"Uluslararası Standart Kitap Numarası" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gerekçe: + vandalizm amaçlı değişiklik + deneme amaçlı değişiklik
(Gerekçe: + vandalizm amaçlı değişiklik + deneme amaçlı değişiklik)
* ISBN ([[International Standard Book Number]]), hızla değişen ve gelişen dünyamızda artan bilgi üretimini izleyebilmek ve geniş çapta kullanıma sunmak için 1972 yılında [[Uluslararası Standartlar Organizasyonu]] ([[ISO]]) tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin onayı ile yürürlüğe giren bir kitap numaralama sistemidir.
* Amaç, kitap numaralarının uluslararası bir yöntemle düzenlenerek standardize edilip, '''[[Uluslararası Standart Kitap Numarası]]''' (ISBN) verilerek belirli bir yayımcının yayınladığı bir materyalin kimliğini tanımlamaktır.
* Amaç, kitap numaralarının ulujhjlkhbol
* ISBN sistemi, yayınlanan her materyale bir tanımlama numarası verir. Bu numara beş grup ve 13 haneden oluşur. Birinci grup 978 EAN kodu olarak ISBN'e eklenmiştir ve ISBN'in bir parçası olmuştur. İkinci grup yayının yapıldığı ülkeyi, üçüncü grup yayımcıyı, dördüncü grup materyale ait sıra numarasını belirler. Beşinci grup da ISBN’ nin doğruluğunun denetimini sağlayan tek haneli bir rakamdır.
rakamdır.
 
Örneğin; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün 2007 yılında yayınladığı "Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı" adlı yayının ISBN'i 978-975-17-3298-9 dur. 978 ISBN ön kodu, 975 Türkiye temsil etmekte, 17 Kültür ve Turizim Bakanlığı'nın ön sayısı, 3298 Bakanlığın yayın numarasını gösterir ve 9 denetim numarasıdır.
1.898

değişiklik