"Baba İlyas" sayfasının sürümleri arasındaki fark

İbrahim Bey oğlu Yağ Basan Bey zamanında Kayseri'ye kadı olarak atandı. Ebu'l Vefâ'nın vefâtı üzerine de Hankah Mes'udiye şeyhliğine tâyin edildi.
k (→‎Kaynakça: yazım düzeltme.)
(İbrahim Bey oğlu Yağ Basan Bey zamanında Kayseri'ye kadı olarak atandı. Ebu'l Vefâ'nın vefâtı üzerine de Hankah Mes'udiye şeyhliğine tâyin edildi.)
{{İslam Alevilik}}
'''EbuŞücâ-ed-Dîn Ebû'l-BakaBekâ Baba İlyas bin Ali el-Horasânî'''<ref>Ocak, Ahmet Yaşar: Menâkıbu'l-Kudsiyye Fî Menâsıbi'l-Ünsiyye (1995), Türk Tarih Kurumu, s. XLVIII</ref> [[13. yüzyıl]]da [[Babailer|Bâbâ'îyye Tarikâtı]]'nın [[Anadolu]]'daki önderlerindendir.
 
==Baba İlyas ve mürşidi Dede Ğarkın==
'''Baba İlyas''', [[Ebu'l Vefâ el-Bağdâdî|Vefâ’îyye]]<ref>Dursun Gümüşoğlu: Tâcü'l Arifîn es-Seyyid Ebu'l Vefâ Menakıbnamesi - Yaşamı ve Tasavvufi Görüşleri, Can Yayınları, 2006, s. 48</ref> tarikâtının ruhanî önderi ve Horasan azizlerinden olan ve çok sayıda mürid ve halifeleri bulunan '''Dede Ğarkın''' ''(Dede Garkın, Dede Kargın, Dede Karğın ya da Dede Karkın)'' <ref>Tarihçi Hamza Aksüt'e göre, günümüzde Mardin il sınırları içerisinde yer alan Dedeköy'de yaşamıştı.</ref><ref>Elvan Çelebi'nin ''"Menâkıbu'l Kudsiyye-Fi Menâsıbi'l-Ünsiyye"'' adlı eserinin ilk bölümü ''Dede Ğarkın'' hakında günümüzde elde kalan en önemli kaynağı teşkil etmektedir.</ref> tarafından bu tarikâtın inançlarını [[Anadolu]]'daki Türkmenler arasında yaymak amacıyla Şeyh Osman, Aynu'd-Devlet Dede, Hacı Bağdın, ve Hacı Mihman ile birlikte görevlendirilmiş beş halifenin en genci ve meşhur olanı idi. ''Baba İlyas'', 1231 yılında Amasya yakınlarındaki Çat ''(İlyasköy)''<ref>Amasya'nın Çat ''(günümüzdeki İlyasköy)'' köyünde Baba İlyas'ın türbesi bulunmaktadır.</ref> köyüne yerleşti. Manevî bir hayat sürdüğü bu köyde müridleri tarafından mucizeler yaratan çok saygın bir üst düzey azîz olarak görülmekteydi. İbrahim Bey oğlu Yağ Basan Bey zamanında Kayseri'ye kadı olarak atandı. [[Ebu'l Vefâ el-Bağdâdî|Ebu'l Vefâ]]'nın vefâtı üzerine de Hankah Mes'udiye şeyhliğine tâyin edildi.
 
==Fikirleri==
Anonim kullanıcı