"Tahrif" sayfasının sürümleri arasındaki fark

suçu ceza yargılaması anlamında mutlak surette " kazanç veya sair menfaat temini " zorunluluğu
taşımaktadır. '''Maddi kazanç veya sair menfaatin taraflar arasında el değiştirdiğinin ispatlanmış olması
gerekmektedir. Maddi kazanç veya sair menfaatin '''taraflar arasında el değiştirmiş olması''' gerekmektedir.'''
''
 
Anonim kullanıcı