"Türkü" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Bilgi eklendi kaynak düzenlendi.
k (İç bağlantı eklendi)
(Bilgi eklendi kaynak düzenlendi.)
 
Kendine özgü ve değişik ezgilerle söylenen türkü zamanla anonimleşen bir nazım biçimidir. Türküler ana dörtlüklerle, onu izleyen nakaratlardan oluşur. Türkülerdeki dörtlüklere (üçlük veya ikilik de olabilir) “bent” adı verilir. Nakaratlar ise halk dilinde bağlama ve kavuştak olarak adlandırılır. Kavuştaklar her ezgiden sonra tekrar edilen ikilik (ya da daha çok) dizelerdir.
 
Türk Edebiyatında ise belli bir ezgisi olan ve hece ölçüsüyle yazılan halk şiiri nazım şekline denir.
 
Türkünün belli bir şekli yoktur. Bir koşma, bir semai, bir destan ya da herhangi bir halk şiiri türkü ezgisiyle söylendiğinde türkü olur. Bu yüzden türkü tipinin en belirgin özelliği "[[melodisidir]]". Türküler yukarıda saydığımız nazım biçimlerinin aksine hece vezninin her kalıbıyla söylenir. Yani hece sayısı itibariyle bir sınırlama olmaz.
[[gag:Türkü]]
[[it:Türkü]]
 
'''Kalın metin'''
=='''Kaynak'''==
Diyar diyar Tüm [http://turku-dinle.com türküler]
 
'''Diyar diyar Tüm [http://turku-dinle.com türküler]'''
 
'''Milli Eğitim Bakanlığı 2012 9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı'''