"Eş'arilik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Eş'ârî [[Ekol (anlam ayrımı)|ekol]]ünün genel görüşlerine gelince; bunları bir fikir vermesi açısından ana hatlarıyla şöyle sıralanabilir: Ancak bu görüşleri tam anlamıyla ifade edebilmek için dayandıkları esaslar ve istidlâl yollarıyla, delilleriyle ele almak en doğru yol olacaktır. Bu da burada mümkün olmadığı için bunları ana başlıklarıyla verme yolunu tercih ediyoruz.
 
'''1.''' [[Marifetullah]]: [[Akıl]] hiç bir şeyi [[vâcip]] kılamaz. [[Akıl]], [[Allah]]'ı bulabilecek güçte bile olsa, [[Allah]]'ı bilmek [[Şeriat|şer'ân]] [[vâcip]]tir. Aklen bir vucûbiyyet yoktur. [[Şeriat]]tan ve [[din]]den haberi olmayan insan, hiç bir şeyden sorumlu değildir.
 
'''2.''' [[Nübüvvet]]: Nübüvvet için [[erkek]] olmak şart değildir. [[Kadın]] da [[peygamber]] olabilir.
'''12.''' [[Kur'an-ı Kerîm]]: Kelâm-ı nefsî durumundaki Kur'an mahluk değildir. O Allah'ın kelâmıdır. Ses ve harflere muhtaç değildir. Elimizde bulunan mushaf ise, ses ve harflere muhtaç olan kelâm-ı lâfzîdir ve mahluktur. Allahu Teâlâ şöyle buyurur: "Bir şeyi(n olmasını) dilediğimiz zaman sözümüz ancak ona "ol" dememizden ibarettir. O da derhal oluverir." (En-Nahl, 16/40). Kur'an yaratılmış olsa idi, Allah kendi sözü olan Kur'an'a ol demiş olacaktır. Halbuki "ol" sözü de Kur'ân'dadır. Ayrıca Eş’arilere göre Kur’ân’ın bazı âyetleri, bazılarından daha büyük değerdedir. Matüridîlere göre ise, böyle bir şey söylemek doğru olmaz.
 
'''13.''' '''Ezelde Ma'dûma Hitab''': Yüce [[Allah]]'ın hitabınınhitâbının ezelde ma'duma (yokluk) taalluk etmesi [[caiz]]dir. Buna göre Yüce Allah ezelde mütekellimdir.
 
'''14.''' '''Tevbe-i Ye's''': Ümitsizlik halinde yapılan tevbe makbuldur.
Anonim kullanıcı