"Kelâm" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
[[Ehl-i sünnet]] içinde kabul edilirken,
* [[Mutezile]] mezhebi [[Ehl-i sünnet]] vel cemaat dışında mütalaa edilegelmiştir. Bunlar birbirlerinden [[Allah]]'ın zatı ve sıfatları, [[marifetullah]], [[nübüvvet]], [[nübüvvetin vasıfları]], Kuran'ın mahluk oluşuolup olmadığı, [[büyük günah işleyenin durumu]], [[mucize]], [[keramet]], [[imamet]], [[irade]], [[kesb]], [[hidayet]], [[irtidad]], [[doğru]] ve [[yanlış]]ın tanımı, [[iman-âmel münahasebeti]], [[ruh]], [[kaza]], [[Kader (inanış)|kader]] gibi önemli konularda yer yer farklı görüşler ileri sürerler.
 
== Kelamın ortaya çıkış nedenleri ==
Anonim kullanıcı