"Sünnilik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
=== Fıkhi Sünni mezhepler ===
{{ana|Fıkıh}}
Ehli Sünnet mezhepleri [[Hanefi]], [[Şafiî]], [[Maliki mezhebi|Maliki]] ve [[Hanbeli mezhebi|Hanbelî]] mezheplerinden oluşur. Bu dört mezhepten ilki olan Hanefi mezhebi [[MaturidîlikMâtûridîlik]]'e bağlı iken Şafi ve Malikiler [[Eş'ârî]]ye, Hanbeliler ise [[Selefiyye]]'ye bağlıdırlar. [[İtikat]] ([[inanç]]) bakımından bu dört mezhep arasında önemli bir farklılık yoktur. İtikat düzeyindeki farklılıklar sadece teferruattan ibarettir; ama [[fıkhi]] konularda yani uygulama ve [[ibadet]]lerde bazı farklılıklar görülür.
 
Hanbelî mezhebi'nin fıkhi görüşleri günümüzde [[18. yüzyıl]]da [[Arabistan]]'da dinsel ve siyasal bir hareket olarak ortaya çıkan [[Vahhâbîlik]] çerçevesinde yorumlanmış biçimiyle varlığını sürdürmektedir.
* [[Eş'ârîlik]] - [[Ebul-Hasan Ali El-Eş'ari]] (873-935) tarafından kuruldu. Müslüman fakih (hukukçu) ve pek çok sünni sufinin kendisine saygı duyduğu ve kendisi de [[sufi]] olan [[İmam-ı Gazali]] tarafından benimsenen bir kelam okuludur. Eşari kelamı insan aklına vahyi yorumlamakta daha kısıtlı bir alan tanımakta ve inancın insan aklından çıkamayacağı vahye ihtiyaç olduğu dolayısıyla da vahyin gelmediği durumlarda insanın sorumlu olamayacağı ilkesini savunmaktadır. İnanç gibi tüm ahlaki ilkelerin kaynağı da vahiy ile peygamberin ve sahabilerin uygulamalarıdır.
 
* [[MatüridîlikMâtûridîlik]] - [[Ebu Mansur El-Matüridî]] (ö.944) tarafından kuruldu. [[Orta Asya]]'daki [[Türk toplulukları]] tarafından kabul edilinceye kadar azınlıkta kalan bir itikadi mezheptir. Geçmişte [[Anadolu]]'da [[Anadolu Selçukluları|Selçuklu]] ve [[Osmanlı İmparatorluğu]]nda yaşayan [[Türkler]]in büyük bir kısma Sünniliğin bu [[itikad]]i mezhebine bağlıydı.{{olgu}} Ayrıca [[Şafiîlik]], [[Malikîlik]] ve [[Hanbelîlik]] fıkıh okulları [[Eş'ariyyeârîyye]] itikadi mezhebine bağlıyken [[Hanefîlik]] fıkıh okulunun izdeşleri [[MatüridîlikMâtûridîlik]] itikadi mezhebine bağlıdırlar. [[MatüridîlikMâtûridîlik]], [[Tanrı]]'nın var olduğu bilgisine akıl yürütmeyle ulaşılabileceğini savunur.
 
== Ayrıca bakınız ==
Anonim kullanıcı