"Abdal" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Bugünkü [[Saha Türkçesi|Saka Türkçesinde]], erkek [[Şamanlar]]a lakap olarak ''“Abıdal”'' şeklinde bir sözcük vardır. Bu sözcüğün ''"Abdal"'' sözcüğüne benzerliği dikkat çekicidir. [[Azerbaycan]]’da bir zamanlar aşıklar yetiştirmekte ünlü olmuş, Abdal adında bir şehir bile vardır. Ayrıca ''"Abdal"'' sözü, tarihte ''“Ağ Hun”'' adıyla bilinen [[Eftalitler]]'in adıyla da bağlantıdır.
 
[[KızılbaşlarAleviler]]'da Abdallık kültürünün varlığı, [[Hazar Denizi]]’nin güney kıyısında yaşayan [[Türkmen]] boylarında Abdal adını taşıyan insanlara rastlanabilmesi, Abdalların gizli dillerinin olması, Anadolu’daki Abdalların, daha çok göçebe hayatı sürerek, çalgıcı, türkücü ve masalcı olmaları, [[Köroğlu]] masallarını söylemekte meşhur olmaları, kendilerine [[Alevi]] diyen bu insanların [[Ehl-i Beyt]]’in kulları olduklarını söylemeleri, [[Muharrem]] ayında [[Kerbela]] şehitlerine yas tutmaları, (Anadolu Abdallarına, en çok [[Alevi]]lerin sıklıkla yaşadığı yerlerde rastlanır) ve bunlar gibi birçok örnek, gerçekten bu sözcüğün çok eski tarihi kökleri olduğunu gösteriyor.
 
Değişik kaynaklardan edinilen bilgiye göre bu sözcük, [[İran]]’da 11. ve 14. yüzyıllarda kaleme alınmış edebi metinlerde ''“[[Derviş]]”'', 15. yüzyıla ait metinlerde ise ''“[[Divane]]”'' anlamında kullanılmıştır. Kimi zaman onlardan bahsedildiğinde de ''“ışık”'' sözcüğü kullanılmıştır. Daha sonraları [[Bektaşi]]liğin onu içine aldığı, bir kısmını değiştirdiği ve hatta erittiği yönünde görüşler de vardır.
Anonim kullanıcı