"Prometheus" sayfasının sürümleri arasındaki fark

== Etimoloji ==
 
Prometheus, [[Hint-Avrupa dil ailesi|Hint-Avrupa dil ailesindeki]] "önce" öneki olan ''"pro"'' ve ''"metheus"'' olarak ayrılır. Metheus sözcüğünün yakın kökeni, ''“matematik”'' sözcüğünün bile dayanağı olan, Yunanca ''“öğrenmek”'' anlamındaki “math-”tır (μάθ). [[Grekler]], mitolojideki Prometheus’a “önceden öğrenen” anlamını yükleyerek onu bir kahin tanrı olarak nitelendirmişlerdir.
Eski Yunan'da Prometheus'un adının Yunanca "önce" anlamındaki "pro" + "öğrenmek" anlamındaki "manthano" sözcüklerinin sonlarına ad eki "-eus"u alıp birleşerek "Önceden Bilen", "Kahin" anlamında kullanıldığı düşünülmekteydi.
Uzak kökeni ise [[Sanskritçe|Sanskritçeye]] dayanır. Prometheus, [[Hint mitolojisi|Hint mitolojisindeki]] ateş tanrısı [[Agni]] ile eşlenebilir. Sanskritçedeki ''“yakmak”'' anlamında kullanılan ''“mathaya” (मथाय)'' [[Grekçe|Grekçedeki]] ''“metheus”'' sözcüğünün mitolojik kaynağını böylece açıklar; Prometheus ateşi çalarak insanları yaratmıştır.<ref>http://metheus.eu/metheus</ref>
 
== Mitoloji ==
357

değişiklik