Veteriner sağlık teknisyenliği (Türkiye): Revizyonlar arasındaki fark

k
yanlış girişlerin düzeltimesi, derslerin güncellenmesi, imla hatalarının giderilmesi
[kontrol edilmemiş revizyon][kontrol edilmemiş revizyon]
(puanlar)
k (yanlış girişlerin düzeltimesi, derslerin güncellenmesi, imla hatalarının giderilmesi)
==Veteriner sağlıkSağlık teknisyeniTeknisyeni kimdir?==
{{düzenle|Şubat 2011}}
İlköğretimin 8. sınıf bitiminde Türkiye genelinde yapılan sınav ile öğrenci kabül eden Tarım Meslek Liselerine bağlı Veteriner Sağlık Meslek Lisesindenalanından 4 yıllık temel veteriner tıp eğitimini almış, Hayvan sağlığı alanında teşhis ve tedavi de [[Veteriner Hekim]]i asiste eden, hayvan ıslahı alanında çalışmalar yapan. Klinik hizmetlerinde Veteriner Hekime yardımcı olan, koruyucu hekimlik uygulamalarını yerine getiren, kendi alanında yetiştiriciyi hayvan sağlığı konusunda bilgilendiren ve gerekli uygulamaları yerine getiren, yapmış olduğu çalışmalarla ilgili kayıt tutan Mesleki kanun tüzük yönetmelik talimat mesleki literatür ve gelişmeleri takip eden ve mesleki yazışmaları yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli personeldir.
 
==Veteriner sağlık teknisyeni kimdir?==
İlköğretimin 8. sınıf bitiminde Türkiye genelinde yapılan sınav ile öğrenci kabül eden Veteriner Sağlık Meslek Lisesinden 4 yıllık temel veteriner tıp eğitimini almış, Hayvan sağlığı alanında teşhis ve tedavi de [[Veteriner Hekim]]i asiste eden, hayvan ıslahı alanında çalışmalar yapan. Klinik hizmetlerinde Veteriner Hekime yardımcı olan, koruyucu hekimlik uygulamalarını yerine getiren, kendi alanında yetiştiriciyi hayvan sağlığı konusunda bilgilendiren ve gerekli uygulamaları yerine getiren, yapmış olduğu çalışmalarla ilgili kayıt tutan Mesleki kanun tüzük yönetmelik talimat mesleki literatür ve gelişmeleri takip eden ve mesleki yazışmaları yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli personeldir.
 
== Eğitim ==
Tarım Meslek Liselerine bağlı Veteriner Sağlık Meslek Liselerindebölümünde 4 yıl boyunca '''Anatomi''', Mikrobiyoloji, '''Fizyoloji''', [[Histoloji]], [[Parazitoloji]], [[Zootekni]], Besin Hijyeni ve Kontrolü, '''İç Hastalıkları''', '''[[Farmakoloji]]''', '''Salgın Hastalıklar ve Sağlık Zabıtası''', '''Dış Hastalıkları''', Suni Tohumlama, '''Doğum Bilgisi''', Soykütüğü'''Genel ve Pedigri,Lokal Arı yetiştiriciliği ve hastalıkları[[Anesteziyoloji]]''', Balık'''Klinik yetiştiriciliğiMuayene ve hastalıklarıUygulamaları'', '''HayvanEnjeksiyon besleme ve hastalıklarıBilgisi''', '''FarmakolojiHayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları''', , Özel Fizik, '''Biyokimya''', Gıda Kontrolu, [[Histoloji]], Gıda Teknolojisi, Laboratuar Teknikleri, , '''ÖzelHijyen Histolojive Sterilizasyon''', Laboratuar Teknikleri, '''Aşı-SerumOperasyon Bilgisi''' ve değişik kültür dersleri alırlar.
 
=== Veteriner Sağlık Meslek Liseleri ===
== Çalışma alanları ==
Bu okullardan mezun olanlar çoğunlukla Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Tarım il ve ilçe müdürlükleri, İl kontrol laboratuarları, Hayvancılık Araştırma Enstitüleri, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri, Belediyeler, Damızlık yetiştirici (Sığır, Koyun ve keçi) birlikleri, Süt üretici Birlikleri, Hayvan ve hayvan ürünleri yarışmalarında görevli olarak, Arıcılık, At yetiştiriciliği, Özel Veteriner Klinikleri (poliklinik, Pet-klinikleri), Hayvan Hastaneleri, Büyük ve küçükbaş hayvan çiftlikleri, Hayvancılık işletmeleri, kamuya ait üretim çiftlikleri, Gıda üretim tesisleri, Yem sanayii, Deney hayvanlarının üretim yerleri ve deney yapacak olan laboratuarlar, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, veteriner ilaç, aşı, serum, araç ve gereç üretimini yapan ve bunların tanıtımını pazarlamasını yapan firmalar ile yetki ve sorumlulukları içine giren diğer kuruluşlar çalışma alanlarıdır. KPSS sınavına girmek suretiyle kamuda görev alırlar. Özel sektörde yetki ve sorumlulukları çerçevesinde görev alabilirler. Veteriner hekimlerle birlikte çalışırlar. Hayvancılık ünitelerinde
çalışırlar. Ayrıca kendi özel [http://tr.wikipedia.org/wiki/Hayvan_sa%C4%9Fl%C4%B1k_kabini Hayvan Sağlık Kabinlerini] de açabilirler. Hayvan Sağlığı Memuru, Veteriner Teknisyeni ve Suni Tohumlama Teknisyeni olarak da anılırlar.
 
== Veteriner Sağlık Meslek Liseleri ==
Ülkemizde 4 adet Veteriner Sağlık Meslek Lisesi mevcuttur. Samsun, İstanbul, Konya ve Van'da bu okullardan vardır.. Isparta ve Nizip'teki okullar kapatılmıştır. Veteriner Sağlık Meslek Liseleri daha önceleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlıydı, 2005 yılında M.E.B'e bağlanmıştır.Okulun adı değiştirilip Tarım Meslek Lisesi olmasına rağmen halen günümüzde Veteriner Sağlık Meslek Lisesi olarak anılmaktadır.'''
 
== Çalışma alanlarıAlanları ==
== Mesleğin geleceği ve durumu ==
Bu okullardan mezun olanlar çoğunlukla Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Tarım il ve ilçe müdürlükleri, İl kontrol laboratuarları, Hayvancılık Araştırma Enstitüleri, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri, Belediyeler, Damızlık yetiştirici (Sığır, Koyun ve keçi) birlikleri, Süt üretici Birlikleri, Hayvan ve hayvan ürünleri yarışmalarında görevli olarak, Arıcılık, At yetiştiriciliği, Özel Veteriner Klinikleri (poliklinik, Pet-klinikleri), Hayvan Hastaneleri, Büyük ve küçükbaş hayvan çiftlikleri, Hayvancılık işletmeleri, kamuya ait üretim çiftlikleri, Gıda üretim tesisleri, Yem sanayii, Deney hayvanlarının üretim yerleri ve deney yapacak olan laboratuarlar, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, veteriner ilaç, aşı, serum, araç ve gereç üretimini yapan ve bunların tanıtımını pazarlamasını yapan firmalar ile yetki ve sorumlulukları içine giren diğer kuruluşlar çalışma alanlarıdır. KPSS sınavına girmek suretiyle kamuda görev alırlar. Özel sektörde yetki ve sorumlulukları çerçevesinde görev alabilirler. [[Veteriner hekimlerleHekim]], [[Veteriner Sağlık Teknikeri]], Hayvan Sağlık Teknikerleri ile birlikte çalışırlar. Hayvancılık ünitelerinde çalışırlar. Ayrıca kendi özel [http://tr.wikipedia.org/wiki/Hayvan_sa%C4%9Fl%C4%B1k_kabini Hayvan Sağlık Kabinlerini] de açabilirler. Hayvan Sağlığı Memuru, Veteriner Teknisyeni ve Suni Tohumlama Teknisyeni olarak da anılırlar.
Hayvan hastalıkları ile mücadele edecek, koruyucu önlemler alacak, salgın hastalıklarla mücadele
 
edecek, önemli hastalıkların eradikasyonu ile yerli hayvanların ıslah edilerek verim düzeylerinin
== Mesleğin geleceğiGeleceği ve durumuDurumu ==
artırılmasına yönelik çalışmalarda görev alacak meslek elemanlarına olan ihtiyaç artarak devam
Hayvan hastalıkları ile mücadele edecek, koruyucu önlemler alacak, salgın hastalıklarla mücadele edecek, önemli hastalıkların eradikasyonu ile yerli hayvanların ıslah edilerek verim düzeylerinin arttırılmasına yönelik çalışmalarda görev alacak meslek elemanlarına olan ihtiyaç artarak devam etmektedir. İnsanlığın gıda ve giyecek ihtiyacı varolduğu sürece, hayvancılıkta varolmaya devam edecektir. Verim artışı ve ürün çeşidinin çoğalması ile ekonomik olarak üreticisine katkı sağlayacağından iyi bir planlama ile tarımsal sanayide varolacaktır. Bu da üretici ile birlikte sektörde çalışan veterinerlik, kimyasal sanayi, üretim ve pazarlama işinde çalışacak elemanlarına olan ihtiyacı arttıracaktır. Kalkınmakta olan ülkemiz için stratejik bir alandır.
 
=== Mesleki hastalık riskleri ===
== Eğitim ve kariyer imkanları ==
Veteriner sağlık teknisyenleri, Üniversitelerin Sağlık Programları Bölümlerinde olan, Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programlarına, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Meslek Yüksek Okullarına, Veteriner Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Programlarına sınavlı/sınavsız girebilmektedirler. Sınavsız girdiği meslek yüksek okullarından dikey geçiş sınavı ile Veteriner Fakültelerine girebilmektedirler. Gerek kamu kurum ve kuruluşlarında, gerekse özel sektörde görev alarak yetki ve sorumluluklarını yürütürler.
 
==puanlar
 
* [http://projeler.meb.gov.tr/pkm1/dokumanlar/meslek_standardi/veteriner%20saglik%20teknisyeni.pdf MYK Meslek Standardı Belgesi]
18

düzenleme