş olur.
yakıt tankı kültablasına sigara konulması ölçüsündegeometrisi göz önüne alınarak ;istenirse ana yakıt tankına ısıtıcı serpantinler konulabilir.
Yakıt pompasın nominal akım değeri transer ettiği sıvının sıcaklığına göre değişim gösterebilir..
paranız çoksa enerjinizi bacadan-tesisattan-kazan gövdesinden dışarıya tansfer etmenizde sorun yoktur.
1kğ kok(Linyit=1.3-taş =1.63kğ) kömürünün sıvıya transfer ettiği ısı=0.3Lt fueloil6(4-6-8-10 Lt farklı)=0.15LtLPG=0.23LtDoğalgaz(örnek)
100kğ kömürünsıvıya tarnsfer ettiği ısı=15Lt fueloil....
 
brülör enjekörlerinin elektrod platinleri meme yaparsa yanma verimi vuruntulu -kesik olur..(arabaların vuruntu yapması).pot depo rezistanslarının termostat kontrollu olmasın fayda olabilir.Pot depoda ısıtılan yakıt istenirse ana tankla arasında deirdaim yaptırılabilir.
Anonim kullanıcı