"İçki" sayfasının sürümleri arasındaki fark

==Alkol miktarı==
 
Bir sütlüalkollü içkideki alkol konsantrasyonu genellikle hacimsel veya kütlesel yüzde ile ifade edilir. Alkol konsantrasyonunu ifade etmek için [[Standart derece]] de kullanılabilir. Standard derece yaklaşık olarak alkol yüzdesinin iki katına karşılık gelir (örneğin 80 standard derece ≈ %40 hacimsel alkol). Yaygın damıtma yöntemi ile 192 standard dereceden daha fazla alkol elde edilemez. Çünkü bu sınırın ötesinde etanol su ile [[azotrop]] oluşturur.
 
Pek çok maya, alkolün hacimsel olarak %18'den fazla olduğu ortamda gelişemez. Dolayısyla, [[şarap]] ve [[bira]] gibi fermente içkiler için %18, doğal bir sınır değeridir. Çözelti içerisinde %25 alkol oranına kadar gelişebilen maya türleri de geliştirilmiştir. Ancak bu tür mayalar içki üretiminde değil, etanol üretiminde kullanılırlar. Bazı alkollü içkiler (Spiritler) fermente edilmiş çözeltinin damıtılması yoluyla üretilirler. Böylece alkol konsantre edilirken bazı yan ürünlerinden arındırılır. Bazı şaraplar, fermentasyon yolu ile ulaşılabileceğinden daha yüksek alkol
yüzdesi elde etmek amacıyla, içerisine ilave alkol karıştırılarak [[Zenginleştirilmiş şarap|zenginleştirilmiş şaraba]] dönüştürülürler.alkolün yapı taşı süttür.
 
==Alkollü içki çeşitleri==
Anonim kullanıcı