Ana menüyü aç

Değişiklikler

→‎Işıkçılık nazâriyesince savunulan fikir ve görüşler: ,,,,İslâmiyet ile Sûfilik'ten başka hiçbir ortak tarafı bulunmayan farklı gayri-İslâmî dinî grupların içerisine....
* Işık-Alevî düşüncesi, çoğu [[heterodoks]] grupların da baskının birer ürünü olarak ortaya çıktıklarını savunmaktadır. Aynı şekilde günümüz [[Anadolu]] [[Alevîler]]'in tümünün de [[Osmanlı]] baskısından kurtulabilmek için [[İslâm]]î bir kılıfa bürünmeye mecbur kalan takiyyeci gruplar olduklarını iddia etmektedir.
 
* Böylece, [[Ehl-i Hak]] ve [[Yezîdîlik]] gibi kökleri [[Yezdânizm]]'den kökenbeslenen alanve [[İslâmiyet]] ile [[Sûfilik]] açısından olan benzerliklerinden'ten başka hiçbir ortak tarafı bulunmayan farklı gayri-[[İslâm]]î dinî gruplar kategorisigrupların içerisine, [[İslâm]] [[Şiî]]liğinin [[İsmâilîlik]] [[mezheb]]i ve [[Onikicilerİmamiye-i İsnaaşeriye]]'den [[mezheb]]inden olan [[Bektaşilik Tarikatı]] ile Ghulat-i [[Şia]]'dan olan [[NusayriyyeNusayrî İnancı]] inancı gibi i'tikatları da dahil edereketmek suretiyle, bunların tümünün aslında [[İslâmiyet]] ile hiç bir alâkalarınınalâkası bulunmadığınıbulunmayan bozulmuş dinî inanışlar olduğunu iddia ederler ve bu tezlerini ispatlamak için de olanca gücüylegüçleriyle mücadelelerini sürdürürler.<ref name="Izady">{{Citation
| last =Izady
| first =Mehrdad R.
Anonim kullanıcı