Ana menüyü aç

Değişiklikler

değişiklik özeti yok
Keşif ya da Osmanlıca’daki söylenişiyle keşf, sufi terminolojide kullanılan bir terim olup, kendisine eklenen sıfat ve adlara bağlı olarak çok değişik anlamlara gelmek üzere kullanılmıştır. Terim sözcük anlamıyla Arapça’da “açığa çıkarma, örtülü olanı açma, gizli olanı meydana çıkarma, perdenin açılması, sezme, tahmin etme” anlamlarına gelir. Sufi terminolojide ise daha çok [[sezgi]]ye ya da ilham olunmaya ve görünmez alemleâlemle irtibata ilişkin anlamlarda kullanılır. Terimi bu anlamlarda kullananlardan biri olan ünlü [[Muhyiddin İbn Arabi]]’ye göre velîler de, bilgileri peygamberlere vahiy getiren meleğin aldığı kaynaktan alabilirler.{{ref|1}}
== Sufilik'te keşf çeşitleri ==
 
Sufi terminolojide, keşf sözcüğüne eklenen ad veya sıfatlarla türetilmiş terimlerden bazıları şunlardır:
*Keşf-i nazari: Kalb gözünün açılması sayesinde, görünmez alemle irtibata başlama. Sufi anlayışa göre, görünür alemdenâlemden gelen tesirler, kir ve paslar kalb gözünün görünmez alemiâlemi görmesine engel olan bir perde oluşturur ki, kişi maddi zevklerin peşinde koşan nefsini terbiye ettiği takdirde bu perde kalkar ve görünmez alemleâlemle temasa başlar. Bu teması sağlayabilmiş olanlar için, daha ileri aşamalardaki yetenekler sırasıyla, keşf-i nurî, keşf-i ilâhî ve keşf-i ruhani olarak belirtilir.
*Keşf-i manevi: Hakikatlerin soyut yüzünü temaşa etme, eşya ve olayları mânâ olarak algılama, eşya ve olayların ardındaki anlamı idrak etme olarak ifade edilir. Olayların ardındaki anlamı idrak etme, [[neo-spiritüalist]] görüşte, [[sezgi]] ve gözlemlerle [[olayların dili]]nden anlayabilme olarak belirtilir.
*Keşf-i muhayyel:Haberci rüyalar ve [[vizyon]]lardan sembolik biçimlere bürünmüş olanları ifade eden keşf. Haberci [[rüya]]larda görülenlerin insanın hayal gücünün kendine göre bir biçim vermesi (-buna Parapsikolojide [[renkli cam etkisi]] denir-) gibi birtakım nedenlerle asli ve özgün hallerini koruyamamış, çeşitli biçimsel değişikliklere uğrayarak zihne gelmiş olmalarından dolayı yoruma gerek duyan keşftir.
28.748

değişiklik