"Eş'arilik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

'''2.''' [[Nübüvvet]]: Nübüvvet için [[erkek]] olmak şart değildir. [[Kadın]] da [[peygamber]] olabilir.
 
'''3.''' '''Cüz-i İradeİrâde''': Cüzî irade müstâkil değildir, onu da Allah yaratır.
 
'''4.''' '''Kesb''': Kesb, insan gücünün güç yetirilen şeyle birlikte olmasıdır. Eş'ârîyye ekolünde kesb anlayışı kapalı bir şekilde anlatılmıştır. Bu yüzden anlaşılması diğer meselelere göre daha zordur.
Anonim kullanıcı