"Kureyş" sayfasının sürümleri arasındaki fark

== Kureyş'in Ataları ==
 
Kureyş kabilesi, Hz.Muhammed 'in(s.a.v) onbir göbekten atası [[Fihr bin Malik]]'in büyük oğlu Gaalib'in soyundan gelen [[asil]] bir kabiledir. İslam tarihçilerine göre Fihr bin Malik'in tam şeceresi şöyledir: Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinane bin Huzeyme bin Müdrike bin İlyas bin Mudar bin Nizar bin Maad bin Adnan. Bu Adnan bütün Kuzey Arapları'nın (Araplaşmış Araplar) atası sayılmaktadır. Adnan'ın seçeresi kesintisiz olarak Hz. Nuh'a dayanmaktadır.
 
== Kureyş Kabilesinin Önemli Kişileri ==
Anonim kullanıcı