Sendika: Revizyonlar arasındaki fark

Temel Britannica ansiklopedisi yardımıyla genişlettim, devamını getiriceğim.
Değişiklik özeti yok
(Temel Britannica ansiklopedisi yardımıyla genişlettim, devamını getiriceğim.)
{{Sosyalizm}}
{{İşçi}}
'''Sendika''', [[işçi]]lerin ortak ekonomik ve [[toplum]]sal çıkarlarını korumak ve iyileştirmek amacıyla bir araya gelerek kurdukları [[örgüt]]tür. Her ne kadar işverenler de belirli [[işkollarında|işkolu]] aynı amaçlarla kurdukları örgütler ''sendika'' adı veriyorlarsa da, bu sözcük asıl işçi örgütlerini kapsar.
'''Sendika''', [[çalışan|çalışanların]] ortak hak ve çıkarlarını korumak, sorunlarını çözmek için kurulmuş ekonomik öğeler taşıyan, devlet, siyasi parti ve iktidar örgütlenmelerinden bağımsız örgütlerdir.
==Sendika Ve Örgütlenme==
''Daha fazla ücret'', daha iyi çalışma koşulları ve daha geniş toplumsal haklar için [[işveren]]lerle mücadele eden işçiler bu taleplerini ancak bir araya gelip örgütlendikleri zaman sağlayabilirler. İşverenlere karşı bu mücadeleyi işçilerin tek tek yürütmeleri onların pazarlık güçlerini çok azaltır. Sendikalar işçilerin bu nedenle bir araya gelerek kurdukları örgütlerdir ve işverenler karşısında, üye olan işçilerin tümünü temsil ederler.
''Sendikalar'', ücret artışları başta olmak üzere, üyelerinin çeşitli hakları için işverenlerle belirli dönemleri kapsayan sözleşmeler imzalar. Buna [[toplu sözleşme]] denir. Bu sözleşmeler imzalanmadan önce işverenle ücret düzeyleri ve öbür haklar için görüşmeler ve pazarlıklar yapılır. Eğer bu görüşmeler sırasında taraflar arasındaki anlaşmazlıklar giderilmezse sendika [[grev]] kararı alır. Grev sendikaya üye işçilerin çalışmaması anlamına gelir ve işçilerin işverenleri anlaşmaya zorlamak için sahip oldukları en önemli araçlardan biridir.
==Toplu sözleşme Sonrasında Sendika==
''Sendikaların'' görevi toplu sözleşmenin imzalanmasıyla bitmez. Anlaşmaya varılan konuların işverence uygulanmasını da denetler. Sendikalar bu amaçla her işyerinde işçilerin kendi aralarında seçtikleri bir yada daha fazla işyeri temsilcisi atar. İşyeri temsilcileri toplu sözleşmeyle belirlenen koşulları işverenin sağlayıp sağlamadığını denetler ve işveren karşısında tüm üye işçileri sendika adına temsil eder. Gelişmeleri sendikaya bildirir. Sendikalar ayrıca üyelerinin tek tek çıkarlarını da savunurlar. Örneğin yasaya aykırı olarak haksız yere işten atılan bir işçinin yasal haklarını korumak için dava açar ve avukatlarını görevlendirir yada işverenin ihmali sonucu gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle iş kazası geçiren üyesinin yasal haklarını savunur, onları almak için dava açar, tüm olanaklarını kullanır.
==Eski Çağlarda Sendika Hareketleri==
''İşçilerin [[ekonomi]]k çıkarlarını korumak ve çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla örgütlenmelerin tarihi [[orta çağ]]a kadar uzanır. O günlerdeki örgütler çağdaş sendikalara benzemiyordu. Ama günümüzdeki işçi sendikalarının ataları denebilecek bu örgütlerinde ana kuruluş amaçları benzer temel isteklere dayanıyordu. Bu ilk örgütler, lonca (''bkz.[[lonca]]) sistemi içinde kendi işyerini açacak parası olmadığı için ustasının yanında kalarak ücret karşılığı çalışan [[kalfalarca|kalfa]] oluşturulmuştu.
==Kaynakça==
*''Gwinn, Robert, Peter Norton, Freed H.. "Sendika." Büyük Türkçe Ansiklopedi. 3. baskı. 15. cilt. Chicago:Encyclopedia Britannica, 1992. ''
 
Sendikalar [[sanayi devrimi]] sonrası ortaya çıkan çalışanlarla işverenler arasındaki güç eşitsizliğini ortadan kaldırmak için oluşturulmaya başlamıştır. Sendikal yapılanma öncesi iş koşullarına itiraz, yardımlaşma dernekleri ve meslek sandıkları aracılığıyla olmuştur.
Bugünkü anlamda sendikal örgütlenme ise önceleri belirli niteliğe sahip çalışanların oluşturduğu ve meslek sendikaları olarak tanımlanan bir yapıdan, sonraları niteliksiz işçilerinde yer aldığı genel sendikalara doğru bir evrim geçirmiştir.
 
Sendikal yapı, iş yeri temsilcilikleri temelinde şekillenmektedir. Şube ya da bölge merkezleri çatısı altında birleşen bu birimler en üstte Genel Merkez çatısı altında toplanmaktadır.
 
{{sendika-taslak}}
27

düzenleme