"Eş'arilik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
 
== Eş'ariyye'nin Diğer İtikadi Fırkalara Göre Konumu ==
 
Eş'ârîlik, genellikle [[itikad|itikadda]] [[Akıl|akl]]ın yeri hususunda orta bir konumda olsa da, sıklıkla [[Selefiyye]] ucuna [[Mu'tezile]] ucundan daha yakındır. [[Ebu Hasan Eş'ari]]'nin (ölüm: MS [[935]]) kurduğu bu okul, aklın hiçbir zaman gerçeğe ulaşamayacağını, kulların ancak kayıtsız şartsız inanmakla mutlu olabileceklerini ileri sürer. Doğal olaylar, nedenleri bilinmeyen ve belki de asla bilinemeyecek olan salt bir Tanrısal ilkenin ürünüdürler ve bu ilkece yönetilirler. Bu anlayışa göre akıl, pek güçsüz bir veridir. Kaldı ki aklın bugün bilemediğini yarın da bilemeyeceği söylenemez. İnsan, bugün ulaşamadı diye belki de yarın ulaşabileceği gerçekler üstünde inancını yitirmemelidir. Bununla birlikte Eş'ariyye, özellikle de [[Selefîyye]] gibi akımlar ele alındığında daha orta yoldadır ve hüküm verirken [[Akıl|akl]]a da yer verir.
 
 
== Tarihçe ==
 
Eş'ârî [[Ekol (anlam ayrımı)|ekol]]ü hicri 4. ve 5. (miladi 10. ve 11.) yüzyıllarda önce [[Irak]] ve [[Suriye]]'de yaygınlık kazanmaya başlamış daha sonra da [[Nizamiye medreseleri]]ne Eş'ârî âlimlerinin tayin edilişiyle geniş bir alana yayılma imkânı bulmuş ve [[Mısır]] ile [[Mağrîb]] ülkelerine kadar yayılmıştır. [[İmam Bakillâni]] ve [[Ebül Maâli]] gibi düşünürlerin yönetimi altında gittikçe gelişen bu öğreti baskısını diğer itikadi fırklar üzerine öylesine arttırmıştır ki Eş'arilik karşıtı akımlar [[12. yüzyıl]]'da batıya geçerek [[inanç]]larını [[Endülüs Arapları]] arasında yaşamak zorunda kalmışlardır.
 
'''16.''' [[Ru'yetullah]]: Yüce Allah'ın [[ahiret]]te mü'minler tarafından gözle görülmesi mümkündür ve görülecektir. Bu hem aklı deliller hem de naklî deliller ile desteklenmiştir. [[Allah-u Teâlâ]], [[Kur'an-ı Kerîm]]'de şöyle buyurur: ''O günde (kıyamette) peygamberlerin, velilerin ve müminlerin yüzleri apaydınlıktır. Rablerine orada hiçbir engel olmaksızın bakıcıdırlar.'' ([[Kıyame Suresi]], 75/22-23)
 
==Ayrıca Bakınızbakınız==
* [[Kelâm]]
* [[Teoloji]]
* [[Akide (din)|Akide]] ([[İtîkâd]])
* [[İslâm felsefesi]]
* [[İtikadi Mezhepler]]
Anonim kullanıcı