"GNU Özgür Belgeleme Lisansı" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
BUROR TERAS
{{Düzenle|Haziran 2011}}
 
İlk uygulama denemesine 5 ekim 2009 tarihinde Armutlu’da başlanılan, mini ekskavatör kullanılarak yapılan terastır. Orman ve Av Dergisinin 2009 yılı Kasım-Aralık aylarını kapsayan 6. sayısında yayınlanan ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Silvikültür Şube Müdürü Recai ŞENEL tarafından Ağaçlandırmada Devrim adıyla kaleme alınan makalede konu edilen, mini ekskavatörler kullanılarak % 40 tan daha fazla eğimli alanlarda yapılan teraslar 2009 ve 2010 yılları boyunca sürekli deneme uygulamaları ile geliştirilerek yapılan bu çalışmalarda uygulanacak teknik belirlenmiştir. Mini ekskavatör kullanılarak yapılan bu yeni teras yöntemi, Türkiye çapında hem OGM ve hem de AGM tarafından uygulamaya başlanmıştır. Geliştirilen bu yeni tekniğe BUROR TERAS (Bursa Orman Terası) adı verilmiş, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü tarafından pozlandırılarak birim fiyatları çıkartılmıştır. (307,308 ve 309 No lu ana pozlar)
{{Diğer anlamı|Vikipedi:GNU Özgür Belgeleme Lisansı}}
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Silvikültür Şube Müdürlüğü tarafından yapılan deneme uygulamaları sonucunda iki ana yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden biri BUROR HENDEKLİ TERAS, diğeri ise BUROR ÇUKURLU SEKİ TERAS adını almıştır. AGM, Buror Hendekli Teras için 3 ana poz altında toplam 36 adet poz üreterek birim fiyatlarını tespit etmiştir. Dikim aralık ve mesafelerine göre değişkeni daha fazla olan Buror Çukurlu Seki Teras için ise henüz pozlandırma ve birim fiyat üretilememiştir. Şimdilik Buror Çukurlu Seki Teras ile çalışılacak her alan için iş-zaman analizleri yapılarak birim fiyatlar belirlenmektedir.
{{Yazılım lisansı bilgi kutusu
BUROR TERAS (Bursa Orman Terası) TEKNİĞİ:
| ad = GNU Özgür Belgeleme Lisansı
| resim = [[Dosya:Heckert GNU white.svg|160px]]
| resimyazısı = GNU belirtkesi
| yazar = [[Özgür Yazılım Vakfı]]
| sürüm = 1.30
| yayımcı = Özgür Yazılım Vakfı
| yayım tarihi = '''Son sürümü''':<br />3 Kasım 2008
| Debian desteği = Evet
| Özgür yazılım = Evet
| GPL desteği = Hayır
| copyleft = Evet
}}
'''GNU Özgür Belgeleme Lisansı''' (''GNU FDL'' veya basitçe '''GFDL'''), [[GNU]] projesi için [[Özgür Yazılım Vakfı]] (FSF) tarafından tasarlanmış bir lisans modelidir. [[GNU GPL]]'nin açık içerik karşılığıdır. Lisansın mevcut son sürümü 1.3 olup, resmi metni http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html adresinde bulunabilir.
 
BUROR TERAS ( Bursa Orman Terası ), genellikle dikim aralık- mesafelerinin fazla (4-10 m) olduğu Çf, Ks, Cv, Ih gibi türlerin dikileceği meyilli alanlarda yapılmaktadır. Ekonomik olabilecek alanlarda diğer türlerde ve daha sık aralıklarla da Buror Teras yapılabilir. Buror Teras, mini ekskavatörün kendine yol yaparak tutunabildiği her çeşit meyilli arazide yapılabilmektedir. Buror Teras yapmaktaki esas amaç, dozerle arazi hazırlığı yapılamayan %40 tan fazla meyilli arazilerde başarılı ağaçlandırmalar yapabilmektir. Toprak koşullarına göre iki çeşit BUROR TERAS yapılmaktadır.
Lisans; el kitapları, ders kitapları ve diğer kaynak ve yol gösterici materyaller için tasarlanmıştır. Ancak, konusu ne olursa olsun herhangi bir ders temelli çalışma için kullanılabilir. Materyalin herhangi bir kopyasının, değiştirilmiş dahi olsa, aynı lisansı taşımasını şart koşar. Bu kopyalar satılabilir ancak eğer çok miktarda kopya üretilirse, daha sonra düzenlenebilecek (değiştirilebilecek) bir biçemde olmalıdır.
Mutlak toprak derinliğinin 40 cm den düşük, toprak işlemenin zor olduğu karstik ve taşlı alanlarda Buror Çukurlu Seki Teras; mutlak toprak derinliğinin 40 cm den fazla ve toprak işlemenin kolay olduğu alanlarda ise Buror Hendekli Teras yapılmaktadır.
 
1-BUROR HENDEKLİ TERAS: Mutlak toprak derinliğinin 40 cm den fazla ve teras yapımının kolay olduğu alanlarda yapılmaktadır. Palet genişliği 100-170 cm, ağırlığı 2-6 ton civarında olan 24-50 beygir gücünde mini ekskavatör; önce palet izi genişliğinde, kendi tutunabileceği şekilde, eş yükseklik eğrilerine paralel, sıfır meyilde yol yapmaktadır. Yolu sonuna kadar yaptıktan sonra mini ekskavatör geri dönerken yaptığı yolda kepçe ağzı ile iki kova genişliğinde (yaklaşık 90-100 cm) toprağı, yaklaşık 45-50 cm derinliğinde olacak şekilde olduğu yerde işlemektedir. Daha sonra yamacın üst tarafından aldığı toprağa kırıntılı bünye vererek işlenmiş toprağın üzerine çekmekte ve içe doğru %25-30 meyilli olacak şekilde teras formu vermektedir. Ayrıca yapılan terasta 20-25 m. aralıklarla suyun muhtemel hareketini önlemek amacıyla banket (engel) yapılmaktadır. Ve bu şekilde çalışma sürdürülmektedir.
== GFDL hakkında ==
Böylelikle arazi şartları, diri örtü boyu ve yoğunluğu dikkate alınarak 100-200 cm genişliğinde, ortalama 60-100 cm işlenmiş toprak derinliğinde, eş yükseklik eğrilerine paralel sıfır meyilde, içe doğru %25-30 meyilli Buror Hendekli Teras yapılmış olmaktadır.
=== İkincil Bölümler ===
Bu çalışmada yol yapılırken diri örtü zaten temizlendiğinden ayrıca bir diri örtü temizliğine gerek yoktur. Diri örtünün yoğunluğu ve kuvveti arttıkça çalışmada kullanılan mini ekskavatörün palet genişliği ve gücü artmalıdır. Teras genişliği de diri örtünün boyu ve yoğunluğu arttıkça arttırılmalıdır. Onun için diri örtünün çok kuvvetli olduğu alanlarda teras genişliği 200 cm’ye kadar çıkarılmalıdır. Çıplak alanlarda ise palet genişliği daha küçük makinelerle çalışmak yeterlidir. Çıplak alanlarda teras genişliği 100 cm’ye kadar düşebilmektedir.
Lisans, herhangi bir "Belge"yi belgeye eklemlenmemiş, fakat ön materyal veya ek olarak var olan "İkincil Bölümler"den açık olarak ayırır. İkincil bölümler konuyla yazarın ya da yayımcının ilişkisine değinen bilgiler içerebilir ancak kendisi ile ilgili hiçbir bilgi içermemelidir. Belgenin kendisi de tamamen değiştirilebilir ve gerekli biçimde [[GNU Genel Kamu Lisansı]]'na denk olan (fakat her iki yönden de onunla bağdaşmayan) bir lisans kapsamında olduğundan, ikincil bölümlerin bazıları, daha önceki yazarların katkılarına uygun olması için daha önceden tasarlanan bir takım sınırlamalara sahiptir.
2-BUROR ÇUKURLU SEKİ TERAS: Mutlak toprak derinliğinin 40 cm den düşük ve teras yapımının zor olduğu karstik alanlarda yapılmaktadır. Mini ekskavatör yine aynı şekilde kendi tutunabileceği şekilde, eş yükseklik eğrilerine paralel, sıfır meyilde içe doğru ise %25-30 meyilli olacak şekilde yol yapmaktadır. Seki teras şeklinde yapılan yolda aynı mini ekskavatör ile fidan dikilecek noktalara 80-90 cm genişliğinde, 90-100 cm uzunluğunda, 60-100 cm derinliğinde çukur açılmakta ve açılan çukur yamacın üst tarafından alınan toprakla doldurulmaktadır. Ayrıca yapılan seki terasta 20-25 m. aralıklarla suyun muhtemel hareketini önlemek amacıyla banket (engel) yapılmaktadır.
Böylelikle arazi şartları, diri örtü boyu ve yoğunluğu dikkate alınarak 100-200 cm genişliğinde, eş yükseklik eğrilerine paralel sıfır meyilde, içe doğru %25-30 meyilli seki teras formu verilmiş yol üzerinde, dikim aralık- mesafeleri dikkate alınarak 80-90 cm genişliğinde, 90-100 cm uzunluğunda, 60-100 cm derinliğinde, yamacın üst tarafından alınan toprakla doldurulmuş olan çukurlar yapılarak Buror Çukurlu Seki Teras tamamlanmış olmaktadır.
Bu çalışmada da yol yapılırken diri örtü zaten temizlendiğinden ayrıca bir diri örtü temizliğine gerek yoktur. Diri örtünün yoğunluğu ve kuvveti arttıkça çalışmada kullanılan mini ekskavatörün palet genişliği ve gücü artmalıdır. Teras genişliği de diri örtünün boyu ve yoğunluğu arttıkça arttırılmalıdır. Onun için diri örtünün çok kuvvetli olduğu alanlarda teras genişliği 200 cm’ye kadar çıkarılmalıdır. Çıplak alanlarda ise palet genişliği daha küçük makinelerle çalışmak yeterlidir. Çıplak alanlarda teras genişliği 100 cm’ye kadar düşebilmektedir.
BUROR TERAS’IN AVANTAJLARI:
-Bu yöntem sayesinde şimdiye kadar çalışılamayan meyilli ve sarp arazilerde ağaçlandırma yapmak daha kolay, daha ucuz ve daha başarılı olmaktadır.
-BUROR TERAS yöntemi ile çalışılan sahaların büyük bir bölümünün mevcut doğal örtüsüne dokunulmadığından biyolojik çeşitlilik korunarak ekosistem tahrip edilmemektedir. Erozyon tehlikesi de ortadan kaldırılmaktadır.
-Türkiye Ormanları yaklaşık 21 milyon hektar olup bu ormanların yaklaşık yarısı da bozuk ormandır. 10 milyon hektar bozuk ormanın önemli bir kısmında meyil yüzünden çalışma yapılamamaktaydı. Buror teras yöntemi ile artık bu alanlarda rahatça çalışılabilecek ve Türkiye’nin bozuk ormanlarının yetişme ortamı uygun olanları hızla verimli hale getirilebilecektir. Buna ilaveten orman dışında ağaçlandırılması gereken ve yine meyilli ve sarp olduğundan ağaçlandırılmayan alanlar da kolaylıkla ağaçlandırılabilecektir.
-Daha önce bazı meyilli alanlarda insan gücü ile gradoni teras yapılmaktaydı. İnsan gücü ile yapılan bu terasların yapılması hem çok güç, hem pahalı ve hem de başarı oranı düşük oluyordu. Onun için işçi ile yapılan gradoni teras zorunlu haller dışında yapılmıyordu. Buror Teras yöntemi ile meyilli ve diri örtünün yoğun olduğu alanların ağaçlandırılması daha kolay ve başarı düzeyi yüksek hale geldi.
-BUROR TERAS yapımında kullanılan mini kazı makinelerinin ağırlığı 2-6 ton civarındadır. 40-50 tonluk büyük iş makineleri gibi araziye tahribat vermemektedir. Üstelik bu makinelerin taşınması da çok kolay olup bir kamyonetle bile taşınabilmektedir.
-BUROR TERAS’ın genişliği ve işlenmiş toprak derinliği işçi ile yapılan gradoni terasın iki katı kadar olmaktadır. Böylelikle BUROR TERAS’taki toprağın su tutma kapasitesi işçiyle yapılan gradoni teras’takinden yaklaşık 5 kat daha fazla olmaktadır. Bu da fidan için 5 misli besin ve su anlamına gelmektedir.
-BUROR TERAS ile fidanların bakım ve takibi daha kolay olmaktadır.
-Bu yöntem sayesinde yılın büyük bir bölümünde teras yapmak mümkün olacağından ağaçlandırma çalışmaları da büyük hız kazanacaktır.
-BUROR TERAS’ın maliyeti henüz rekabet ortamı oluşmamasına rağmen işçi ile yapılan gradoni terastan çok daha ucuz olmaktadır.
 
Recai ŞENEL
Özellikle, daha önceki sürümlerin yazarları kabul edilmelidir ve orijinal yazar tarafından belirlenen bir takım "değişmez bölümler" ve onun konuyu ele alışı değiştirilemeyebilir. Eğer materyal değiştirildiyse, (önceki yazarlar başlığın korunması iznini vermemişse) başlığı da değiştirilmelidir. Lisans aynı zamanda, "Tarihçe", "Kabuller", "Katkılar" ve "Onaylar" bölümlerinin olduğu kadar ders kitabının ön-kapak ve arka-kapaklarının ele alınmasıyla ilgili koşullara da sahiptir.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü
 
Silvikültür Şube Müdürü
== GFDL kullanımı ==
[[Ticari olarak tekrar dağıtımı yasak olan materyaller]], genellikle GFDL-lisanslı bir belgede kullanılamaz. Örneğin bir [[Vikipedi]] makalesi buna güzel bir örnektir, çünkü lisans ticari tekrar-kullanmayı dışlamamaktadır. Ancak bazı özel durumlarda, ticari tekrar-kullanmalar [[adil kullanım]] (fair use) kapsamında değerlendirilebilir. Bu durumda bu tür materyaller, eğer bu adil kullanım bütün potansiyel sonraki kullanımları da kapsıyorsa, GFDL altında lisanslanmak zorunda değildir. Bu tür serbest ve ticari adil kullanımın güzel bir örneği [[parody]] dir.......
 
== GFDL'nin eleştirelliği ==
Pek çok insan ve gruplar, özellikle de ([[Debian Özgür Yazılım Kuralları]]'na dayanan) [[Debian]] projesi, GFDL'yi özgür-olmayan bir lisans olarak görmektedir. Bunun nedenleri, GFDL'nin değiştirilemeyen veya kaldırılamayan "değiştirilmez" metne izin vermesi ve geçerli kullanımları da etkileyen [[dijital hakların yönetimi]] (DRM) sistemlerine karşı olan yasaklarıdır.
 
([[Yaratıcı Beraberlikler]] lisansı gibi) alternatif lisanslar kullanılmasını öneren bazı eleştirilerle birlikte, GNU FDL'ye hatta GNU GPL'ye yönelik bir dizi itiraz getirilmiştir. Debian projesinin itirazlarının detaylarını içeren[http://people.debian.org/~srivasta/Position_Statement.xhtml] ve
Nathanael Nerode'un itirazlarını özetlediği [http://home.twcny.rr.com/nerode/neroden/fdl.html] sayfaları vardır. GFDL'ye karşı sıkça kullanılan argümanlar şunlardan oluşmaktadır:
 
=== Genel DRM (Dijital Haklar Yönetimi) hükümleri ===
GNU FDL aşağıdaki cümleleri içerir.
 
:''Okumayı veya yaptığınız ya da dağıttığınız kopyaların daha sonra kopyalanmasını kontrol edemez ya da engelleyici teknik önlemler kullanamazsınız.''
 
Bu dile yönelik bir eleştiri çok geniş bir ifade olmasıdır, çünkü yapılan ancak dağıtılmayan özel kopyalara da uygulanır. Bu demektir ki, 'yaptığınız' doküman kopyalarını bir özel dosya formatında veya şifreleme kullanarak saklamanıza izin verilmez.
 
[[Richard Stallman]] [http://lists.debian.org/debian-legal/2003/09/msg00212.html ] yukarıdaki cümle hakkındaki görüşleri ve [http://lists.debian.org/debian-legal debian-legal] e-posta listesi:
 
"Bu demektir ki, kopyaların sahipliliğini sınırlamak için DRM sistemleri altında yayımlayamazsınız. Kendi kopyanızın dosya erişim kontrolü veya şifrelemenin kullanımına gönderme yapmamanız gerekir. Avukatlarımla görüşüp bu cümlenin daha açık biçimde ifade edilmesinin gerekli olup olmadığına bakacağım."
 
=== Her iki yönle de bağdaşmayan GPL ===
GNU FDL, GPL'nin her iki yönüyle de bağdaşmaz: yani GNU FDL materyali bir GPL programına konulamaz ve bir GNU programından alınan metin GFDL'ye konulamaz. Bu nedenle, kod örnekleri genelde çift-yönlü lisanslanır ki dokümantasyonda görünebilsinler.
 
=== Baskı sırasındaki mükellefiyetler ===
Bu lisans altındaki bir dokümanın çıktısını alırken GNU FDL şunların yapılmasını da ister: "bu Lisans, telif hakkı ikazı ve Dokümana bu Lisans uygulanmaktadır diyen bir lisans uyarısı, bütün sayfalarda yer almalıdır". Bunun manası, eğer Wikipedia'daki bir makalenin çıktısını alıyorsanız, buna aynı zamanda bir telif hakkı ikazı ve GNU FDL'nin fiziki bir çıktısını eklemelisiniz.
 
== Tarihçe ==
 
FDL, [[1999]]'un sonuna doğru görüş alınmak üzere taslak halinde çıkarılmıştır. Düzeltmelerden sonra, sürüm 1.1 [[Mart 2000]]'de, sürüm 1.2 [[Kasım 2002]]'de yayımlanmıştır. Belge daha sonra 1.3 sürümüne 3 Kasım 2008 tarihinde geçmiştir. Bu yeni sürüm eski sürüme eklenen ve GPL lisansının 3. sürümü ile uygun olmasını sağlayan bazı düzenlemelere ve GFDL'den Creative Commons lisansına göçe izin vermektedir. Buna göre ilk defa bir "çok sayıda kullanıcı tarafından yaratılan sitelerde" GFDL lisansı ile yayınlanan ya da 1 Kasım 2008 tarihinden önce başka bir yer de ilk defa yayınlanıp da bu tip sitelere aktarılan metinler hakkında eğer o "çok sayıda kullanıcı tarafından yaratılan web sitesinin" istemesi durumunda 1 Ağustos 2009'a kadar tüm bu dökumanlar CC-BY-SA lisansına göç ettirilebilecektir.
 
İçinde değiştirilemez metin bulunan ya da kapak yazısı zorunlu tutulan GFDL lisanslı bu belgeler bu göç izninin dışında tutulmuştur.
 
== Diğer içerik lisansları ==
 
Bunların bir kısmı, GNU FDL'den bağımsız olarak geliştirilmiştir, diğerleri ise GNU FDL'deki algılanan kusurlara karşılık olarak geliştirilmiştir.
 
* [[Creative Commons]] "CC-by-sa" ve "CC-nc-sa" lisansları
* [[Tasarım Bilimi Lisansı]]
* [[Açık İçerik Lisansı]]
* [[Açık Yayın Lisansı]]
* [[MIT lisansı]]
* [[Açık Değiştirme Lisansı]]
 
== İlgili maddeler ==
* [[Telif hakkı]]
* [[Copyleft]]
* [[Özgür yazılım lisansı]]
* [[GNU]]
* [[Açık içerik]]
* [[Açık donanım]]
* [[Özgür makine]]
* [[Paylaşım-benzerliği]]
* [[Yazılım lisanslama]] <!-- yukarıdaki "alternatifler" listesi [[yazılım lisanslama]] altına mı taşınmalı? -->
 
== Dış bağlantılar ==
* [http://www.fsf.org/licenses/fdl.html GNU Özgür Belgeleme Lisansı] {{ing.}}
* [[Medya:GFDL (English).ogg|GFDL'nin tam metninin ses kaydı]] {{ing.}}
* [http://tr.pardus-wiki.org/GNU_%C3%96zg%C3%BCr_Belgeleme_Lisans%C4%B1_gayriresmi_%C3%A7evirisi GNU FDL'in gayriresmi çevirisi]
GFDL'nin uygunluğunu tartışan kaynaklar:
* [http://people.debian.org/~srivasta/Position_Statement.xhtml GFDL hakkında Debian'ın konumu açıklama taslağı] {{ing.}}
* [http://home.twcny.rr.com/nerode/neroden/fdl.html Neden GNU FDL'yi kullanmamalısınız?] {{ing.}}
* [http://wikitravel.org/en/article/Wikitravel:Why_Wikitravel_isn%27t_GFDL Neden Wikitravel GFDL değil?]: Kısa basılı metinlerde GFDL kullanımıyla ilgili sorunlar {{ing.}}
* [http://www.gnu.org/encyclopedia/ Özgür Evrensel Ansiklopedi ve Öğrenme Kaynakları] {{ing.}}
 
[[Kategori:Özgür Yazılım Vakfı]]
[[Kategori:Yazılım lisansları]]
[[Kategori:GNU|Özgür Belgeleme Lisansı]]
 
[[af:GNU-lisensie vir vrye dokumentasie]]
[[als:GNU-Lizenz für freie Dokumentation]]
[[ang:GNU Frēo Ȝeƿritȝelīefung]]
[[ar:رخصة جنو للوثائق الحرة]]
[[ast:GNU FDL]]
[[az:GNU Free Documentation License]]
[[be:GNU Free Documentation License]]
[[be-x-old:GNU Free Documentation License]]
[[bg:Лиценз за свободна документация на ГНУ]]
[[bn:গনু ফ্রি ডকুমেন্টেশান লাইসেন্স]]
[[bs:GNU licenca za slobodnu dokumentaciju]]
[[ca:Llicència de documentació lliure de GNU]]
[[cdo:GNU Cê̤ṳ-iù Ùng-dáung Hṳ̄-kō̤-céng]]
[[ceb:GNU Free Documentation License]]
[[cs:GNU Free Documentation License]]
[[csb:GNU Free Documentation License]]
[[da:GNU Free Documentation License]]
[[de:GNU-Lizenz für freie Dokumentation]]
[[el:Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU]]
[[en:GNU Free Documentation License]]
[[eo:Permesilo de GNU por Liberaj Dokumentoj]]
[[es:Licencia de documentación libre de GNU]]
[[et:GNU FDL]]
[[eu:GNU Free Documentation License]]
[[fa:پروانه مستندات آزاد گنو]]
[[fi:GNU Free Documentation License]]
[[fo:GNU Free Documentation License]]
[[fr:Licence de documentation libre GNU]]
[[fy:GNU/FDL]]
[[ga:Ceadúnas GNU do Dhoiciméadú Saor]]
[[gl:Licenza de documentación libre de GNU]]
[[gu:GFDL]]
[[he:הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו]]
[[hu:GNU Free Documentation License]]
[[hy:GNU ազատ փաստաթղթային արտոնագիր]]
[[ia:Licentia GNU pro Documentation Libere]]
[[id:Lisensi Dokumentasi Bebas GNU]]
[[ig:GNU Free Documentation License]]
[[ilo:GNU Free Documentation License]]
[[is:Frjálsa GNU-handbókarleyfið]]
[[it:GNU Free Documentation License]]
[[ja:GNU Free Documentation License]]
[[jv:GFDL]]
[[ka:GNU Free Documentation License]]
[[ko:GNU 자유 문서 사용 허가서]]
[[ksh:GNU Lizännz för n fräije Dokementazjon]]
[[lb:GNU Free Documentation License]]
[[li:GNU Free Documentation License]]
[[lmo:Licenza da ducümentazziun líbera GNU]]
[[lt:GNU laisvosios dokumentacijos licencija]]
[[lv:GNU Free Documentation License]]
[[map-bms:Lisénsi Dokuméntasi Bébas GNU]]
[[mi:GNU FDL]]
[[mk:ГНУ-ова лиценца за слободна документација]]
[[ml:ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി]]
[[mn:ГНУ чөлөөт баримт бичгийн лиценз]]
[[ms:Lesen Dokumentasi Bebas GNU]]
[[nds:GNU-FDL]]
[[nds-nl:GNU-licentie veur vri'je dokementäsie]]
[[nl:GNU-licentie voor vrije documentatie]]
[[nn:GNU Free Documentation License]]
[[no:GNU fri dokumentasjonslisens]]
[[oc:Licéncia de documentacion liura GNU]]
[[pl:GNU Free Documentation License]]
[[pt:GNU Free Documentation License]]
[[roa-tara:GNU Free Documentation License]]
[[ru:GNU FDL]]
[[sah:GFDL]]
[[sc:GNU Free Documentation License]]
[[scn:GNU Licenza Lìbbira di Ducumentazzioni]]
[[sco:GFDL]]
[[sh:GNU licenca za slobodnu dokumentaciju]]
[[si:GNU Free Documentation License]]
[[simple:GNU Free Documentation License]]
[[sk:GNU Free Documentation License]]
[[sl:Dovoljenje GNU za rabo proste dokumentacije]]
[[sr:ГНУ-ова лиценца за слободну документацију]]
[[su:Lisénsi Dokumén Bébas GNU]]
[[sv:GNU Free Documentation License]]
[[sw:GNU Free Documentation License]]
[[ta:குனூ தளையறு ஆவண உரிமம்]]
[[te:GNU Free Documentation License]]
[[th:สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู]]
[[tl:GNU Free Documentation License]]
[[uk:GNU Free Documentation License]]
[[ur:گنو آزاد مسوداتی اجازہ]]
[[vec:GNU Free Documentation License]]
[[vi:Giấy phép Tài liệu Tự do GNU]]
[[vls:GFDL]]
[[wa:Licince di libe documintåcion di GNU]]
[[wuu:GNU自由文档许可证文本]]
[[xmf:GNU Free Documentation License]]
[[yi:GNU פרייע דאקומענטאציע ליצענץ]]
[[yo:Ìwé Àṣẹ Aṣàlàyé Ọ̀fẹ́ GNU]]
[[zh:GNU自由文档许可证]]
[[zh-classical:革奴自由文檔許可協議]]
[[zh-min-nan:GNU Chū-iû Bûn-kiāⁿ Hí-khó-su]]
[[zh-yue:GFDL]]
5

değişiklik