"Hadım Süleyman Paşa" sayfasının sürümleri arasındaki fark

 
Bu sırada Portekiz Krallığının Hindistan'da baskıları sürüyordu. Güçerat sultanı Bahadır Şah, hem hediyelerle Osmanlı Devleti Padişahına ulak göndermişti hem de hazinesini işgâl altındaki ülkesinden daha güvenli [[Haremeyn]] bölgesine emaneten 3 adet kalyon ile yola çıkartmistl
1536 yılında Edirne'ye ulaşan [[Güçerat]] Sultanı [[Bahadır Şah]]'ın elçisi Edirne'de Padişah huzuruna kabul edildi. Bahadır Şah hem ülkesini işgal eden [[Babür İmparatorluğu|Türk-Moğol]] imparatoru [[Nasireddin Muhammed HumayunHümayun Şah|HumayunHümayun Şah]]’a hem de Portekiz Krallığı'na karşı yardım istiyordu. Osmanlı İmparatorluğu, Hindistan'daki müslüman devletlerin iç işlerine karışmayı reddetti. lakinLakin Portekiz Krallığı'nı orada bir tehtit olarak gördüğünü belirterek bir donanma hazırlığına başlayacaktı. Elçiyle bu görüşme yapıldığında Portekizliler Diu limanını ele geçirmişlerdi bile.
 
Hadim Süleyman Paşa bu olaylar doğrultusunda Ocak 1537'de tekrar Mısır Beylerbeyiliğine getirildi ve İran seferi dolayısıyla yarım kalan Süveyş Donanmasını bitirmesi için görevlendirildi. Diğer taraftan Portekizlilere Süveyş'te bir Osmanlı filosu kurulma haberinin almışlardı. Diu kalesini tahkim ettiler. Şubat 1537'de [[Bahadır Şah]]'ı Portekizliler hile ile öldürüp kardeşi Mahmut'u Gücerat Sultanı yaptılar.
Bunun üzerine Padişah Mısır'a donanma yapımının hızlandırılması talimatını verdi. Ayrıca Bahadır Şah'ın varisi olmadığı için Gucerat'ta veraset kavgaları baş göstermişti. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman Bahadır Şah'ın elçi yolladığı sırada Mekke'ye 3 kalyonla gönderdiği Gücerat devlet hazinesini İstanbul'a getirmeye karar verdi. Önce [[İskenderun]]'a getirilen hazine [[Salih Reis]] gözetiminde İstanbul'a getirilecekti. Bu nakliyat haberini alan Cenevizli amiral [[Andrea Dorya]], Salih Reis’in filosunu zaptetmeye çalıştıysa da Barbaros Hayreddin Paşa’nın müdahale etmesi üzerine emeline ulaşamadı.
 
Donanma hazırlığı hem yeni gemilerin yapımıyla hem de eski gemilerin toplarla takviye edilmesiyle sürüyordu. Bu sırada [[Venedik Cumhuriyeti]] ile Osmanlı Devleti'nin arası bozulduğu için [[İskenderun]]'da ve İstanbul'da Venedik ticaret gemilerine el konulmuş ve mürettebatı da esir edilmişti. HadimHadım Süleyman Paşa bazı mürettebatı donanmayı güçlendirmek için sefere beraberinde götürdü.
 
===Aden seferi===
34.095

değişiklik