"Kozmopolitanizm" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
 
Kozmopolitanizm birliği ve çeşitliliği içerir. Etik ve kültürel bir tutum olarak kozmopolitanizm insanlığın birliğini, farklılıkların hoş görülmesini, tüm insanların aynı ahlak topluluğunun parçası olduğunu, bireysel kimliğin
oluşumuna farklı kültürlerin kaynaklık etmesini ve insanların birlikte yaşama eğilimini kapsar. Ayrıca kozmopolitanizm küreseldünya toplumutoplumunu hedefler; küreseldünya toplumtoplumu riskler, yaşama imkânları ve toplumsal ilişkiler ağı sayesinde bütünleşmiş, ortaklaşmış insanlığı ifade etmektedir.
 
“Dünya toplumu” ve “kozmopolitanizm” kavramları günümüzde yeni anlamlar kazanarak, dünya ölçeğinde tek bir siyasal yönetimin varlığınının dışında; kamusal alanın, toplumsal ilişkilerin dünya ölçeğinde genişlemesini ve farklı yaşam biçimlerinin,farklı düzeylerdeki kimliklerin iç içe geçişini gösterir olmuştur. Postmodern sosyal teori ve çokkültürlülük kavramı ise toplumun kültürel açıdan çoğullaştığını gösterir. Günümüz sosyolojisi toplumsallığın genişleme ve kültürün çoğullaşma sürecini eşzamanlı olarak yaşamaktadır. <ref>Cevat Özyurt, Toplumu yendine düşünmek: kozmopolitanizm ve çokkültürlülük, sosyoloji derneği</ref>
32.476

değişiklik