"Eş'arilik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Eş'ârî [[Ekol (anlam ayrımı)|ekol]]ünün genel görüşlerine gelince; bunları bir fikir vermesi açısından ana hatlarıyla şöyle sıralanabilir: Ancak bu görüşleri tam anlamıyla ifade edebilmek için dayandıkları esaslar ve istidlâl yollarıyla, delilleriyle ele almak en doğru yol olacaktır. Bu da burada mümkün olmadığı için bunları ana başlıklarıyla verme yolunu tercih ediyoruz.
 
'''1.''' [[Marifetullah]]: [[Akıl]] hiç bir şeyi [[vâcip]] kılamaz. [[Akıl]], [[Allah]]'ı bulabilecek güçte bile olsa, [[Allah]]'ı bilmek şer'ân [[vâcip]]tir. Aklen bir vucûbiyyet yoktur. [[Şeriat]]tan ve [[din]]den haberi olmayan insan, hiç bir şeyden sorumlu değildir.
 
'''2.''' [[Nübüvvet]]: Nübüvvet için [[erkek]] olmak şart değildir. [[Kadın]] da [[peygamber]] olabilir.
'''8.''' '''Güç Yetirilemeyen Şeyle Teklif''': Allah'ın insanın gücünün dışında kalan bir şeyin yapılmasını emretmesi ve kullarını bununla mükellef tutması caizdir. Ama böyle bir durum vaki olmamıştır.
 
'''9.''' '''İbadet Mükellefiyeti''': [[Kâfir]]ler, [[iman]] etmekle mükellef oldukları gibi [[ibadetibâdet]] etmekle de mükelleftirler. İbadetİbâdet etmedikleri için ayrıca [[ceza]] göreceklerdir.
 
'''10.''' [[İrtidad]]: Dinden çıkmış olan, yeniden iman ederse âmelleri de kendisiyle geriye dönmüş olur.
Anonim kullanıcı