"Keşf" sayfasının sürümleri arasındaki fark

düz
(düz)
Sufi terminolojide, keşf sözcüğüne eklenen ad veya sıfatlarla türetilmiş terimlerden bazıları şunlardır:
*Keşf-i nazari: Kalb gözünün açılması sayesinde, görünmez alemle irtibata başlama. Sufi anlayışa göre, görünür alemden gelen tesirler, kir ve paslar kalb gözünün görünmez alemi görmesine engel olan bir perde oluşturur ki, kişi maddi zevklerin peşinde koşan nefsini terbiye ettiği takdirde bu perde kalkar ve görünmez alemle temasa başlar. Bu teması sağlayabilmiş olanlar için, daha ileri aşamalar sırasıyla, keşf-i nurî, keşf-i ilâhî ve keşf-i ruhani olarak belirtilir.
*Keşf-i manevi: Hakikatlerin soyut yüzününyüzünü görülmesitemaşa olaraketme, yaeşya dave birolayları başkamânâ olarak deyişlealgılama, eşya ve olayların ardındaki anlamı idrak etme olarak ifade edilir. BuOlayların ardındaki anlamı idrak etme, [[neo-spiritüalist]] terminolojidekigörüşte, [[sezgi]] ve gözlemlerle [[olayların dili]]nden anlayabilme becerisine yakın anlamdaki birolarak keşftirbelirtilir.
*Keşf-i muhayyel:Haberci rüyalar ve [[vizyon]]lardan sembolik biçimlere bürünmüş olanları ifade eden keşf. Haberci [[rüya]]larda görülenlerin insanın hayal gücünün kendine göre bir biçim vermesi (-buna Parapsikolojide [[renkli cam etkisi]] denir-) gibi birtakım nedenlerle asli ve özgün hallerini koruyamamış, çeşitli biçimsel değişikliklere uğrayarak zihne gelmiş olmalarından dolayı yoruma gerek duyan keşftir.
*Keşf-i mücerred: İnsanın hayal gücü tarafından değişikliğe uğratılmadan gelen ve aynen görüldüğü biçimde gerçekleşen haberci rüyaları ve vizyonları ifade eden keşf.
28.748

değişiklik