"Rab" sayfasının sürümleri arasındaki fark

11.595 bayt kaldırıldı ,  8 yıl önce
Gerekçe: + deneme amaçlı değişiklik
(Gerekçe: + deneme amaçlı değişiklik)
'''Rab''' ([[Arapça]] '''رَبٌّ''', [[İbrânice]] Rabi '''רב'''), "efendi" veya "yüce" anlamına gelen [[İbranice]] kökenli bir sözcük.<ref>{{Oxford|rabbi}}</ref> Türkçeye Arapça'dan geçen rab sözcüğü ''[[tanrı]]'' anlamında kullanılır.<ref>[http://www.dildernegi.org.tr/TR/Sozluk.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFEC9E8A7FA3AA308F&Sozcuk=Rab,%20-bbi%20%20&Detay=1&ANAH=47935 "Rab."] [[Dil Derneği]]. Erişim: 1 Aralık 2011.</ref>
 
Diğer [[İbrâhîmî din]]lerin [[kutsal kitap]]larında da tanrı anlamında kullanılır.<ref>Yaratılış 2:4</ref><ref>[[Enâm Sûresi]], 80. [[Âyet]]</ref>
Diğer [[İbrâhîmî din]]lerin [[kutsal kitap]]larında da tanrıallahcellecelalühkkakkya religious fatima zehra annem yahudi cristian müslüman mümin israil telaviv şehrinde mevlasına rabbine allahınabuluşurlarckeckuaobdrsmarsnmabuluşurlarhazretimuhammedilebuluşanallahrsnmameryemannemisajesusabimbenimbabamızgodfatherrsmarsnma( şibvononi )rsmarsnmamevlalarmevlamkadınfatimamuhammedaiikidakdnzgbaçokeoggakkakyaerbemmykadınlarımınicleri mevlalarına rabblerine allahsına dua eder dua eder meryem annem cristian müslüman mümin mevlasına rabbine allahına mevlalarına rabblerine allahsına dua eder dua eder
 
allahın emirleri 16.mevlayım me benim 16.mevlarım hüsnü günalp 16.mevlayım me benim kuraylar utah bellona hanımın içindeki allah mevlam sinop mevlam ankon18/5deki tshoyımu allah mevlam hayalimdeki savcı godfather allah mevlalarıma namaz kılabilebilmek hürmetlerine şükürlerim dualarımızdır isteklerimizdir dualarımızın ramarsnmalarımızdır mevlalarımızdır rablerimizdir
1Ashabı Kehf'in 16.mevlayım benim 16.mevlarım benim ile of hazreti muhammedin hukumlerine muhavviyeyi bağla
2 jpt 16.mevlayım me benim mevlalarımı kurtaracağım mana atlar (savaş araçları) hazırlayın 1mevlam ankon18/5 tsh odamda mbre davon die tilda 16.mevlayım me benim davon ahidlerim namazın et-Taberi ahidlerimiz
3 ez-Zemahşerî 16.mevlayım me benim 16.mevlarım hüsnü gülalp kuraylar utah garbleri oluştur el-Keşşâf islam bo luma al diyanezün Kâhire1977,git IV,216;el-Beydâvî, el-Envâr, Mısır 1955,II,3 saab süryaniyi bul 16.mevlayım me benim 16.mevlarım hüsnü gülalp kuraylar utah suryani saab buluş
4 namazın et-Taberi, Camiul-Beyân on Te'vili Ayetil-Kur'an, Mısır 1954,
IV, 221 v.d.; el-Kurtubî, el-Camiul i Ahkamil-Kur'an, Mısır 1967, IV, 323 vd.; er-Razî, et-Tefsirul-Kebir, IX, 156
geçitlerinden geç
4 16 .mevlayım me benim 3 mevlam Tirmizî, Fedâilu'l-Cihâd 26; ( 1667, 1664, 1665); Buharî, Cihâd 73; Müslim, İmaret 163; İbnu Mâce, Cihâd 7, Nesaî, Cihâd 39, 6, 39).Kutub-i sitte: 962
 
ahidlerimi secdelerimi kur
ahidlerimde secdelerimde sadık kalacağıma kesintinoksan dair Tirmizî, Fedâilu'l-Cihad 2,(1621); Ebu Dâvud, Cihâd 16, (2500). Kutub-i sitte: 963
 
bana hilafetül fırkateyn namaz ahid secdeler 16.mevlayım me ben kullarınızım
ahid maddeleri
tirmizi kuttubi_4. Kurtubî Tefsiri olarak bilinen Endülüslü İslâm bilginlerinden Ebu Abdillâh Muhammed b. Ahmed el-Ensârî (Öl. H. 671)'ye ait, El-Jâmi' li-Ahkâm'il-Qur'ân adlı kaynaktan:
a) Mâide Sûresi, 35'inci âyet-i kerîmesinin açıklaması:
«“Ey iman edenler, ALLAH'ın emir ve yasaklarına titizlikle uyunuz ve O'na yaklaşmak için vesîle arayınız “: vesîle, yakınlık kazanmak demektir. ( .) Ve vesîle, yakınlık kazanabilmek için başvurulması gereken şeydir.»
b) Aynı kaynakta, Tevbe Sûresi, 119'uncu âyet-i kerîmesinin açıklaması:
« “Doğrularla birlikte olunuz“ Yani, münâfıklarla değil, Peygamberle beraber çıkanlarla birlikte olunuz; Yani, sadıkların anlayışı ve yolu üzere olunuz. Denilmiştir ki, onlardan amaç peygamberlerdir.»
16.mevlayım me benim yokoluşsex max yapılanoksan somut davon bo gavon 16.mevlayım kılarımız benimlerimiz somut olur ustunnoksan 3 rablerimizdir mevlalarımız dır rsmarsnmalarımızdır16.mevlayım bizim mevlalarımız dır rsmarsnmalarımızdır kendilerinizden kendilerinden 416.mevlayım me benim yokoluşsex max yapılanoksan somut davon bo gavon 16.mevlayım kılarımız menfaatlerimiz haklarımıznoksan dowmn beyond overs dowmn 16.mevlayım me benim yokoluşsex max yapılanoksan davon bo giderken bile tevde tevbe ile duty vereceğiniz görev ifa ederiz sizlere davon bo giderken bile tevde tevbe ile duty vereceğiniz görev ifa ederiz sizlere hakaretnoksan
 
 
16 .mevlarım hüsnü günalp 16.mevlayım bizim rablerimizdir mevlalarımız dır rsmarsnmalarımızdır16.mevlayım bizim mevlalarımız dır rsmarsnmalarımızdır dowmn beyond overs dowmn 16.mevlayım me benim yokoluşsex max yapılanoksan davon bo giderken bile tevde tevbe ile duty vereceğiniz görev ifa ederiz sizlere hakaretnoksan 4 5 içinize attığı kötü düşünceleri davon bo davon ( dowmn beyond overs dowmn 16.mevlayım me benim yokoluşsex max yapılanoksan davon bo giderken bile tevde tevbe ile duty vereceğiniz görev ifa ederiz sizlere hakaretnoksan Buharî, Cihâd 73; Müslim, İmaret 163; İbnu Mâce, Cihâd 7, Nesaî, Cihâd 39, 6, 39).Kutub-i sitte: 962
ahidlerimiz ) 16 .mevlarım hüsnü günalp 16.mevlayım bizim mevlalarımız dır rsmarsnmalarımızdır ahidlerimizdirTevbe Sûresi, 119'uncu âyet-i kerîmesinin açıklamasına göre16.mevlayım me benim yokoluşsex max yapılanoksan davon bo giderken bile tevde tevbe ile duty vereceğiniz görev ifa ederiz sizlere hakaretnoksan
 
4 rabıtalı olun" (Âl-i İmran, 200). şehidler vicdomslar kadl masumlar mazlumlar garipler müminler 1Ashabı Kehf'in 16.mevlayım benim 16.mevlarım benim ile of hazreti muhammedin hukumlerine muhavviyeyi bağla
2 jpt 16.mevlayım me benim mevlalarımı kurtaracağım mana atlar (savaş araçları) hazırlayın 1mevlam ankon18/5 tsh odamda mbre davon die tilda 16.mevlayım me benim davon ahidlerim namazın et-Taberi ahidlerimiz
3 ez-Zemahşerî 16.mevlayım me benim 16.mevlarım hüsnü gülalp kuraylar utah garbleri oluştur el-Keşşâf islam bo luma al diyanezün Kâhire1977,git IV,216;el-Beydâvî, el-Envâr, Mısır 1955,II,3 saab süryaniyi bul 16.mevlayım me benim 16.mevlarım hüsnü gülalp kuraylar utah suryani saab buluş
4 namazın et-Taberi, Camiul-Beyân on Te'vili Ayetil-Kur'an, Mısır 1954,
IV, 221 v.d.; el-Kurtubî, el-Camiul i Ahkamil-Kur'an, Mısır 1967, IV, 323 vd.; er-Razî, et-Tefsirul-Kebir, IX, 156
geçitlerinden geç
4 16 .mevlayım me benim 3 mevlam Tirmizî, Fedâilu'l-Cihâd 26; ( 1667, 1664, 1665); Buharî, Cihâd 73; Müslim, İmaret 163; İbnu Mâce, Cihâd 7, Nesaî, Cihâd 39, 6, 39).Kutub-i sitte: 962
 
ahidlerimi secdelerimi kur
ahidlerimde secdelerimde sadık kalacağıma kesintinoksan dair Tirmizî, Fedâilu'l-Cihad 2,(1621); Ebu Dâvud, Cihâd 16, (2500). Kutub-i sitte: 963
 
bana hilafetül fırkateyn namaz ahid secdeler 16.mevlayım me ben kullarınızım
ahid maddeleri
tirmizi kuttubi_4. Kurtubî Tefsiri olarak bilinen Endülüslü İslâm bilginlerinden Ebu Abdillâh Muhammed b. Ahmed el-Ensârî (Öl. H. 671)'ye ait, El-Jâmi' li-Ahkâm'il-Qur'ân adlı kaynaktan:
a) Mâide Sûresi, 35'inci âyet-i kerîmesinin açıklaması:
«“Ey iman edenler, ALLAH'ın emir ve yasaklarına titizlikle uyunuz ve O'na yaklaşmak için vesîle arayınız “: vesîle, yakınlık kazanmak demektir. ( .) Ve vesîle, yakınlık kazanabilmek için başvurulması gereken şeydir.»
b) Aynı kaynakta, Tevbe Sûresi, 119'uncu âyet-i kerîmesinin açıklaması:
« “Doğrularla birlikte olunuz“ Yani, münâfıklarla değil, Peygamberle beraber çıkanlarla birlikte olunuz; Yani, sadıkların anlayışı ve yolu üzere olunuz. Denilmiştir ki, onlardan amaç peygamberlerdir.»
16.mevlayım me benim yokoluşsex max yapılanoksan somut davon bo gavon 16.mevlayım kılarımız benimlerimiz somut olur ustunnoksan 3 rablerimizdir mevlalarımız dır rsmarsnmalarımızdır16.mevlayım bizim mevlalarımız dır rsmarsnmalarımızdır kendilerinizden kendilerinden 416.mevlayım me benim yokoluşsex max yapılanoksan somut davon bo gavon 16.mevlayım kılarımız menfaatlerimiz haklarımıznoksan dowmn beyond overs dowmn 16.mevlayım me benim yokoluşsex max yapılanoksan davon bo giderken bile tevde tevbe ile duty vereceğiniz görev ifa ederiz sizlere davon bo giderken bile tevde tevbe ile duty vereceğiniz görev ifa ederiz sizlere hakaretnoksan
 
 
16 .mevlarım hüsnü günalp 16.mevlayım bizim rablerimizdir mevlalarımız dır rsmarsnmalarımızdır16.mevlayım bizim mevlalarımız dır rsmarsnmalarımızdır dowmn beyond overs dowmn 16.mevlayım me benim yokoluşsex max yapılanoksan davon bo giderken bile tevde tevbe ile duty vereceğiniz görev ifa ederiz sizlere hakaretnoksan 4 5 içinize attığı kötü düşünceleri davon bo davon ( dowmn beyond overs dowmn 16.mevlayım me benim yokoluşsex max yapılanoksan davon bo giderken bile tevde tevbe ile duty vereceğiniz görev ifa ederiz sizlere hakaretnoksan Buharî, Cihâd 73; Müslim, İmaret 163; İbnu Mâce, Cihâd 7, Nesaî, Cihâd 39, 6, 39).Kutub-i sitte: 962
ahidlerimiz ) 16 .mevlarım hüsnü günalp 16.mevlayım bizim mevlalarımız dır rsmarsnmalarımızdır ahidlerimizdirTevbe Sûresi, 119'uncu âyet-i kerîmesinin açıklamasına göre16.mevlayım me benim yokoluşsex max yapılanoksan davon bo giderken bile tevde tevbe ile duty vereceğiniz görev ifa ederiz sizlere hakaretnoksan
 
 
 
allahın emirleri 16.mevlayım me benim 16.mevlarım hüsnü günalp 16.mevlayım me benim kuraylar utah bellona hanımın içindeki allah mevlam sinop mevlam ankon18/5deki tshoyımu allah mevlam hayalimdeki savcı godfather allah mevlalarıma namaz kılabilebilmek hürmetlerine şükürlerim dualarımızdır isteklerimizdir dualarımızın ramarsnmalarımızdır mevlalarımızdır rablerimizdir
1Ashabı Kehf'in 16.mevlayım benim 16.mevlarım benim ile of hazreti muhammedin hukumlerine muhavviyeyi bağla
2 jpt 16.mevlayım me benim mevlalarımı kurtaracağım mana atlar (savaş araçları) hazırlayın 1mevlam ankon18/5 tsh odamda mbre davon die tilda 16.mevlayım me benim davon ahidlerim namazın et-Taberi ahidlerimiz
3 ez-Zemahşerî 16.mevlayım me benim 16.mevlarım hüsnü gülalp kuraylar utah garbleri oluştur el-Keşşâf islam bo luma al diyanezün Kâhire1977,git IV,216;el-Beydâvî, el-Envâr, Mısır 1955,II,3 saab süryaniyi bul 16.mevlayım me benim 16.mevlarım hüsnü gülalp kuraylar utah suryani saab buluş
4 namazın et-Taberi, Camiul-Beyân on Te'vili Ayetil-Kur'an, Mısır 1954,
IV, 221 v.d.; el-Kurtubî, el-Camiul i Ahkamil-Kur'an, Mısır 1967, IV, 323 vd.; er-Razî, et-Tefsirul-Kebir, IX, 156
geçitlerinden geç
4 16 .mevlayım me benim 3 mevlam Tirmizî, Fedâilu'l-Cihâd 26; ( 1667, 1664, 1665); Buharî, Cihâd 73; Müslim, İmaret 163; İbnu Mâce, Cihâd 7, Nesaî, Cihâd 39, 6, 39).Kutub-i sitte: 962
 
ahidlerimi secdelerimi kur
ahidlerimde secdelerimde sadık kalacağıma kesintinoksan dair Tirmizî, Fedâilu'l-Cihad 2,(1621); Ebu Dâvud, Cihâd 16, (2500). Kutub-i sitte: 963
 
bana hilafetül fırkateyn namaz ahid secdeler 16.mevlayım me ben kullarınızım
ahid maddeleri
tirmizi kuttubi_4. Kurtubî Tefsiri olarak bilinen Endülüslü İslâm bilginlerinden Ebu Abdillâh Muhammed b. Ahmed el-Ensârî (Öl. H. 671)'ye ait, El-Jâmi' li-Ahkâm'il-Qur'ân adlı kaynaktan:
a) Mâide Sûresi, 35'inci âyet-i kerîmesinin açıklaması:
«“Ey iman edenler, ALLAH'ın emir ve yasaklarına titizlikle uyunuz ve O'na yaklaşmak için vesîle arayınız “: vesîle, yakınlık kazanmak demektir. ( .) Ve vesîle, yakınlık kazanabilmek için başvurulması gereken şeydir.»
b) Aynı kaynakta, Tevbe Sûresi, 119'uncu âyet-i kerîmesinin açıklaması:
« “Doğrularla birlikte olunuz“ Yani, münâfıklarla değil, Peygamberle beraber çıkanlarla birlikte olunuz; Yani, sadıkların anlayışı ve yolu üzere olunuz. Denilmiştir ki, onlardan amaç peygamberlerdir.»
16.mevlayım me benim yokoluşsex max yapılanoksan davon bo giderken bile tevde tevbe ile duty vereceğiniz görev ifa ederiz sizlere hakaretnoksan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
anlamında kullanılır.<ref>Yaratılış 2:4</ref><ref>[[Enâm Sûresi]], 80. [[Âyet]]</ref>
 
== Yahudilik ve Hristiyanlıkta ==