"Keşf" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(düz)
 
Sufi terminolojide, keşf sözcüğüne eklenen ad veya sıfatlarla türetilmiş terimlerden bazıları şunlardır:
*Keşf-i nazari: Kalb gözünün açılması sayesinde, görünmez alemle irtibata başlama. Sufi anlayışa göre, görünür alemden gelen tesirler, kir ve paslar kalb gözünün görünmez alemi görmesine engel olan bir perde oluşturur ki, kişi maddi zevklerin peşinde koşan nefsini terbiye ettiği takdirde bu perde kalkar ve görünmez alemle temasa başlar. Bu teması sağlayabilmiş olanlar için, daha ileri aşamalaraşamalardaki yetenekler sırasıyla, keşf-i nurî, keşf-i ilâhî ve keşf-i ruhani olarak belirtilir.
*Keşf-i manevi: Hakikatlerin soyut yüzünü temaşa etme, eşya ve olayları mânâ olarak algılama, eşya ve olayların ardındaki anlamı idrak etme olarak ifade edilir. Olayların ardındaki anlamı idrak etme, [[neo-spiritüalist]] görüşte, [[sezgi]] ve gözlemlerle [[olayların dili]]nden anlayabilme olarak belirtilir.
*Keşf-i muhayyel:Haberci rüyalar ve [[vizyon]]lardan sembolik biçimlere bürünmüş olanları ifade eden keşf. Haberci [[rüya]]larda görülenlerin insanın hayal gücünün kendine göre bir biçim vermesi (-buna Parapsikolojide [[renkli cam etkisi]] denir-) gibi birtakım nedenlerle asli ve özgün hallerini koruyamamış, çeşitli biçimsel değişikliklere uğrayarak zihne gelmiş olmalarından dolayı yoruma gerek duyan keşftir.
28.748

değişiklik