"İtikadî mezhep" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
* Bunların dışında yine siyasi bir mezhep olan [[Haricilik]] de itikadi açıdan diğer mezheplerden ayrılır ve kendine has bir itikadi yapısı vardır. Fakat itikadi mezhep olarak doğmamış ve bu yönü ağır basmamıştır, bu nedenle de siyasi bir mezhep olarak ele alınır.
 
* [[Kur'an merkezli İslam]]; [[Kur'an]]'ı [[İslam]]'ın ana kaynağı olarak görürler. Bunun dışındaki dini metinleri (Örneğin, [[hadis]]leri) reddederler. [[Mezhep]]lere ve [[hadis]] kitaplarına sorgulayıcı ve eleştirel yaklaşırlar. [[Muhammed]]'e yalnızca [[Allah]]'a ait olan sıfatların yakıştırılmasına ve Kur'an'a aykırı veya ek olarak gördükleri dini inanç ve uygulamalara karşı çıkarlar. İslam'ı anlamak için aklı[[Akıl|akl]]ı kullanmanın gereğine inanırlar.
 
İtikadi mezhepler birbirlerinden [[Allah'ın zâtı ve sıfatları]], [[ru'yetullah]], [[marifetullah]], [[nübüvvet]], [[nübüvvetin vasıfları]], [[Kuran'ın mahluk olup olmadığı meselesi|Kuran'ın mahluk olup olmadığı]], [[büyük günah işleyenin durumu]], [[mucize]], [[keramet]], [[imamet]], [[irade]], [[kesb]], [[hidâyet]], [[irtidad]], [[doğru ve yanlışın tanımı]], [[iman-âmel münahasebeti]], [[ruh]], [[kaza]], [[Kader (inanış)|kader]] gibi önemli konularda yer yer farklı görüşler ileri sürerler.
Anonim kullanıcı