"Eş'arilik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Eş'ârî [[Ekol (anlam ayrımı)|ekol]]ünün genel görüşlerine gelince; bunları bir fikir vermesi açısından ana hatlarıyla şöyle sıralanabilir: Ancak bu görüşleri tam anlamıyla ifade edebilmek için dayandıkları esaslar ve istidlâl yollarıyla, delilleriyle ele almak en doğru yol olacaktır. Bu da burada mümkün olmadığı için bunları ana başlıklarıyla verme yolunu tercih ediyoruz.
 
'''1.''' [[Marifetullah]]: [[Akıl]] hiç bir şeyi [[vâcip]] kılamaz. [[Akıl]], [[Allah]]'ı bulabilecek güçte bile olsa, [[Allah]]'ı bilmek [[Şeriat|şer'ân]] [[vâcip]]tir. Aklen[[Akıl|Akl]]en bir vucûbiyyet yoktur. [[Şeriat]]tan ve [[din]]den haberi olmayan insan, hiç bir şeyden sorumlu değildir.
 
'''2.''' [[Nübüvvet]]: Nübüvvet için [[erkek]] olmak şart değildir. [[Kadın]] da [[peygamber]] olabilir.
Anonim kullanıcı