"Eş'arilik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
== Eş'ariyye'nin Diğer İtikadi Fırkalara Göre Konumu ==
 
Eş'arilik, genellikle [[itikad|itikadda]] [[Akıl|akl]]ın yeri hususunda orta bir konumda olsa da, sıklıkla [[Selefiyye]] ucuna [[Mu'tezile]] ucundan daha yakındır. [[Ebu Hasan Eş'ari]]'nin (ölüm: MS [[935]]) kurduğu bu okul, aklın hiçbir zaman gerçeğe ulaşamayacağını, kulların ancak kayıtsız şartsız inanmakla mutlu olabileceklerini ileri sürer. Doğal olaylar, nedenleri bilinmeyen ve belki de asla bilinemeyecek olan salt bir Tanrısal ilkenin ürünüdürler ve bu ilkece yönetilirler. Bu anlayışa göre akıl, pek güçsüz bir veridir. Kaldı ki aklın bugün bilemediğini yarın da bilemeyeceği söylenemez. İnsan, bugün ulaşamadı diye belki de yarın ulaşabileceği gerçekler üstünde inancını yitirmemelidir. Bununla birlikte Eş'ariyye, özellikle de [[Selefîyye]] gibi akımlar ele alındığında daha orta yoldadır ve hüküm verirken [[Akıl|akl]]a da hüküm verirken yer verir.
 
Eş'arilik'in en büyük [[tenkit]]çilerinden birisi de ünlü [[filozof]] [[İbn-i Rüşd]]'dür. Aslında genel olarak [[kelâm]] ve kelâmcılara karşı çıkmış olsa da İbn-i Rüşd tenkitlerini en çok [[Gazzali]] ve Eş'ariyye üzerinde yoğunlaştırır.
Anonim kullanıcı